Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 2001

Den Europæiske Unions historie - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Sverige overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

2

Grækenland bliver det 12. medlem af euro-samarbejdet.

Februar

8

Europa-Kommissionen vedtager en grønbog om integreret produktpolitik (IPP).

13

Europa-Kommissionen vedtager en hvidbog om en strategi for en ny kemikaliepolitik.

26

Det Europæiske Råd holder møde i Nice, Frankrig i december 2000, og som følge heraf underskrives en ny traktat (Nice-taktaten), som ændrer Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Marts

20

Kommissionen vedtager en grønbog om den Fælles Fiskeripolitik efter 2002.

23-24

Det Europæiske Råd mødes i Stockholm i Sverige. På mødet fastlægges en række overordnede retningslinjer med det formål at opnå vedvarende vækst og stabile makroøkonomiske betingelser, og der fastsættes mål for beskæftigelsen.

Maj

17

Der afholdes et topmøde mellem EU og Rusland i Moskva.

Juni

7

Ved en folkeafstemning i Irland forkaster befolkningen Nice-traktaten.

14

Topmøde mellem EU og USA i Göteborg, Sverige.

15-16

Det Europæiske Råd mødes i Göteborg i Sverige. Man når til enighed om rammerne for en vellykket afslutning af udvidelsesforhandlingerne og en strategi for bæredygtig udvikling. De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer godkendes, og det samme gælder hovedprincipperne for sikring af pensionssystemernes bæredygtighed på lang sigt. Det Europæiske Råd tilslutter sig EU-programmet til forebyggelse af voldelige konflikter, og der gøres fremskridt med hensyn til EU's nordlige dimension.

21

Topmøde mellem EU og Canada i Stockholm i Sverige.

25

En Euro-Middelhavsassocieringsaftale blev indgået med Egypten.

Juli

1

Belgien overtager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

18

Kommissionen vedtager en grønbog om "Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar".

20-22

G7/G8 topmødet finder sted i Genova i Italien. Temaerne for deltagerne er sundhed, international handel, kampen mod fattigdom, udvikling, gæld, miljø, fødevarekontrol, Balkanhalvøen og Mellemøsten.

25

Kommissionen vedtager en hvidbog om nye styreformer i EU.

September

5

Der afholdes topmøde mellem Den Europæiske Union og Kina i Bruxelles i Belgien.

12

Kommissionen vedtager en hvidbog om den europæiske transportpolitik.

21

Det Europæiske Råd afholder et ekstraordinært møde i Bruxelles i Belgien for at analysere den internationale situation som følge af terrorangrebene den 11. september på New York og Washington i De Forenede Stater og for at sætte skub i nødvendige tiltag i Den Europæiske Union.

28

Kommissionen vedtager en grønbog om erstatning til ofre for forbrydelser.

Oktober

2

Kommissionen vedtager en grønbog om forbrugerbeskyttelse af borgere i Den Europæiske Union.

3

Topmøde mellem EU og Rusland i Bruxelles i Belgien.

19

Stats- og regeringscheferne afholder et uformelt møde i Gent i Belgien. Der gives fuld opbakning til foranstaltningerne til bekæmpelse af terrorisme inden for de rammer, FN har fastlagt, og stats- og regeringscheferne bekræfter på ny deres fulde solidaritet med USA.

29

En samarbejds- og stabiliseringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kroatien bliver undertegnet.

November

9-13

Verdenshandels organisationen (WTO) holder minister konference i Doha, Qatar.

22

Kommissionen vedtager en Hvidbog om Ungdomsanliggender.

23

Topmøde mellem EU og Indien i New Delhi.

24

EU underskriver en samarbejdsaftale med Pakistan.

December

5

Europa Kommissionen vedtager sit arbejdsprogram for 2002.

8

Et EU-Japan topmøde holdes i Bruxelles, Belgien.

11

Europakommissionen vedtager en Grønbog om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed med henblik på den strafferetlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.Europa-Kommissionen vedtager en Grønbog om en oversigt af Rådets forordning 4064/89.

12

Europa -Kommissionen vedtager "Årsrapport 2001- Den Europæiske Unions indsats inden for forskning og teknologisk udvikling".

14

Eurozone landene begynder at gøre europakkerne tilgængelige. Det er nu muligt for borgerne at købe euro mønter forud for skiftet.

14-15

Det Europæiske Råd mødes i Laeken i Belgien og vedtager en erklæring om EU's fremtid for at bane vej for en række vigtige reformer og indkalder et konvent, der skal forberede den næste regeringskonference. Der træffes også beslutninger, som skal bidrage til at styrke Europas rolle på den internationale scene, navnlig når det gælder kampen mod terrorisme, og til at sikre, at optagelsesforhandlingerne med de kandidatlande, der er klar til optagelse, afsluttes ved udgangen af 2002, således at de kan deltage i valget til Europa-Parlamentet i 2004. Der vedtages erklæringer om den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiks operative kapacitet og om situationen i Mellemøsten.

18

Topmøde mellem EU og Canada i Ottawa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Se også
Back to top