Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 2001

Dějiny Evropské unie - 2001


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Švédsko.

2

Řecko se stává 12. členem eurozóny.

Únor

8

Evropská komise přijímá zelenou knihu o integrované výrobkové politice (IPP).

13

Komise schvaluje bílou knihu o energetické politice Evropské unie.

26

V návaznosti na zasedání Evropské rady konaného v prosinci 2000 v Nice je podepsána nová smlouva (Smlouva z Nice), kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropských společenství.

Březen

20

Komise přijímá zelenou knihu o společné rybářské politice po roce 2002.

23–24

Ve Stockholmu se koná zasedání Evropské rady. Rada stanoví pokyny pro dosažení udržitelného růstu, stabilních makroekonomických podmínek a cílů v oblasti míry zaměstnanosti.

Květen

17

V Moskvě se koná summit EU–Rusko.

Červen

7

V Irsku se koná referendum, ve kterém většina odmítá Smlouvu z Nice.

14

Ve švédském Göteborgu se koná summit EU–USA.

15–16

V Göteborgu zasedá Evropská rada. Je schválena strategie udržitelného rozvoje, hlavní směry hospodářské politiky a hlavní zásady pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti systémů důchodového zabezpečení.

21

Ve Stockholmu se koná summit EU–Kanada.

25

EU a Egypt podepisují dohodu o přidružení.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Belgie.

18

Komise přijímá zelenou knihu o podpoře evropského rámce sociální odpovědnosti podniků.

20–22

V italském Janově se koná summit skupiny G7/G8. Účastníci projednávají následující otázky: zdraví, mezinárodní obchod, boj proti chudobě, rozvoj, veřejné zadlužení, životní prostředí, bezpečnost potravin, situace na Balkáně a na Středním východě.

25

Komise přijímá bílou knihu o evropské správě věcí veřejných.

Září

5

V Bruselu se koná summit Evropské unie a Číny.

12

Komise přijímá bílou knihu o evropské dopravní politice.

21

V Bruselu se schází mimořádné zasedání Evropské rady věnované vyhodnocení mezinárodní situace po teroristických útocích z 11. září v New Yorku a ve Washingtonu a přípravě podkladů pro reakci EU.

28

Komise přijímá zelenou knihu o odškodnění obětí trestných činů.

Říjen

2

Komise přijímá zelenou knihu o ochraně spotřebitelů v Evropské unii.

3

V Bruselu se koná summit EU–Rusko.

19

Neformální setkání hlav států a vlád v belgickém Gentu. Účastníci vyjadřují plnou podporu protiteroristickým opatřením přijatým v rámci stanoveném OSN a potvrzují svou plnou solidaritu se Spojenými státy.

29

Mezi Evropskou unií a Chorvatskem je podepsána dohoda o stabilizaci a spolupráci.

Listopad

9-13

V katarském Dauhá se koná konference Světové obchodní organizace (WTO) na úrovni ministrů.

22

Komise přijímá bílou knihu o mládeži.

23

V indickém Dillí se koná summit EU–Indie.

24

EU podepisuje s Pakistánem dohodu o spolupráci.

Prosinec

5

Evropská komise přijímá pracovní program na rok 2002.

8

V Bruselu se koná summit EU–Japonsko.

11

Evropská komise přijímá zelenou knihu o zřízení úřadu evropského zastupitelství pro trestněprávní ochranu finančních zájmů Společenství. Evropská komise přijímá zelenou knihu o přezkoumání nařízení Rady č. 4064/89.

12

Evropská komise přijímá výroční zprávu o činnostech EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2001.

14

Země eurozóny dávají do oběhu vzorkové sady euromincí. Občané mohou nyní získat mince eura ještě před změnou měny.

14–15

V belgickém Laekenu se koná zasedání Evropské rady. Rada přijímá prohlášení o budoucnosti Unie, které otevírá cestu k zásadní reformě. Rozhoduje také o posílení úlohy Evropy ve světě, a to zejména v boji proti terorismu, a uzavírá jednání s kandidátskými zeměmi, které jsou připraveny na přistoupení koncem roku 2002.

18

V kanadské Ottawě se koná summit EU–Kanada.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Viz také
Back to top