Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2001 r.

Историята на Европейския съюз - 2001 r.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Януари

1

Швеция поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

2

Гърция става дванадесетият член на eврозоната.

Февруари

8

Европейската комисия приема Зелена книга за Интегрираната продуктова политика (ИПП).

13

Европейската комисия приема Бяла книга за бъдещата стратегия в областта на химикалите.

26

Като резултат от заседанието на Европейския съвет, състояло се в Ница през 2000г. е подписан е Договора от Ница, с който се изменят Договора за Европейския съюз и Договорите за създаване на Европейските общности.

Март

20

Комисията приема Зелена книга за общата политика в областта на рибарството след 2002г.

23-24

В Стокхолм (Швеция) се провежда среща на Европейския съвет, на която се приемат насоки към осигуряване на устойчив растеж, стабилни макроикономически условия и подобряване процента на заетост.

Май

17

В Москва се провежда среща на върха ЕС - Русия.

Юни

7

В Ирландия се провежда референдум, с който населението отхвърля Договора от Ница.

14

В Гьотеборг (Швеция) се провежда среща на върха ЕС - САЩ.

15-16

В Гьотеборг (Швеция) се провежда заседание на Европейския съвет, на което са одобрени стратегията за устойчиво развитие и широкообхватните насоки за икономическата политика, и са приети ключовите принципи за сигурността на дългосрочните пенсионни системи.

21

В Стокхолм (Швеция) се провежда среща на върха ЕС - Канада.

25

ЕС и Египет подписват споразумение за асоциране.

Юли

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейския съюз.

18

Комисията приема Зелена книга за подпомагане на Европейската рамкова програма за социалната отговорност на дружествата.

20-22

В Генуа (Италия) се провежда среща на върха на Г-7/8. Участниците обсъждат въпроси от сферата на здравеопазването, международната търговия, борбата с бедността, развитието, публичния дълг, околната среда, безопасността на хранителните стоки, положението на Балканите и Близкия Изток.

25

Европейската комисия приема Бяла книга за европейското управление.

Септември

5

В Брюксел се провежда среща на върха между ЕС и Китай.

12

Европейската комисия приема Бяла книга за европейската транспортна политика.

21

В Брюксел (Белгия) се състои извънредна среща на Европейския съвет за оценка на международната ситуация след терористичните атаки от 11 септември над Ню Йорк и Вашингтон (САЩ) и очертаване насоките за реакция на ЕС.

28

Комисията приема Бяла книга за обезщетението на жертвите на престъпления.

Октомври

2

Комисията приема Зелена книга за защита на потребителите в Общността.

3

В Брюксел се провежда среща на върха ЕС - Русия.

19

В Гент (Белгия) се състои неформална среща на европейските държавни и правителствени ръководители, на която изцяло са подкрепени действията срещу тероризма в рамките, дефинирани от ООН, и е потвърдена пълната солидарност със САЩ.

29

ЕС и Хърватия е подписват споразумение за стабилизиране и сътрудничество.

Декември

9-13

В Доха (Катар) се провежда министерска конференция на Световната търговска организация (СТО).

22

Европейската комисия приема Бяла книга за младежта.

23

В Ню Делхи се провежда среща на върха ЕС - Индия.

24

ЕС подписва споразумение за сътрудничество с Пакистан.

Декември

5

Европейската комисия приема работната си програма за 2002 г.

8

В Брюксел се провежда среща на върха ЕС - Япония.

11

Европейската комисия приема Зелена книга за въвеждането на Европейски обществен прокурор по криминално право за защита на финансовите интереси на Общността. Европейската комисия приема Зелена книга за преглед на Регламент 4064/89 на Съвета.

12

Европейската комисия одобрява годишния доклад на ЕС за научните изследвания и технологичния напредък за 2001 г.

14

Страните от еврозоната вече предлагат целия евро-комплект. Гражданите могат да закупуват евро монети още преди промяната да е влязла в действие.

14-15

В Лаакен (Белгия) се провежда среща на Европейския съвет. Приета е декларация за бъдещето на Съюза, създавайки условия за основна реформа. Също така са взети решения за укрепване ролята на Европа на международната сцена, особено в борбата срещу тероризма и за завършване на преговорите със страните кандидатки, готови за присъединяване до края на 2002 г..

18

В Отава се провежда среща на върха ЕС - Канада.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Вижте също: 
Back to top