Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 2000

Zgodovina Evropske unije - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Januar

1

Portugalska je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

11

V zadevi Kreil je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da je nemška zakonodaja, ki ženskam prepoveduje služenje vojaškega roka razen v sanitetnih službah in vojaških orkestrih, v nasprotju s pravom Skupnosti o enakosti med spoloma.

12

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o varnosti živil.

15

Začetek ministrskih medvladnih konferenc o pristopnih pogajanjih z Malto, Romunijo, Slovaško, Latvijo, Litvo in Bolgarijo v Bruslju.

18

Pred belo knjigo o reformi, ki naj bi jo Komisija pripravila marca, je bil sprejet posvetovalni dokument o akcijskem načrtu za njeno izvedbo.

Februar

2-3

V Bruslju je potekala četrta ministrska konferenca o pogajanjih med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami za svetovno partnerstvo za razvoj. Unija in države AKP so se dogovorile o načrtu ukrepov po izteku četrte Loméjske konvencije konec februarja.

9

Komisija je sprejela zeleno knjigo o pravosodni pomoči v civilnih zadevah.

14

V Bruslju se je začela medvladna konferenca o institucionalni reformi.

Marec

1

Evropska komisija je sprejela belo knjigo o institucionalni reformi.

8

Komisija je sprejela zeleno knjigo o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov v EU.

23-24

V Lizboni je potekalo zasedanje Evropskega sveta, na katerem so določili novo strategijo Unije za krepitev zaposlovanja, gospodarske reforme in socialne kohezije, kot del na znanju temelječega gospodarstva.

27

Svet za pravosodje in notranje zadeve je sprejel akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu.

April

3-4

V egiptovski prestolnici Kairo je pod okriljem Organizacije afriške enotnosti potekal afriško-evropski vrh.

7

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o Evropskem socialnem skladu in Evropskem kmetijskem usmerjevalnem in jamstvenem skladu (usmerjevalni oddelek) v zvezi z ukrepi za pomoč mladim ter odgovore Komisije.

10

Zasedanje skupnega sveta za sodelovanje med EU in Rusijo.

18-19

V Ljubljani je potekalo deveto srečanje predsednika Evropskega parlamenta in s predsedniki parlamentov držav kandidatk za članstvo v EU.

Maj

3

Komisija je predlagala, da Grčija postane dvanajsta članica območja evra.

9

Evropske institucije so praznovale 50. obletnico Schumanove deklaracije.

Junij

8

Evropski parlament in Svet sta leto 2001 razglasila za evropsko leto jezikov.

19-20

V portugalskem mestu Santa Maria da Feira je potekalo zasedanje Evropskega sveta, na katerem so sprejeli širše smernice ekonomskih politik držav članic in Skupnosti za leto 2002. Odobrili so tudi vstop Grčije v območje evra ter sprejeli skupno strategijo za Sredozemlje. Potrdili so še akcijski načrt za severno razsežnost na področju zunanje in čezmejne politike Evropske unije in podprli akcijski načrt EU za boj proti drogam.

23

Evropska unija ter afriške, karibske in pacifiške države so v Cotonouju podpisale konvencijo, ki je nadomestila Loméjsko konvencijo.

28

V Lizboni je potekal prvi vrh med Evropsko unijo in Indijo.

Julij

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

19

V Tokiu na Japonskem je potekalo 9. vrhunsko srečanje med EU in Japonsko. Razpravljali so o krepitvi odnosov med Japonsko in EU, vključno z gospodarskimi in trgovinskimi odnosi, sodelovanju v mednarodnih forumih, tudi v okviru držav skupine G8, Združenih narodov in azijsko-evropskega srečanja (ASEM), ter mednarodnih vprašanjih, denimo o položaju na Korejskem polotoku, mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, Kosovu in jugovzhodni Evropi.

21-23

V japonskem mestu Okinava je potekalo srečanje držav skupine G8. Na dnevnem redu so bile številne teme: svetovno gospodarstvo, informacijska in komunikacijska tehnologija, razvoj, vprašanje dolgov, zdravje, izobraževanje, trgovina, kulturna različnost, boj proti kriminalu in drogam, staranje prebivalstva, biotehnologija in varna hrana, človeški genom, okolje, preprečevanje sporov, razoroževanje, neširjenje in nadzor orožja ter boj proti terorizmu.

26

Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo o okoljskih vprašanjih, ki jih povzroča uporaba polivinilklorida (PVC).

Avgust

10

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o upravljanju pomoči Komisije za krepitev človekovih pravic in demokracije v tretjih državah.

September

8

Vrh Združenih narodov ob novem tisočletju v New Yorku. Predsednik Evropske komisije Romano Prodi se je srečal z izraelskim predsednikom vlade Ehudom Barakom, iranskim predsednikom Seyedom Mohammadom Khatamijem in čilskim predsednikom Ricardom Lagosom.

8-10

V mestu Versaillies blizu Pariza je potekalo neformalno zasedanje Ekonomsko-finančnega sveta ECOFIN. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so razpravljali o cenah nafte in Organizacijo držav izvoznic nafte (OPEC )pozvali, naj poskrbi za zanesljivejšo oskrbo trga, ki bi bila bolje prilagojena svetovnim gospodarskim razmeram.

12

V Bruslju sta Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in predsednik Evropske centralne banke Wim Duisenberg razpravljala o monetarni politiki EU.

15

V Parizu je potekalo vrhunsko srečanje med EU in Ukrajino. Udeleženci so razpravljali o odnosih med Ukrajino in EU, stanju v zvezi z izvajanjem Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev in o različnih vidikih memoranduma o soglasju o zaprtju jedrske elektrarne Černobil.

19

V Bruslju je potekalo peto srečanje Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Madžarsko ter šesto srečanje Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Češko.

22

Evropska centralna banka je skupaj z ameriško centralno banko in japonsko centralno banko sprejela ukrepe v podporo evru.

28

Danski volilci so na referendumu z večino zavrnili uvedbo skupne valute evra.

Oktober

20-21

V korejskem Seulu je potekal potekal azijsko-evropski vrh. Udeleženci so razpravljali o razvoju obeh regij, spodbujanju političnega dialoga, krepitvi gospodarskega in finančnega sodelovanja, razvoju sodelovanja na drugih področjih ter o pomenu azijsko-evropskega srečanja (ASEM).

25

V Skopju je potekal posebni vrh o sodelovanju držav jugovzhodne Evrope.

30

V Parizu je potekalo vrhunsko srečanje med EU in Rusijo. Pogovori so bili usmerjeni zlasti v širitev sodelovanja na vseh področjih.

November

8

Komisija je Svetu predložila celostno poročilo o širitvi EU, ki je zajemalo poročila o napredku držav kandidatk in predlog partnerstva za pristop, v katerem je opredelila glavna vprašanja, ki jih mora Turčija rešiti pred začetkom pristopnih pogajanj.

14

Odbo regij je v Bruslju organiziral konferenco o širitvi, globalizaciji in novih oblikah upravljanja.

15-16

V francoskem Marseillesu je potekala četrta evro-sredozemska konferenca.

23-24

V Zagrebu je potekal vrh med EU in balkanskimi državami.

29

Komisija je sprejela zeleno knjigo o evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo.

December

1

Evropska komisija je objavila zeleno knjigo o evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo.

7

Ob robu zasedanja Evropskega sveta v Nici so predsedniki Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Evropske komisije uradno razglasili Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

7-9

V Nici je potekalo zasedanje Evropskega sveta. Evropski svet je poudaril, da želi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki so jo skupaj razglasili Svet EU, Evropski parlament in Komisija, zajeti kar največje število državljanov Unije. Pozdravil je tudi napredek pri pristopnih pogajanjih z državami kandidatkami in pohvalil prizadevanja teh držav pri vzpostavitvi pogojev za sprejetje, izvedbo in praktično uporabo evropskega pravnega reda. Pozdravil je še napredek pri izvajanju predpristopne strategije za Turčijo. Evropski svet je poleg tega razpravljal o evropski varnostni in obrambni politiki, evropski socialni agendi, inovacijah in znanju v Evropi, usklajevanju ekonomskih politik, zdravju in varnosti potrošnikov, pomorski varnosti, okolju, storitvah splošnega interesa, varnosti oskrbe z nekaterimi izdelki, svobodi, varnosti in pravici, kulturi, najbolj oddaljenih regijah ter zunanjih odnosih. Medvladna konferenca se je končala z doseženim političnim dogovorom o sprejetju Pogodbe iz Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Glej tudi
Back to top