Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 2000

Istoria Uniunii Europene - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ianuarie

1

Portugalia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

11

Hotărârea Kreil. Curtea Europeană de Justiţie declară că legislaţia germană care exclude participarea femeilor la forţele armate, cu excepţia serviciilor de sănătate şi a grupurilor de muzică militară, contravine legislaţiei comunitare privind egalitatea de gen.

12

Comisia adoptă o carte albă privind securitatea alimentară.

15

La Bruxelles are loc sesiunea de deschidere a conferinţelor ministeriale interguvernamentale pentru negocierile de aderare cu Malta, România, Slovacia, Letonia, Lituania şi Bulgaria.

18

Având în vedere cartea albă privind reforma pe care urmează să o emită până în luna martie, Comisia adoptă un document consultativ privind planul de acţiune prin care va institui o astfel de reformă.

Februarie

2-3

La Bruxelles (Belgia) are loc cea de-a patra conferinţă ministerială privind negocierile UE - Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) pentru încheierea unui parteneriat de dezvoltare. Uniunea şi statele ACP decid un plan de acţiune care va urma celei de-a patra convenţii de la Lomé, care urmează să expire la sfârşitul lunii februarie.

9

Comisia adoptă o carte verde privind asistenţa judiciară în materie civilă.

14

La Bruxelles (Belgia) se deschide conferinţa interguvernamentală privind reforma instituţională.

Martie

1

Comisia adoptă o carte albă privind propria sa reformă.

8

Comisia adoptă o carte verde privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană.

23-24

La Lisabona (Portugalia) se întruneşte un Consiliu European special, pentru a decide o nouă strategie a Uniunii privind consolidarea ocupării forţei de muncă, a reformei economice şi a coeziunii sociale, în cadrul unei economii bazate pe cunoaştere.

27

Consiliul Justiţie şi afaceri interne adoptă un plan de acţiune privind combaterea crimei organizate.

Aprilie

3-4

La Cairo (Egipt) are loc summitul Europa - Africa, sub egida Organizaţiei Unităţii Africane şi a Uniunii Europene.

7

Curtea de Conturi publică un raport special privind Fondul social european şi Fondul european de orientare şi garantare agricolă (secţiunea orientări) - măsuri de facilitare a angajării tinerilor, însoţit de răspunsurile Comisiei.

10

Se reuneşte Consiliul de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Rusia.

18-19

La Ljubljana (Slovenia) are loc cea de-a noua reuniune dintre preşedintele Parlamentului European şi preşedinţii parlamentelor din ţările candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Mai

3

Comisia îi propune Greciei să devină cel de-al 12-lea membru al zonei euro.

9

Instituţiile europene celebrează cea de-a 50-a aniversare a „Declaraţiei Schuman”.

Iunie

8

Parlamentul şi Consiliul adoptă o decizie prin care anul 2001 este desemnat Anul european al limbilor.

19-20

La Santa Maria da Feira (Portugalia) are loc o reuniune a Consiliului European. Sunt adoptate orientările generale de politică economică ale statelelor membre şi ale Comunităţii pentru anul 2000; este aprobată intrarea Greciei în zona euro; este adoptată o strategie comună privind regiunea mediteraneeană; este aprobat un plan de acţiune privind dimensiunea nordică a politicilor externe şi transfrontaliere ale Uniunii Europene şi este susţinut planul UE de acţiune antidrog.

23

La Cotonou (Benin), Comunitatea şi statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) semnează o convenţie care înlocuieşte convenţiile de la Lomé.

28

La Lisabona (Portugalia) are loc primul summit Uniunea Europeană - India.

Iulie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

19

La Tokyo (Japonia) are loc cel de-al 9-lea summit UE - Japonia. Discuţiile se axează asupra consolidării relaţiilor generale dintre Japonia şi UE (inclusiv relaţiile economice şi comerciale), asupra cooperării Japonia - UE în forumurile internaţionale (inclusiv summitul G8, Organizaţia Naţiunilor Unite şi ASEM) şi asupra situaţiei internaţionale (inclusiv în ceea ce priveşte peninsula coreeană, procesul de pace din Orientul Mijlociu şi Kosovo/ Europa de Sud-Est).

21-23

La Okinawa (Japonia) este organizat un summit G8. Participanţii discută probleme referitoare la economia mondială, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, dezvoltare, datorii, sănătătate, educaţie, comerţ, diversitate culturală, infracţionalitate şi droguri, îmbătrânire, biotehnologie şi securitate alimentară, genomul uman, mediu, securitatea nucleară, prevenirea conflictelor, dezarmare, neproliferare şi controlul armamentului şi terorism.

26

Comisia Europeană adoptă o carte verde privind aspectele de mediu legate de policlorura de vinil (PVC).

August

10

Curtea de Conturi publică un raport special privind gestionarea de către Comisie a asistenţei pentru consolidarea drepturilor omului şi democraţiei în ţările terţe.

Septembrie

8

La New York (SUA) are loc Summitul Mileniului, sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite. Romano Prodi, preşedintele Comisiei Europene, se întâlneşte cu prim-ministrul israelian Ehud Barak, preşedintele iranian Seyed Mohammad Khatami şi preşedintele chilian Ricardo Lagos.

8-10

La Versailles (Franţa) se desfăşoară un Consiliu informal ECOFIN. Miniştrii economiei şi finanţelor din UE discută nivelul curent al preţurilor petrolului şi invită OPEC să adopte măsuri de adaptare a aprovizionării pieţei la situaţia economică globală.

12

La Bruxelles are loc o audiere (un dialog monetar) între Comisia pentru afaceri economice şi monetare din cadrul Parlamentului European şi Wim Duisenberg, preşedinte al Băncii Centrale Europene.

15

La Paris (Franţa) este organizat summitul UE - Ucraina. Discuţiile vizează evoluţiile recente din Ucraina şi Uniunea Europeană, gradul de aplicare a Acordului pentru parteneriat şi cooperare (APC), cooperarea în materie de justiţie şi afaceri interne şi diferitele aspecte ale memorandumului de înţelegere privind închiderea centralei de la Cernobâl.

19

La Bruxelles are loc cea de-a şaptea reuniune a Consiliului de asociere între Uniunea Europeană şi Ungaria şi cea de-a şasea reuniune a Consiliului de asociere între Uniunea Europeană şi Republica Cehă.

22

Banca Centrală Europeană, Rezerva Federală a SUA şi Banca Japoniei intervin în sprijinul euro.

28

Danemarca organizează un referendum privind aderarea la zona euro. Majoritatea participanţilor resping trecerea la moneda unică europeană.

Octombrie

20-21

La Seul (Coreea de Sud) are loc cel de-al treilea summit Asia - Europa. Discuţiile vizează evoluţiile din cele două regiuni, încurajarea dialogului politic, consolidarea cooperării economice şi financiare şi promovarea cooperării în alte domenii şi în evoluţia procesului ASEM.

25

La Skopje (FYROM) se desfăşoară un summit special privind procesul de cooperare în Europa de Sud-Est.

30

La Paris (Franţa) este organizat un summit Uniunea Europeană - Rusia. Discuţiile se axează pe îmbunătăţirea cooperării între UE şi Rusia în toate domeniile.

Noiembrie

8

Comisia prezintă Consiliului raportul general privind extinderea, constând în rapoarte de evaluare a progreselor ţărilor candidate şi o propunere de „parteneriat pentru aderare”, care identifică principalele aspecte pe care Turcia trebuie să le soluţioneze înainte de începerea negocierilor de aderare.

14

Comitetul Regiunilor susţine la Bruxelles (Belgia) o conferinţă privind extinderea, globalizarea şi noile forme de guvernanţă.

15-16

La Marsilia (Franţa) are loc cea de-a patra Conferinţă euro-mediteraneeană.

23-24

La Zagreb (Croaţia) are loc summitul Uniunea Europeană - Balcani.

29

Comisia adoptă o carte verde privind strategia europeană pentru securitatea aprovizionării cu energie.

Decembrie

1

Comisia Europeană publică o carte verde privind strategia europeană pentru securitatea aprovizionării cu energie.

7

La Consiliul European de la Nisa, preşedinţii Parlamentului, Consiliului European şi Comisiei proclamă oficial Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

7-9

La Nisa (Franţa) are loc o reuniune a Consiliului European. Consiliul îşi reafirmă dezideratul privind diseminarea cât mai largă a Cartei drepturilor fudamentale proclamate în comun de către Consiliul UE, Parlamentul European şi Comisie în rândurile cetăţenilor Uniunii. Salută accelerarea negocierilor de aderare cu ţările candidate şi apreciază eforturile depuse de aceste ţări pentru stabilirea condiţiilor de adoptare, implementare şi aplicare practică a acquis-ului; salută progresele înregistrate în aplicarea strategiei de preaderare pentru Turcia. De asemenea, Consiliul aprobă Agenda Socială Europeană, discută despre politica europeană de securitate şi apărare, inovare şi cunoaştere în Europa şi coordonarea politicilor economice, precum şi despre sănătatea şi siguranţa consumatorului, siguranţa maritimă, mediu, serviciile de interes general, securitatea aprovizionării cu anumite produse, libertate, securitate şi justiţie, cultură, regiunile ultraperiferice şi relaţiile externe. Conferinţa interguvernamentală se încheie cu un acord politic privind Tratatul de la Nisa.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Alte linkuri
Back to top