Európai Unió

Az Európai Unió története - 2000

Az Európai Unió története - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Január

1

Portugália átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.

11

Ítélet a Kreil-ügyben. Az Európai Bíróság úgy ítél, hogy az a német jogszabály, amely kizárja a nőket a hadseregből (az egészségügyi ellátásban, illetve a katonazenekarban való részvétel kivételével) ellentmond a férfiak és a nők egyenjogúságának a közösségi jogban meghatározott elvével.

12

A Bizottság fehér könyvet fogad el az élelmiszer-biztonságról.

15

A Málta, Románia, Szlovákia, Lettország, Litvánia és Bulgária csatlakozási tárgyalásaival foglalkozó kormányközi miniszteri konferenciák nyitó ülése.

18

A Bizottság intézményi reformjairól szóló, márciusban közzétételre kerülő fehér könyvvel kapcsolatosan a Bizottság elfogadja a reformok megvalósítására vonatkozó cselekvési tervről szóló konzultációs dokumentumot.

Február

2–3

Az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) országok negyedik miniszteri konferenciája Brüsszelben (Belgium). A tárgyalások célja fejlesztési partnerség. Az EU és az AKCS-országok megegyeznek a február végén lejáró negyedik Loméi Egyezményt követő intézkedések cselekvési tervéről.

9

A Bizottság zöld könyvet fogad el a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről.

14

Brüsszelben (Belgium) megnyitják az intézményi reformokról szóló kormányközi konferenciát .

Március

1

A Bizottság fehér könyvet fogad el a bizottsági reformokról.

8

A Bizottság zöld könyvet fogad el az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Európai Unión belüli kereskedelméről.

23–24

Az Európai Tanács rendkívüli ülése Lisszabonban (Portugália). Új uniós stratégiáról döntenek, amely a foglalkoztatottság fellendítésére, a gazdasági reformokra és a társadalmi kohézióra, vagyis a tudásalapú gazdaság elemeire fekteti a hangsúlyt.

27

A bel- és igazságügyi összetételű Tanács cselekvési tervet fogad el a szervezett bűnözés ellen.

Április

3–4

Európa–Afrika csúcstalálkozót tartanak Kairóban (Egyiptom) az Afrikai Egységszervezet és az Európai Unió égisze alatt.

7

A Számvevőszék különjelentést tesz közzé az Európai Szociális Alap és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap orientációs részlegének a fiatalok foglalkoztatásában nyújtott támogató tevékenységéről, a Bizottság válaszaival együtt.

10

Ülést tart az Európai Unió és Oroszország együttműködési tanácsa.

18–19

Ljubljanában (Szlovénia) megtartják az Európai Parlament elnöke és a tagjelölt országok nemzeti parlamentjei elnökeinek kilencedik konferenciáját.

Május

3

A Bizottság javasolja, hogy Görögország tizenkettedikként csatlakozzon az eurózónához.

9

Az Európai Unió intézményei a Schuman-nyilatkozat 50. évfordulóját ünneplik.

Június

8

A Parlament és a Tanács által elfogadott határozat a 2001. évet a nyelvek európai évének nyilvánítja.

19–20

Az Európai Tanács ülése a portugáliai Santa Maria da Feirában. Elfogadják a tagállamok számára a 2000. évben irányadó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat; jóváhagyják Görögország belépését az eurózónába; elfogadják a mediterrán régióval kapcsolatos közösségi stratégiát; jóváhagyják az európai uniós külpolitika és határ menti kapcsolatok északi dimenziójára vonatkozó cselekvési tervet, és támogatják az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési tervét.

23

Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) országok a benini Cotonouban aláírják a Loméi Egyezményt felváltó új egyezményt.

28

Lisszabonban (Portugália) megrendezik az Európai Unió és India közötti első csúcstalálkozót.

Július

1

Franciaország átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.

19

Tokióban (Japán) megrendezik az Európai Unió és Japán közötti kilencedik csúcstalálkozót. A tárgyalások fő témái: Japán és az Európai Unió kapcsolatának elmélyítése, beleértve a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat is; Japán és az Európai Unió együttműködése a különböző nemzetközi fórumokon, többek közt a G8-ak, az ENSZ és az Ázsia és az Európai Unió közötti csúcstalálkozók keretében, valamint a nemzetközi helyzet a Koreai-félszigetet illetően, továbbá a közel-keleti békefolyamatok és a koszovói, illetve a délszláv válság.

21–23

A G8-országok okinawai (Japán) csúcstalálkozója. A résztvevők tárgyalásokat folytatnak a világgazdaságról, az információs és kommunikációs technológiáról, a fejlesztésről, az államadósságokról, az egészségügyről, az oktatásról, a kereskedelemről, a kulturális sokféleségről, a drogokról és a bűnüldözésről, az elöregedésről, a biotechnológiáról és az élelmiszer-biztonságról, az emberi génállománnyal kapcsolatos kutatásokról, a környezetvédelemről, a nukleáris biztonságról, a konfliktusmegelőzésről, a fegyverzetcsökkentésről, az atomsorompóról, a fegyverzet-ellenőrzésről és a terrorizmusról.

26

Az Európai Bizottság zöld könyvet fogad el a PVC-vel kapcsolatos környezetvédelmi problémákról.

Augusztus

10

A Számvevőszék kiadja a Bizottságnak az emberi jogok és a demokrácia harmadik országokra vonatkozó kiépítésében játszott támogató szerepéről szóló különjelentését.

Szeptember

8

Az ENSZ millenniumi csúcstalálkozója New Yorkban (Egyesült Államok). Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke találkozik Ehud Barak izraeli miniszterelnökkel, Sayed Mohammad Khatami iráni elnökkel, valamint Ricardo Lagos chilei elnökkel.

8–10

Az ECOFIN Tanácsának rendkívüli ülése Versailles-ban (Franciaország). Az EU gazdasági és pénzügyi miniszterei tárgyalnak a kőolajárakkal kapcsolatos problémákról, és kérik az OPEC-országokat olyan intézkedések bevezetésére, amelyek biztosítják, hogy a piaci kínálat jobban alkalmazkodjon a világgazdasági helyzethez.

12

Meghallgatást (monetáris párbeszédet) tartanak Brüsszelben az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága és Wim Duisenberg, az Európai Központi Bank elnöke részvételével.

15

Az Európai Unió és Ukrajna csúcstalálkozót tart Párizsban (Franciaország). A tárgyalások témája Ukrajna és az Európai Unió kapcsolatának aktuális helyzete, a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos helyzet, a bel- és igazságügyekben való együttműködés, valamint a csernobili atomerőmű bezárásáról szóló memorandum egyes kérdései.

19

Brüsszelben megtartják a társulási tanács hetedik ülését az Európai Unió és Magyarország között, valamint a hatodik társulási tanácsi ülést a Cseh Köztársaság és az Európai Unió között.

22

Az Európai Központi Bank a US Federal Reserve és a Bank of Japan együttműködésével intézkedéseket tesz az euró védelmében.

28

Dán népszavazás az euró bevezetéséről. A polgárok többsége elutasítja az egységes európai valuta bevezetését.

Október

20–21

Szöulban (Korea) megrendezik az Európai Unió és Ázsia közötti harmadik csúcstalálkozót. A tárgyalások témája a két régió közötti kapcsolatok fejlődése, a politikai párbeszéd ápolása, a gazdasági és pénzügyi együttműködés megerősítése, a más területeken való együttműködés támogatása, valamint az Ázsia és az Európai Unió közötti találkozók további folyamata.

25

Rendkívüli csúcstalálkozó a délkelet-európai együttműködési folyamat keretében Szkopjében (MVJK).

30

Az Európai Unió és Oroszország csúcstalálkozót tart Párizsban (Franciaország). A tárgyalások középpontja a felek közötti együttműködés minden területen való kiszélesítése.

November

8

A Bizottság a Tanács elé terjeszti a bővítésről szóló átfogó jelentését, amelyben megfogalmazza a tagjelöltek által elért eredményekről szóló országjelentéseket, valamint javaslatot tesz Törökország „csatlakozási partnerségének" elfogadására, amelyben megfogalmazza Törokország számára azokat a problémaköröket, amelyeket Törökországnak a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt szükséges megoldania.

14

A Régiók Bizottsága konferenciája Brüsszelben (Belgium) a bővítésről, a globalizációról és a kormányzás új formáiról.

15–16

A negyedik euromediterrán konferencia Marseilles-ben (Franciaország).

23–24

Zágrábban (Horvátország) megrendezik az Európai Unió és a balkáni országok csúcstalálkozóját.

29

A Bizottság zöld könyvet fogad el az energiaellátás biztonságának uniós stratégiájáról.

December

1

Az Európai Bizottság zöld könyvet ad ki az energiaellátás biztonságának uniós stratégiájáról.

7

Az Európai Tanács nizzai ülése előestéjén a Parlament, az Európai Tanács és a Bizottság elnökei hivatalosan kihirdetik az Európai Unió Alapjogi Chartáját.

7–9

Az Európai Tanács nizzai ülése. A Tanács kijelenti, hogy szorgalmazza az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament és a Bizottság által közösen kihirdetett Alapjogi Charta minél szélesebb körű terjesztését az Unió polgárai körében. Örömét fejezi ki a tagjelölt országokkal való csatlakozási tárgyalások előrehaladásával kapcsolatban, és értékeli a tagjelölteknek a közösségi vívmányok átvételére, bevezetésére és gyakorlati alkalmazására tett erőfeszítéseit; valamint nagyra becsüli Törökországnak az előcsatlakozási stratégia kivitelezésével kapcsolatos elért eredményeit. A Tanács továbbá tárgyal a közös biztonsági és védelmi politikáról, elfogadja az európai szociális programot, és a következő témákkal is foglalkozik: tudás és innováció Európában, a gazdasági politikák egyeztetése, a fogyasztók biztonságának és egészségének védelme, hajózásbiztonság, környezetvédelem, az általános érdekű szolgáltatások, az ellátás biztonsága bizonyos termékek esetében, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése, a kultúra, az Unió legkülső területei, valamint a külföldi kapcsolatok. A kormányközi konferencia a Nizzai Szerződés elfogadásáról szóló politikai megállapodással ér véget.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Kapcsolódó weboldalak
Back to top