Europska unija

Povijest Europske unije - 2000.

Povijest Europske unije - 2000.


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Siječanj

1.

Portugal preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije.

11.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Kreil. Sud odlučuje da njemački propisi kojima se pristup žena oružanim snagama ograničava na sanitet i vojni orkestar nisu u skladu sa Zajedničinim propisima o ravnopravnosti spolova.

12.

Komisija donosi Bijelu knjigu o sigurnosti namirnica.

15.

Prvo zasjedanje međuvladine konferencije na ministarskoj razini o pristupnim pregovorima Malte, Rumunjske, Slovačke, Latvije, Litve i Bugarske održano u Bruxellesu (Belgija).

18.

S obzirom na Bijelu knjigu o reformama koju Komisija treba objaviti do ožujka, donosi se savjetodavni dokument o akcijskom planu za pokretanje tih reformi.

Veljača

2. – 3.

Četvrta ministarska konferencija s pregovorima između EU-a i afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP) o partnerstvu za razvoj održana u Bruxellesu (Belgija). Unija i zemlje AKP-a slažu se oko akcijskog plana koji treba provesti nakon što u veljači istekne Četvrta konvencija iz Loméa.

9.

Komisija donosi Zelenu knjigu o pravosudnoj pomoći u građanskim stvarima.

14.

Međuvladina konferencija o institucijskoj reformi započela u Bruxellesu (Belgija).

Ožujak

1.

Komisija donosi Bijelu knjigu o vlastitoj reformi.

8.

Komisija donosi Zelenu knjigu o trgovanju emisijama stakleničkih plinova u Europskoj uniji.

23. – 24.

Na posebnom sastanku Europskog vijeća u Lisabonu (Portugal) odlučuje se o novoj Unijinoj strategiji za povećanje zaposlenosti te jačanje gospodarskih reformi i socijalne kohezije u okviru gospodarstva utemeljenog na znanju.

27.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove donosi akcijski plan borbe protiv organiziranog kriminala.

Travanj

3. – 4.

Afričko-europski sastanak na vrhu pod pokroviteljstvom Organizacije afričkog jedinstva i Europske unije održan u Kairu (Egipat).

7.

Revizorski sud objavljuje poseban izvještaj o Europskom socijalnom fondu i Europskom fondu za smjernice i jamstva u poljoprivredi (odjeljak o smjernicama) u vezi s potporom za zapošljavanje mladih te Komisijine odgovore.

10.

Sastaje se Vijeće za suradnju između Europske unije i Rusije.

18. – 19.

Deveti sastanak predsjednika Europskog parlamenta s predsjednicima parlamenata država kandidatkinja održan u Ljubljani (Slovenija).

Svibanj

3.

Komisija predlaže Grčkoj da postane dvanaesta članica europodručja.

9.

Europske institucije slave 50. godišnjicu Schumanove deklaracije.

Lipanj

8.

Parlament i Vijeće donose odluku o proglašenju 2001. europskom godinom jezika.

19. – 20.

Europsko vijeće sastaje se u Santa Mariji da Feira (Portugal): donesene opće gospodarskopolitičke smjernice za države članice i Zajednicu u 2000., odobreno pristupanje Grčke u europodručje, donesena zajednička strategija za Sredozemlje, podržan akcijski plan za „sjevernu dimenziju“ u vanjskoj i prekograničnoj politici Europske unije te akcijski plan za borbu protiv droge.

23.

Zajednica i afričke, karipske i pacifičke zemlje (AKP) potpisuju u Cotonouu (Benin) konvenciju kojom se zamjenjuju Konvencije iz Loméa.

28.

Prvi sastanak na vrhu Europske unije i Indije održan u Lisabonu (Portugal).

Srpanj

1.

Francuska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije.

19.

Održan deveti sastanak na vrhu EU-a i Japana u Tokiju (Japan). Razgovori su usredotočeni na ukupno jačanje odnosa između EU-a i Japana, uključujući gospodarske i trgovinske veze, suradnju između Japana i EU-a u međunarodnim forumima, osobito u okviru sastanaka G8, Ujedinjenih naroda i ASEM-a, te suradnju u rješavanju međunarodnih pitanja vezanih uz, primjerice, Korejski poluotok, mirovni proces na Bliskom istoku, Kosovo i Jugoistočnu Europu.

21. – 23.

Održan sastanak na vrhu G8 u Okinawi (Japan). Sudionici raspravljaju o svjetskom gospodarstvu, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, razvoju, dugovima, zdravstvu, obrazovanju, trgovini, kulturnoj raznolikosti, kriminalu i drogama, starenju stanovništva, biotehnologiji i sigurnosti hrane, ljudskom genomu, okolišu, nuklearnoj sigurnosti, sprječavanju sukoba, razoružanju, neširenju i nadzoru oružja te terorizmu.

26.

Europska komisija donijela Zelenu knjigu o ekološkim problemima vezanima uz polivinil-klorid (PVC).

Kolovoz

10.

Revizorski sud objavljuje poseban izvještaj o Komisijinu upravljanju potporom za razvoj ljudskih prava i demokracije u trećim zemljama.

Rujan

8.

Milenijski sastanak na vrhu Ujedinjenih naroda održan u New Yorku (SAD). Predsjednik Europske komisije Romano Prodi sastaje se s izraelskim premijerom Ehudom Barakom, iranskim predsjednikom Seyedom Mohammadom Khatamijem i čileanskim predsjednikom Ricardom Lagosom.

8. – 10.

Neformalni sastanak Vijeća za gospodarstvo i financije (ECOFIN) održan u Versaillesu (Francuska). EU-ovi ministri gospodarstva i financija raspravljaju o cijeni nafte i pozivaju OPEC da primijeni mjere za bolju prilagodbu tržišnih zaliha stanju globalnog gospodarstva.

12.

Monetarni dijalog između Odbora za gospodarske i monetarne poslove Europskog parlamenta i predsjednika Europske središnje banke Wima Duisenberga održan u Bruxellesu.

15.

Sastanak na vrhu Europske unije i Ukrajine održan u Parizu (Francuska). Rasprava usmjerena na razvoj situacije u Ukrajini i Europskoj uniji, stanje vezano uz provedbu Sporazuma o partnerstvu i suradnji, suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova te različite aspekte Memoranduma o razumijevanju o zatvaranju Černobila.

19.

Sedmi sastanak Vijeća za pridruživanje između EU-a i Mađarske i šesti sastanak Vijeća za pridruživanje između EU-a i Češke održani u Bruxellesu.

22.

Europska središnja banka, Savezne pričuve SAD-a i japanska središnja banka poduzimaju zajedničke mjere za potporu euru.

28.

Danska održava referendum o euru. Većina odbacuje prijedlog pridruživanja jedinstvenoj europskoj valuti.

Listopad

20. – 21.

Treći sastanak na vrhu Azije i Europe održan u Seulu (Republika Koreja). Rasprave usredotočene na događanja u dvjema regijama, njegovanje političkog dijaloga, jačanje gospodarske i financijske suradnje, promicanje suradnje u drugim područjima i unaprjeđenje odnosa u okviru ASEM-a.

25.

Poseban sastanak na vrhu o suradnji u Jugoistočnoj Europi održan u Skoplju (BJRM).

30.

Sastanak na vrhu Europske unije i Rusije održan u Parizu (Francuska). Rasprava usmjerena na širenje područja suradnje između EU-a i Rusije.

Studeni

8.

Komisija podnosi Vijeću cjeloviti izvještaj o proširenju koje sadržava izvještaje o ocjeni napretka država kandidatkinja i prijedlog „partnerstva za pristupanje“ s pet temeljnih područja u kojima Turska mora djelovati prije pokretanja pregovora o pristupanju.

14.

Odbor regija održava u Bruxellesu (Belgija) konferenciju o proširenju, globalizaciji i novim oblicima upravljanja.

15. – 16.

Četvrta euro-mediteranska konferencija održana u Marseillesu (Francuska).

23. – 24.

Sastanak na vrhu Europske unije i Balkana održan u Zagrebu (Hrvatska).

29.

Komisija donosi Zelenu knjigu o europskoj strategiji za sigurnost opskrbe energijom.

Prosinac

1.

Europska komisija objavljuje Zelenu knjigu o europskoj strategiji za sigurnost opskrbe energijom.

7.

Na marginama sastanka Europskog vijeća u Nici predsjednici Parlamenta, Europskog vijeća i Komisije službeno proglašavaju Povelju o temeljnim pravima Europske unije.

7. – 9.

Sastanak Europskog vijeća u Cannesu (Francuska). Vijeće potvrđuje kako bi željelo da se što više građana Unije upozna sa sadržajem Povelje o temeljnim pravima koju su zajednički proglasili Vijeće Europske unije, Europski parlament i Komisija. Pozdravlja razvoj pristupnih pregovora s državama kandidatkinjama i njihove napore da uspostave uvjete za prihvaćanje, provedbu i praktičnu primjenu pravne stečevine te razvoj postignut u provedbi pretpristupne strategije za Tursku. Vijeće raspravlja i o sigurnosnoj i obrambenoj politici Europe, Europskoj socijalnoj agendi, inovativnosti i širenju znanja u Europi, koordinaciji gospodarskih politika, zaštiti zdravlja i sigurnosti potrošača, pomorskoj sigurnosti, okolišu, uslugama od općeg interesa, sigurnosti opskrbe određenim proizvodima, slobodi, sigurnosti i pravdi, kulturi, najudaljenijim regijama i vanjskim poslovima. Međuvladina konferencija zaključena je političkim dogovorom o Ugovoru iz Nice.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Vidi također: 
Back to top