Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2000

Euroopan unionin historia - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Tammikuu

1.

Portugalista tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

11.

Kreil-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että Saksan lainsäädäntö, jonka mukaan naiset eivät voi palvella asevoimissa lukuun ottamatta terveydenhoito- ja sotilasmusiikkitehtäviä, on yhteisön tasa-arvolainsäädännön vastainen.

12.

Euroopan komissio hyväksyy valkoisen kirjan elintarvikkeiden turvallisuudesta.

15.

Liittymisneuvotteluja koskevat hallitusten ministeritason kahdenväliset konferenssit aloitetaan Maltan, Romanian, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Bulgarian kanssa Brysselissä, Belgiassa.

18.

Euroopan komissio hyväksyy keskusteluasiakirjan toimintasuunnitelmasta komission uudistamiseksi. Sen tarkoituksena on valmistella aiheesta maaliskuussa 2000 julkaistavaa valkoista kirjaa.

Helmikuu

2.-3.

Neljäs EU:n ja AKT-maiden ministeritason neuvottelukonferenssi kehitystä koskevan kumppanuussopimuksen tekemiseksi pidetään Brysselissä, Belgiassa. Osapuolet sopivat helmikuussa päättyvän neljännen Lomén yleissopimuksen jälkeen voimaan tulevasta toimintasuunnitelmasta.

9.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan oikeusavusta riita-asioissa.

12

.-19.

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kymmenes kokous järjestetään Bangkokissa, Thaimaassa.

14.

Toimielinten uudistamista käsittelevä hallitustenvälinen konferenssi alkaa Brysselissä, Belgiassa. 

Maaliskuu

1.

Euroopan komissio julkistaa valkoisen kirjan komission hallinnonuudistamisesta.

8.

Euroopan komissio julkistaa vihreän kirjan kasvihuonekaasujen päästökaupasta Euroopan unionissa.

23.-24.

Lissabonissa, Portugalissa pidetään Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous, jonka tehtävänä on sopia unionin uudesta strategiasta työllisyyden, talousuudistusten ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi osana tietopohjaista taloutta. 

27.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyy toimintaohjelman järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Huhtikuu

3.-4.

Afrikan ja Euroopan huippukokous pidetään Kairossa, Egyptissä, Afrikan yhtenäisyysjärjestön ja Euroopan unionin johdolla.

7.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (ohjausosasto) (Toimet nuorten työllistämisen edistämiseksi).

10.

Euroopan unionin ja Venäjän yhteistyöneuvosto pitää kolmannen kerran kokouksen.

18.-19.

Euroopan parlamentin puheenjohtajan ja hakijamaiden välillä pidetään yhdeksännen kerran kokous Lublijanassa, Sloveniassa.

Toukokuu

3.

Euroopan komissio ehdottaa Kreikan liittämistä 12:nneksi jäseneksi euroalueeseen.

9.

Euroopan unioni juhlii "Schumanin julistuksen" 50:ttä vuosipäivää.

Kesäkuu

8.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksen vuoden 2001 nimeämisestä Euroopan kielten teemavuodeksi. 

19.-20.

Eurooppa-neuvoston kokous pidetään Santa Maria da Feirassa, Portugalissa. Kokouksessa hyväksytään jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2000 ja Välimeren aluetta koskeva yhteinen strategia. Kreikan liittyminen euroalueeseen hyväksytään. Lisäksi vahvistetaan Euroopan unionin ulkoisten ja rajat ylittävien politiikkojen pohjoista ulottuvuutta koskeva toiminta- suunnitelma vuosiksi 2000-2003 ja päätetään tukea huumausaineiden vastaista Euroopan unionin toimintasuunnitelmaa.

23.

Yhteisö ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtiot allekirjoittavat Cotonoussa, Beninissä sopimuksen, joka korvaa Lomén yleissopimukset. 

28.

Ensimmäinen Euroopan unionin ja Intian välinen huippukokous pidetään Lissabonissa, Portugalissa.

Heinäkuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

19.

Tokiossa, Japanissa pidetään yhdeksäs EU:n ja Japanin välinen huippukokous. Kokouksessa keskitytään Japanin ja EU:n välisten suhteiden, myös talous- ja kauppasuhteiden, vahvistamiseen, Japanin ja EU:n yhteistyöhön kansainvälisillä foorumeilla, kuten G8-huippukokouksessa, YK:ssa ja Aasia-Eurooppa-kokouksessa sekä Korean niemimaan, Lähi-idän rauhanprosessin ja Kosovon/Kaakkois-Euroopan tilanteeseen.

21.-23.

G8-huippukokous pidetään Okinawassa Japanissa. Osanottajat keskustelevat maailmantaloudesta, tieto- ja viestintätekniikasta, kehityksestä, velkaongelmasta, terveydestä, koulutuksesta, kaupasta, kulttuurien monimuotoisuudesta, rikoksista ja huumeista, ikääntymisestä, biotekniikasta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta, ihmisen perimästä, ympäristöstä, ydinturvallisuudesta, konfliktien estämisestä, aseidenriisunnasta, ydinaseiden leviämisen estämisestä ja asevalvonnasta sekä terrorismista.

26.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan PVC:n käytön ympäristöongelmista.

Elokuu

10.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen kolmansien maiden ihmisoikeus- ja demokratiatilanteen kehittämiseen tarkoitetun Euroopan unionin tuen hallinnoinnista komissiossa.

Syyskuu

8.

YK:n vuosituhannen vaihteen huippukokous (Millenium Summit) pidetään New Yorkissa, USA:ssa. Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi tapaa Israelin pääministerin Ehud Barakin, Iranin presidentin Seyed Mohammad Khatamin ja Chilen presidentin Ricardo Lagosin. 

8.-10.

Ecofin-neuvoston epävirallinen kokous pidetään Versaillesissa, Ranskassa. EU:n talous- ja valtiovarainministerit keskustelevat tämänhetkisestä öljyn hintatasosta ja kehottavat OPECia mukauttamaan markkinoiden tarjonnan asianmukaisin toimin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. 

12.

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan Wim Duisenbergin välinen keskustelutilaisuus (rahapoliittinen vuoropuhelu) pidetään Brysselissä, Belgiassa.

15.

EU:n ja Ukrainan välinen huippukokous pidetään Pariisissa, Ranskassa. Kokouksessa keskitytään käsittelemään Ukrainan ja EU:n viimeaikaista kehitystä, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (PCA-sopimus) täytäntöönpanon edistymistä, yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa ja Tšernobylin sulkemisesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan eri osa-alueita. 

19.

Euroopan unionin ja Unkarin välisen assosiaationeuvoston seitsemäs kokous ja Euroopan unionin ja Tšekin tasavallan välisen assosiaationeuvoston kuudes kokous pidetään Brysselissä, Belgiassa. 

22.

Euroopan keskuspankki, Yhdysvaltain keskuspankki ja Japanin valtionpankki päättävät aloittaa tukitoimenpiteet euron vahvistamiseksi. 

28.

Tanskassa pidetään kansanäänestys eurosta. Tanskalaisten enemmistö äänestää yhteiseen rahaan siirtymistä vastaan. 

Lokakuu

20.-21.

Kolmas Aasian ja Euroopan välinen huippukokous pidetään Soulissa, Koreassa. Keskusteluissa käsitellään Aasian ja Euroopan kehitystä, poliittisen vuoropuhelun edistämistä, talous- ja rahoitusyhteistyön vahvistamista sekä yhteistyön edistämistä muilla aloilla ja viedään ASEM-prosessia eteenpäin.

25.

Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessiin liittyvä erityishuippukokous pidetään Skopjessa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniasssa.

30.

Euroopan unionin ja Venäjän huippukokous pidetään Pariisissa, Ranskassa. Keskustelua on tarkoitus käydä pääasiassa niiden alojen laajentamisesta, joilla EU ja Venäjä harjoittavat yhteistyötä. 

Marraskuu

8

Komissio toimittaa neuvostolle laajentumista koskevan yleiskertomuksen, joka sisältää erilliset kertomukset ehdokasmaiden liittymisvalmisteluista, ja liittymiskumppanuutta koskevan ehdotuksen, jossa määritellään ne avainkysymykset, joihin Turkin on puututtava ennen liittymisneuvotteluiden käynnistämistä.

14.

Alueiden komitea pitää Brysselissä konferenssin laajentumisesta, maailmanlaajuistumisesta ja uusista hallintomalleista.

15.-16.

Neljäs Euro-Välimeri-konferenssi järjestetään Marseilles'ssa, Ranskassa. Ulkoministerit keskustelevat EU:n osuudesta Välimeren alueen vakauskysymyksessä, kumppanuudesta poliittisissa ja turvallisuuskysymyksissä, taloutta ja kauppaa koskevissa asioissa sekä yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja humanitaarisissa kysymyksissä sekä rahoitusyhteistyöstä.

23.-24.

Euroopan unionin ja Balkanin maiden välinen huippukokous pidetään Zagrebissa, Kroatiassa.

29.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan energian toimitusvarmuudesta Euroopan unionissa.

Joulukuu

1.

Euroopan komissio julkaisee vihreän kirjan "Energiahuoltostrategia Euroopalle".

7.

Nizzan Eurooppa-neuvoston yhteydessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission puheenjohtajat vahvistavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan.

7.-9.

Eurooppa-neuvoston kokous pidetään Nizzassa, Ranskassa. Neuvosto toivoo, että Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission yhteisesti antamaa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa jaetaan mahdollisimman laajalti unionin kansalaisille. Neuvosto on tyytyväinen ehdokasvaltioiden kanssa käytävien liittymisneuvottelujen tehostumiseen ja arvostaa niiden pyrkimyksiä luoda sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat unionin säännöstön saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen täytäntöönpanon ja tosiasiallisen soveltamisen. Se pitää myönteisenä Turkin liittymisstrategian täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. Neuvosto keskustelee Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja hyväksyy Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman. Lisäksi se keskustelee innovaation ja tiedon Euroopasta, talouspolitiikkojen koordinoinnista, kuluttajien terveydestä ja turvallisuudesta, meriturvallisuudesta, ympäristöstä, yleishyödyllisistä palveluista, tiettyjä tuotteita koskevasta toimitusvarmuudesta, vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvasta alueesta, kulttuurista, syrjäisimmistä alueista ja ulkosuhteista. Hallitustenvälisen konferenssin lopuksi päästään yksimielisyyteen Nizzan sopimuksesta.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top