Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2000

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2000


2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ιανουάριος

1

Η Πορτογαλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11

Απόφαση Kreil. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηλώνει ότι η γερμανική νομοθεσία βάσει της οποίας αποκλείονται οι γυναίκες από τις ένοπλες δυνάμεις, με εξαίρεση τις υγειονομικές υπηρεσίες και τις φιλαρμονικές, είναι αντίθετη με το Κοινοτικό δίκαιο περί ισότητας των φύλων.

12

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίμων.

15

Η εναρκτήρια σύνοδος των Διακυβερνητικών Διασκέψεων σε επίπεδο υπουργών για τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Μάλτας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Βουλγαρίας πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

18

Ενόψει της Λευκής Βίβλου για τη μεταρρύθμιση, η Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει μέχρι το Μάρτιο, ένα συμβουλευτικό έγγραφο σχετικά με το σχέδιο δράσης που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αφού εγκριθεί η μεταρρύθμιση.

Φεβρουάριος

2-3

Έναρξη στις Βρυξέλλες του Βελγίου, της τέταρτης διυπουργικής διάσκεψης για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) με στόχο τη δημιουργία εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ συμφώνησαν για το σχέδιο δράσης που θα ακολουθήσει την τέταρτη Σύμβαση Λομέ η οποία λήγει το Φεβρουάριο.

9

Η Επιτροπή εγκρίνει Πράσινη Βίβλο για δικαστική συνδρομή σε θέματα αστικού δικαίου.

12-19

Δέκατη σύνοδος της παγκόσμιας διάσκεψης για το εμπόριο και την ανάπτυξη στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

14

Έναρξη στις Βρυξέλλες του Βελγίου, της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για τη θεσμική μεταρρύθμιση.

Μάρτιος

1

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής.

8

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τη συγκρότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός συστήματος για τις συναλλαγές εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

23-24

Πραγματοποιείται ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβουλίου στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, για τη χάραξη νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, της οικονομικής μεταρρύθμισης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση.

27

Το Συμβούλιο "Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις" υιοθετεί πρόγραμμα δράσης για το οργανωμένο έγκλημα.

Απρίλιος

3-4

Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής Αφρικής-Ευρώπης υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Αφρικανική Ενότητα στο Κάιρο της Αιγύπτου.

7

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τα μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (τμήμα προσανατολισμού), συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής.

10

Συνέρχεται το Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας της Ρωσίας.

18-10

Ένατη συνεδρίαση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των υποψηφίων για ένταξη κρατών στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Μάιος

3

Η Επιτροπή προτείνει την Ελλάδα ως το δωδέκατο μέλος της ευρωζώνης.

9

Τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εορτάζουν την πεντηκοστή επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν.

Ιούνιος

8

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν απόφαση σύμφωνα με την οποία το 2001 ανακηρύσσεται ως το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών.

19-20

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται στη Σάντα Μαρία ντα Φέιρα της Πορτογαλίας. Υιοθετούνται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική πολιτική των κρατών μελών και της Κοινότητας για το έτος 2000, καθώς και μία κοινή στρατηγική για την περιοχή της Μεσογείου,εγκρίνεται η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, εγκρίνεται το σχέδιο δρασης για τη βόρεια διάσταση στις εξωτερικές και διασυνοριακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος, δίνεται υποστήριξη στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

23

Η Κοινότητα οι χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) υπογράφουν στο Κοτονού του Μπενίν, σύμβαση η οποία αντικαθιστά τις συμβάσεις Λομέ.

28

Πραγματοποιείται η πρώτη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ινδίας στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Ιούλιος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19

Η 9η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας διεξάγεται στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση του συνόλου των σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας-ΕΕ, περιλαμβανομένων των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, της συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας-ΕΕ σε διεθνείς συναντήσεις, όπου περιλαμβάνονται η Σύνοδος της Ομάδας των 8, τα Ηνωμένα Έθνη και η Διάσκεψη Ευρώπης-Ασίας καθώς και στη διεθνή κατάσταση, όπου περιλαμβάνονται η Κορεατική Χερσόνησος, η διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και το Κοσσυφοπέδιο/Νοτιοανατολική Ευρώπη.

23

Η Σύνοδος της Ομάδας των 8 διεξάγεται στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Οι συμμετέχοντες συζητούν για την παγκόσμια οικονομία, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, την ανάπτυξη, το χρέος, την υγεία, την παιδεία, το εμπόριο, την πολιτιστική πολυμορφία, το έγκλημα και τα ναρκωτικά, τη γήρανση, τη βιοτεχνολογία και την ασφάλεια στα τρόφιμα, το ανθρώπινο γονιδίωμα, το περιβάλλον, την πυρηνική ασφάλεια, την πρόληψη συγκρούσεων, τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και τον έλεγχο των όπλων και της τρομοκρατίας.

26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα στον τομέα του χλωριούχου πολυβινυλιδενίου (PVC).

Αύγουστος

10

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τη διαχείριση από την Επιτροπή της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες.

Σεπτέμβριος

8

Πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών η διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη χιλιετία. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano Prodi συναντά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ehud Barak, τον πρόεδρο του Ιράν Seyed Mohammad Khatami και τον πρόεδρο της Χιλής Ricardo Lagos.

8-10

Πραγματοποιείται στις Βερσαλλίες της Γαλλίας ανεπίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN. Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν για τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου και κάνουν έκκληση στον ΟΠΕΚ να εφαρμόσει μέτρα, ώστε ο ανεφοδιασμός της αγοράς να προσαρμοσθεί καλύτερα στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση.

12

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες ακρόαση (νομισματικός διάλογος) μεταξύ της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Wim Duisenberg.

15

Πραγματοποιείται στο Παρίσι της Γαλλίας Διάσκεψη Κορυφής μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. Οι συζητήσεις στρέφονται γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση της εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (PCA), τη συνεργασία στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και τις διάφορες πτυχές της κοινής δήλωσης προθέσεων σχετικά με το κλείσιμο του Τσερνομπίλ.

19

Πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες η έβδομη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουγγαρίας και η έκτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

22

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των ΗΠΑ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας παρεμβαίνουν προς στήριξη του ευρώ.

28

Στη Δανία διεξάγεται δημοψήφισμα για το ευρώ. Η πλειοψηφία καταψηφίζει τη συμμετοχή στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Οκτώβριος

20-21

Στη Σεούλ της Κορέας πραγματοποιείται η τρίτη Σύνοδος Κορυφής Ασίας-Ευρώπης. Οι συζητήσεις στρέφονται γύρω από τις εξελίξεις στις δύο περιοχές, την ενθάρρυνση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνεργασίας και την προώθηση της συνεργασίας σε άλλους τομείς, καθώς και τη συνέχιση των συναντήσεων ASEM.

25

Στα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας διεξάγεται Ειδική Σύνοδος για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

30

Στο Παρίσι της Γαλλίας διεξάγεται Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην επέκταση όλων των τομέων συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

Νοέμβριος

8

Η Επιτροπή παραδίδει στο Συμβούλιο τη Γενική Έκθεση για τη διεύρυνση, η οποία συνίσταται σε εκθέσεις προόδου σχετικά με την προετοιμασία των υποψηφίων χωρών καθώς και σε μία πρόταση "εταιρικής σχέσης προσχώρησης", όπου προσδιορίζονται τα καίρια ζητήματα που θα πρέπει να διευθετήσει η Τουρκία πριν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης.

14

Η Επιτροπή των Περιφερειών πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες του Βέλγίου διάσκεψη για τη διεύρυνση, την παγκοσμιοποίηση και τις νέες μορφές διακυβέρνησης.

15-16

Πραγματοποιείται στη Μασσαλία της Γαλλίας η Τέταρτη Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη. Οι υπουργοί εξωτερικών συζητούν τη συνεισφορά της ΕΕ στη συνεργασία για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, για τα πολιτικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας, οικονομικά και εμπορικά θέματα, τα κοινωνικά, πολιτιστικά και ανθρωπιστικά θέματα, καθώς και τη χρηματοοικονομική συνεργασία.

23-24

Σύνοδος κορυφής Ευρωπαικής ΄Ενωσης-Βαλκανίων πραγματοιείται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

29

Η Επιτροπή υιοθετεί Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης.

Δεκέμβριος

1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει Πράσινη Βίβλο για την ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.

7

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής διακηρύσσουν πανηγυρικά το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7-9

Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Νίκαια της Γαλλίας. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την επιθυμία του να γνωρίσουν όσο το δυνατό καλύτερα οι πολίτες της Ένωσης τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που παρουσίασαν από κοινού το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Χαιρετίζει την πορεία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τις υποψήφιες χώρες καθώς και τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι χώρες αυτές για να διαμορφώσουν τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την υιοθέτηση, την υλοποίηση και την πρακτική εφαρμογή του κεκτημένου. Χαιρετίζει επίσης την πραγματοποιηθείσα πρόοδο για την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας. Το Συμβούλιο εγκρίνει την ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα και εξετάζει ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την καινοτομία και τη γνώση στην Ευρώπη, τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, τη θαλάσσια ασφάλεια, το περιβάλλον, τις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος, την ασφάλεια ανεφοδιασμού όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις εξωτερικές σχέσεις. Ολοκληρώνεται η Διακυβερνητική Διάσκεψη και επιτυγχάνεται πολιτική συμφωνία σχετικά με τη Συνθήκη της Νίκαιας.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Back to top