Europeiska Unionen

Ett Europa utan gränser

Ett Europa utan gränser


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ett Europa utan gränser

I och med kommunismens fall i Central- och Östeuropa förs européerna närmare varandra igen. Den inre marknaden fullbordas 1993 och garanterar de fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. På 1990-talet antas två nya fördrag: Maastrichtfördraget om Europeiska unionen 1993 och Amsterdamfördraget 1999. Miljön blir en viktig fråga för människorna i EU och man börjar undersöka hur man kan samarbeta i säkerhets- och försvarsfrågor. År 1995 får EU tre nya medlemmar: Finland, Sverige och Österrike. En liten by i Luxemburg ger namn åt Schengenavtalet som ger människor möjlighet att resa över gränserna utan pass. Miljoner ungdomar studerar utomlands med hjälp av EU-stipendier. Mobiltelefoner och internet gör det allt lättare att kommunicera.

1991

På Balkan faller Jugoslavien samman. Strider bryter först ut i Slovenien och Kroatien och därefter i Bosnien och Hercegovina där serber, kroater och muslimer utkämpar ett blodigt inbördeskrig.

7 februari 1992

Fördraget om Europeiska unionen undertecknas i den nederländska staden Maastricht. Fördraget är en viktig milstolpe i EU:s historia, eftersom det innehåller tydliga regler för den kommande gemensamma valutan, utrikes- och säkerhetspolitiken och ett närmare samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Med fördraget bildas Europeiska unionen officiellt.

1 januari 1993

Den inre marknaden med sina fyra friheter upprättas: den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och pengar är nu verklighet. Sedan 1986 har man antagit över 200 lagar om skattepolitik, företagsregler, yrkeskvalifikationer och andra hinder mot öppna gränser. Den fria rörligheten för vissa tjänster är dock försenad.

1 januari 1995

Finland, Sverige och Österrike ansluter sig till EU. Med 15 medlemsländer omfattar EU nu nästan hela Västeuropa.

Medlemsländer Medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grekland, Spanien och Portugal.

Nya medlemsländerNya medlemsländer: Finland, Sverige och Österrike.

Karta över EU:s medlemsländer 1995 © Europeiska unionen 

Lista över alla EU-länder och när de gick med

26 mars 1995

Schengenavtalet träder i kraft i sju länder – Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland. Resenärer kan oavsett medborgskap resa mellan de här länderna utan att visa sitt pass vid gränsen. Sedan dess har andra länder anslutit sig till det passfria Schengenområdet.

17 juni 1997

Amsterdamfördraget undertecknas. Det bygger vidare på Maastrichtfördraget och innehåller planer på att reformera EU-institutionerna, ge EU en starkare röst i världen, arbeta för fler jobb och stärka medborgarnas rättigheter.

13 december 1997

EU-ledarna enas om att inleda medlemskapsförhandlingar med tio länder i Central- och Östeuropa: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Gruppen omfattar också Medelhavsöarna Cypern och Malta. De fördragsändringar som EU enas om i Nice 2000 underlättar utvidgningen genom att EU:s röstregler reformeras.

1 januari 1999

Euron införs i elva länder (Grekland tillkommer 2001), men bara för affärs- och finanstransaktioner. Sedlar och mynt ska införas senare. Euroländerna är Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. Danmark, Sverige och Storbritannien bestämmer sig för att tills vidare stå utanför samarbetet.

Sent 1990-tal

Mobiltelefoner och internet börjar påverka hur vi kommunicerar. Tekniken bakom båda uppfinningarna är europeisk. Unga människor reser mer och studenter tar ofta ett sabbatsår för att upptäcka världen och använder då mejlen för att hålla kontakt.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se också
Back to top