Evropska unija

Evropa brez meja

Evropa brez meja


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Evropa brez meja

Padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi je tesneje povezal Evropejce. Leta 1993 se je dokončno oblikoval enotni trg s „štirimi svoboščinami“: prostim pretokom blaga, storitev, ljudi in denarja. Devetdeseta leta sta obeležili dve pogodbi: Maastrichtska pogodba o Evropski uniji leta 1993 in Amsterdamska pogodba leta 1999. Državljani so se ukvarjali z varstvom okolja in sodelovanjem na področju varnostnih in obrambnih zadev. Leta 1995 je EU pridobila tri nove članice: Avstrijo, Finsko in Švedsko. Majhna vasica v Luksemburgu je dala ime Schengenskim sporazumom, ki so v EU postopno omogočili potovanje brez preverjanja potnih listin na mejah. Finančna podpora EU je milijonom mladih omogočila študij v drugi državi. Komuniciranje je postalo lažje in vedno več ljudi je začelo uporabljati prenosne telefone in internet.

1991

Na Balkanu se je začel razpad Jugoslavije. Oboroženi spopadi so se najprej začeli v Sloveniji in na Hrvaškem ter se nato nadaljevali v Bosni in Hercegovini z državljansko vojno med Srbi, Hrvati in Muslimani.

7. februar 1992

Pogodba o Evropski uniji je bila podpisana v Maastrichtu na Nizozemskem. Pogodba je bila pomemben mejnik EU in je določila jasna pravila za prihodnjo enotno valuto ter zunanjo in varnostno politiko in tesnejše sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. S pogodbo je uradno ustanovljena Evropska unija.

1. januar 1993

Vzpostavljen je bil enotni trg s štirimi svoboščinami: prosti pretok blaga, storitev, ljudi in denarja. Od leta 1986 je bilo sprejetih več kot 200 zakonodajnih aktov v zvezi z davčno politiko, poslovanjem, poklicnimi kvalifikacijami in drugimi ovirami za odprte meje. Prosti pretok nekaterih storitev je bil odložen.

1. januar 1995

Avstrija, Finska in Švedska so se pridružile EU. 15 držav članic je zajelo skoraj celotno zahodno Evropo.

Države članice Države članice: Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Danska, Irska, Združeno kraljestvo, Grčija, Španija in Portugalska.

Nove države članiceNove države članice: Avstrija, Finska in Švedska

Zemljevid – države članice EU leta 1995 © Evropska unija 

Države članice EU in leto njihovega članstva

26. marec 1995

Schengenski sporazum je začel veljati v sedmih državah — Belgiji, Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, Nizozemski, Portugalski in Španiji. Potniki katere koli narodnosti so lahko potovali med temi državami brez preverjanja potnih listin na mejah. Pozneje so se schengenskemu območju pridružile še druge države.

17. junij 1997

Podpisana je bila Amsterdamska pogodba. Pogodba je nadgradila Maastrichtsko pogodbo in določila načrt za preoblikovanje institucij EU, močnejšo vlogo Evrope v svetu in več vlaganja v zaposlovanje in varstvo pravic državljanov.

13. december 1997

Voditelji EU so se strinjali o začetku pogajanj o članstvu v EU z 10 državami iz srednje in vzhodne Evrope: Bolgarijo, Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. V pogajanja sta se vključila tudi sredozemska otoka Ciper in Malta. Leta 2000 so spremembe pogodb, sprejete v Nici, odprle vrata širitvi s spremembo pravil glasovanja v EU.

1. januar 1999

V 11 državah je bila uvedena skupna valuta evro (Grčija se je pridružila leta 2001), vendar samo za trgovinske in finančne transakcije. Bankovci in kovanci so bili uvedeni kasneje. Države evrskega območja so Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija. Danska, Švedska in Združeno kraljestvo se niso odločile za pridružitev evrskemu območju.

Pozna devetdeseta leta

Prenosni telefoni in Internet so začeli spreminjati način komuniciranja, eni in drugi so sad evropskega znanja. Mladi so začeli več potovati in študenti so se pogosto odločali, da bodo pred začetkom študija najprej eno leto potovali po svetu, za komuniciranje so uporabljali e-pošto.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi
Back to top