Európska únia

Európa bez hraníc


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Európa bez hraníc

Európania si k sebe našli cestu po páde komunizmu v strednej a východnej Európe. V roku 1993 sa završuje vytváranie jednotného trhu „štyroch slobôd”: pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Deväťdesiate roky sú obdobím dvoch zmlúv: Maastrichtskej zmluvy o Európskej únii z roku 1993 a Amsterdamskej zmluvy z roku 1999. Ľudia sa začínajú zaoberať ochranou životného prostredia a tiež spôsobom, ako by mohli Európania spolupracovať v oblasti bezpečnosti a obrany. V roku 1995 pristupujú k EÚ ďalšie tri krajiny – Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Malá luxemburská dedina prepožičiava svoje meno „Schengen” dohodám, ktoré ľuďom postupne umožňujú cestovať bez pasových kontrol na hraniciach. Milióny mladých ľudí študujú v iných krajinách s finančnou podporou EÚ. Komunikáciu uľahčuje čoraz väčší počet ľudí, ktorí používajú mobilné telefóny a internet.

1991

Na Balkáne sa začína rozpad Juhoslávie. Boje vypuknú najprv v Slovinsku a Chorvátsku, potom v Bosne a Hercegovine, kde Srbi, Chorváti a moslimovia bojujú v krvavej občianskej vojne.

7. február 1992

V holandskom Maastrichte sa podpisuje Zmluva o Európskej únii. Predstavuje významný míľnik v histórii EÚ, ktorým sa ustanovujú jasné pravidlá budúcej spoločnej meny, ako aj zahraničnej a bezpečnostnej politiky a užšej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. V zmluve sa pomenovanie „Európske spoločenstvá“ oficiálne nahrádza pomenovaním „Európska únia“.

1. január 1993

Vytvorenie jednotného trhu a jeho štyroch slobôd: voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a peňazí sa stáva skutočnosťou. Od roku 1986 sa prijalo viac ako 200 právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daňovú politiku, obchodné predpisy, profesijné kvalifikácie a iné prekážky otvorených hraníc. Voľný pohyb niektorých služieb sa oneskoruje.

1. január 1995

Fínsko, Rakúsko a Švédsko vstupujú do EÚ. Jej 15 členských štátov odteraz pokrýva územie takmer celej západnej Európy.

Členské štáty Členské štáty: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Španielsko a Portugalsko.

Nové členské štátyNové členské štáty: Rakúsko, Fínsko a Švédsko.

Mapa – členské štáty EÚ v roku 1995 © Európska únia 

Zoznam všetkých členských štátov EÚ a rok ich vstupu

26. marec 1995

V siedmich krajinách – Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Španielsku – nadobúda účinnosť Schengenská dohoda. Cestujúci akejkoľvek národnosti môžu cestovať v rámci všetkých týchto krajín bez hraničnej pasovej kontroly. K schengenskej zóne voľného pohybu sa odvtedy pripojili ďalšie krajiny.

17. jún 1997

Dochádza k podpisu Amsterdamskej zmluvy. Nadväzuje na úspechy Maastrichtskej zmluvy, pričom sa v nej ustanovujú plány reformy inštitúcií EÚ s cieľom posilniť vplyv Európy vo svete a venovať viac zdrojov do oblasti zamestnanosti a práv občanov.

13. december 1997

Vedúci predstavitelia EÚ sa dohodnú, že začnú rokovania o členstve s 10 krajinami strednej a východnej Európy: Bulharskom, Českou republikou, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Slovenskom a Slovinskom. Takisto k nim patria ostrovy v Stredozemnom mori Cyprus a Malta. Zmeny zmluvy, na ktorých sa dohodlo v Nice v roku 2000, otvárajú reformovaním pravidiel hlasovania EÚ cestu jej rozširovaniu.

1. január 1999

V jedenástich krajinách sa zavádza euro (vrátane Grécka v roku 2001) len na účely obchodných a finančných transakcií. Bankovky a mince sa zavedú neskôr. Krajinami eurozóny sa stávajú Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko. Dánsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo sa rozhodnú, že zatiaľ zostanú mimo.

Koniec deväťdesiatych rokov

Mobilné telefóny a internet začínajú meniť spôsob našej komunikácie. Za nimi sa skrýva európska technológia. Mladí ľudia viac cestujú a študenti častokrát čerpajú ročné „študentské voľno“, aby si pozreli svet, pričom využívajú e-mail ako spôsob udržiavania kontaktu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top