Unia Europejska

bez granic

bez granic


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Europa bez granic

Upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja zbliżeniu obywateli sąsiadujących ze sobą krajów. W 1993 r. ukończono proces tworzenia jednolitego rynku, w ramach którego obowiązują tzw. cztery swobody, czyli swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. W latach 90. wchodzą w życie kolejne dwa traktaty: w 1993 r. wchodzi w życie traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej), a w 1999 r. traktat z Amsterdamu. Obywatele są zainteresowani kwestiami ochrony środowiska, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W 1995 r. Unii przybywa trzech nowych członków: to Austria, Finlandia i Szwecja. Małe miasteczko w Luksemburgu daje nazwę układowi z Schengen, który stopniowo zapewni obywatelom możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach. Dzięki wsparciu UE miliony młodych ludzi podejmują studia za granicą. Telefony komórkowe i internet ułatwiają komunikację coraz większej liczbie osób.

1991 r.

Jugosławia zaczyna się rozpadać. Walki wybuchają najpierw w Słowenii i Chorwacji, a potem w Bośni i Hercegowinie, gdzie Serbowie, Chorwaci i muzułmanie prowadzą krwawą wojnę domową.

7 lutego 1992 r.

W holenderskim mieście Maastricht dochodzi do podpisaniaTraktatu o Unii Europejskiej. Stanowi on wielki krok naprzód w procesie integracji, ponieważ ustanawia jasne zasady dotyczące przyszłej wspólnej waluty, a także polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Na mocy tego traktatu zostaje oficjalnie utworzona „Unia Europejska”.

1 stycznia 1993 r.

Powstaje jednolity rynek, na którym obowiązują cztery swobody: przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Od 1986 r. uchwalono ponad 200 aktów prawnych dotyczących polityki podatkowej, działalności gospodarczej, kwalifikacji zawodowych i innych kwestii, które ograniczają swobodny przepływ. Dochodzi do opóźnień we wprowadzaniu swobodnego przepływu niektórych usług.

1 stycznia 1995 r.

Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do UE. Unia składa się już z 15 państw członkowskich i obejmuje niemal całą Europę Zachodnią.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

Nowe państwa członkowskieNowe państwa członkowskie: Austria, Finlandia i Szwecja.

Mapa – państwa członkowskie UE w 1995 r. © Unia Europejska 

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

26 marca 1995 r.

W siedmiu krajach – Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech i Portugalii – wchodzi w życie układ z Schengen. Podróżni dowolnej narodowości mogą przekraczać granice między tymi krajami bez kontroli paszportowych. Później do strefy pozbawionej kontroli na granicach wewnętrznych dołączą kolejne państwa.

17 czerwca 1997 r.

Podpisanie traktatu z Amsterdamu Traktat jest oparty na osiągnięciach traktatu z Maastricht i zawiera program reform instytucji UE w celu wzmocnienia pozycji UE na świecie oraz przewiduje zwiększenie zasobów na kwestie zatrudnienia i praw obywatelskich.

13 grudnia 1997 r.

Szefowie państw i rządów UE wyrażają zgodę na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z 10 państwami Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarią, Czechami, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską, Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Negocjacje prowadzone są również z Cyprem i Maltą. W 2000 r. zmiany do Traktatu uzgodnione w Nicei otwierają drogę do rozszerzenia dzięki reformie zasad głosowania w UE.

1 stycznia 1999 r.

W 11 krajach strefy euro (w 2001 r. przystępuje do niej Grecja) euro jest już stosowane, ale tylko w transakcjach handlowych i finansowych. Banknoty i monety pojawią się później. Euro obowiązuje w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Niemczech, Portugalii i Włoszech. Dania, Szwecja i Wielka Brytania zdecydowały się na razie nie wprowadzać wspólnej waluty.

Koniec lat 90.

Telefony komórkowe i internet rewolucjonizują sposób komunikowania się. W obu przypadkach są to technologie europejskie. Młodzi ludzie więcej podróżują, a studenci często robią sobie roczną przerwę, żeby zobaczyć świat, utrzymując kontakty przez e-mail.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top