Unjoni Ewropea

Ewropa bla fruntieri

Ewropa bla fruntieri


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ewropa bla fruntieri

Bil-waqa' tal-komuniżmu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, l-Ewropej isiru ġirien eqreb. Fl-1993 is-Suq Uniku jitlesta bl-"erba' libertajiet": tal-moviment tal-prodotti, tas-servizzi, tan-nies u tal-flus. Is-snin disgħin huma wkoll is-snin taż-żewġ trattati: it-Trattat ta' "Maastricht" dwar l-Unjoni Ewropea fl-1993 u t-Trattat ta' Amsterdam fl-1999. In-nies jibdew jaħsbu kif jistgħu jħarsu l-ambjent u kif l-Ewropej jistgħu jaġixxu flimkien rigward kwistjonijiet ta' sigurtà u difiża. Fl-1995 l-UE tikseb tliet membri ġodda: l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja. Villaġġ żgħir fil-Lussemburgu jagħti l-isem lill-ftehimiet ta' "Schengen" li bil-mod il-mod jippermettu lill-persuni jivvjaġġaw mingħajr il-verifika tal-passaport fil-fruntieri. Miljuni ta' żgħażagħ jibdew jistudjaw barra minn pajjiżhom grazzi għall-appoġġ tal-UE. Il-komunikazzjoni ssir iktar faċli u iktar u iktar nies jibdew jużaw il-mowbajls u l-internet.

1991

Fil-Balkani, il-Jugoslavja taqbad titfarrak. Ikun hemm il-ġlied l-ewwel fis-Slovenja u l-Kroazja, imbagħad fil-Bożnija u Ħerzegovina fejn is-Serbi, il-Kroati, u l-Musulmani jiġġieldu fi gwerra ċivili mdemmija.

7 ta' Frar 1992

Jiġi ffirmat it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea f'Maastricht fin-Netherlands. Dan hu pass importanti għall-UE peress li jiddefinixxi regoli ċari għall-futur tal-munita unika kif ukoll tal-politika barranija u ta' sigurtà u kooperazzjoni eqreb fil-kwistjonijiet ġudizzjarji u interni. B’dan it-trattat, tinħoloq uffiċjalment l-“Unjoni Ewropea”.

1 ta' Jannar 1993

Jiġu stabbiliti s-suq uniku u l-erba' libertajiet tiegħu: il-moviment liberu tal-prodotti, tas-servizzi, tan-nies u tal-flus issa jsir realtà. Mill-1986 jintlaħaq qbil dwar iktar minn 200 liġi li jkopru l-politika tat-taxxa, ir-regolamenti dwar in-negozju, il-kwalifiki professjonali u ostakli oħra għall-ftuħ tal-fruntieri. Il-moviment liberu ta' xi servizzi isofri minn dewmien.

1 ta' Jannar 1995

L-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja jissieħbu fl-UE. Il-15-il membru issa kważi jkopru l-Ewropa tal-Punent kollha.

Stati Membri Stati Membri: il-Ġermanja, Franza, l-Italja, in-Netherlands, il-Belġju, il-Lussemburgu, id-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju Unit, il-Greċja, Spanja u l-Portugall.

Stati Membri ġodda:Stati Membri ġodda: l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja.

Mappa - stati membri tal-UE 1995 © Unjoni Ewropea 

Lista tal-Istati Membri kollha tal-UE u meta ssieħbu

26 ta' Marzu 1995

Il-Ftehim ta' Schengen jidħol fis-seħħ f'seba' pajjiżi - il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall u Spanja. Il-vjaġġaturi ta' kwalunkwe nazzjonalità jistgħu jivvjaġġaw bejn dawn il-pajjiżi kollha mingħajr il-kontroll tal-passaport fil-fruntieri. Minn dakinhar 'l hawn issieħbu pajjiżi oħra fiż-żona Schengen ta' bla passaport.

17 ta' Ġunju 1997

Jiġi ffirmat it-Trattat ta’ Amsterdam. Jibni fuq il-kisbiet tat-Trattat ta' Maastricht u jistabbilixxi pjanijiet biex jiġu riformati l-istituzzjonijiet tal-UE, biex l-Ewropa jkollha vuċi iktar b'saħħitha fid-dinja, u biex jingħataw iktar riżorsi għall-impjiegi u għad-drittijiet taċ-ċittadini.

13 ta' Diċembru 1997

Il-mexxejja tal-UE jiftiehmu biex jibdew il-proċess tan-negozjati ta' sħubija ma' 10 pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant: il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja. Il-gżejjer fil-Mediterran ta' Ċipru u Malta huma inklużi wkoll. Fis-sena 2000, bidliet fit-trattat miftiehma f'Nizza jwittu t-triq għat-tkabbir bir-riforma tar-regoli ta' votazzjoni tal-UE.

1 ta' Jannar 1999

Tiddaħħal l-ewro fi 11-il pajjiż (il-Greċja tingħaqad magħhom fl-2001) għal tranżazzjonijiet kummerċjali u finanzjarji biss. Il-karti u l-muniti jaslu iktar tard. Il-pajjiżi tal-ewro huma l-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall u Spanja. Id-Danimarka, l-Iżvezja u r-Renju Unit għalissa jiddeċiedu li jibqgħu barra.

Tmiem is-snin disgħin

Il-mowbajls u l-internet jibdew ibiddlu l-mod kif nikkomunikaw. It-tnejn huma bbażati fuq teknoloġiji ta' oriġini Ewropea. Iż-żgħażagħ jivvjaġġaw iktar, u ħafna drabi l-istudenti jieqfu mill-istudji għal sena biex iduru d-dinja, u jużaw l-email biex iżommu kuntatt.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top