Eiropas Savienība

Eiropa bez robežām

Eiropa bez robežām


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eiropa bez robežām

Līdz ar komunisma sabrukumu Centrālajā un Austrumeiropā eiropieši kļūst tuvāki kaimiņi. Vienotā tirgus izveide tiek pabeigta 1993. gadā, garantējot četras brīvības formas: preču, pakalpojumu un naudas aprite un cilvēku pārvietošanās. Šajā gadu desmitā tiek pieņemti divi līgumi: Māstrihtas Līgums par Eiropas Savienību 1993. gadā un Amsterdamas Līgums 1999. gadā. Eiropiešus interesē vides aizsardzība un kopīgu pasākumu īstenošana drošības un aizsardzības jautājumos. 1995. gadā ES pievienojas trīs jaunas dalībvalstis: Austrija, Somija un Zviedrija. Luksemburgas ciematiņa Šengenas vārdā tiek nodēvēti nolīgumi, kas pakāpeniski atļauj cilvēkiem ceļot, robežpunktos neuzrādot pasi. Miljoniem jauniešu ar ES atbalstu studē citās valstīs, un arvien plašāks mobilo tālruņu un interneta izmantojums sekmē saziņu.

1991. gads

Balkānos sāk izirt Dienvidslāvija. Vispirms sadursmes izceļas Slovēnijā un Horvātijā, bet vēlāk arī Bosnijā un Hercegovinā, kur serbi, horvāti un musulmaņi cīnās asiņainā pilsoņu karā.

1992. gada 7. februāris

Māstrihtā (Nīderlande) tiek parakstīts Līgums par Eiropas Savienību. Runa ir par ES būtisku posmu, jo Līgums paredz skaidrus noteikumus attiecībā uz vienoto valūtu, ārējo un drošības politiku un ciešāku sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā. Saskaņā ar šo Līgumu oficiāli tiek izveidota Eiropas Savienība.

1993. gada 1. janvāris

Tiek izveidots vienotais tirgus un tā četras brīvības: preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīva aprite un pārvietošanās nu ir realitāte. Kopš 1986. gada tika pieņemti vairāk nekā 200 tiesību aktu par nodokļu politiku, uzņēmumiem piemērojamo regulējumu, profesionālo kvalifikāciju un citiem robežu atvēršanas šķēršļiem. Atsevišķu pakalpojumu brīva aprite kavējas.

1995. gada 1. janvāris

Austrija, Somija un Zviedrija pievienojas ES. ES 15 dalībvalstis aptver gandrīz visu Rietumeiropu.

Dalībvalstis Dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija.

Jaunās dalībvalstisJaunās dalībvalstis: Austrija, Somija un Zviedrija.

Karte – ES dalībvalstis 1995. gadā © Eiropas Savienība 

ES dalībvalstu saraksts un to pievienošanās datums

1995. gada 26. marts

Septiņās valstīs — Beļģijā, Francijā, Vācijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē un Spānijā — stājas spēkā Šengenas Līgums. Jebkuras tautības ceļotāji var ceļot visās šajās valstīs bez pasu kontroles pie robežām. Kopš tā laika Šengenas zonai ir pievienojušās arī citas valstis.

1997. gada 17. jūnijs

Tiek parakstīts Amsterdamas līgums. Tas balstās uz Māstrihtas Līguma sasniegumiem un paredz reformēt ES iestādes, nostiprināt Eiropas iespējas vienoti izteikties pasaules arēnā un vairāk resursu atvēlēt nodarbinātībai un pilsoņu tiesībām.

1997. gada 13. decembris

ES vadītāji vienojas sākt sarunas ar 10 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm par dalību ES: Bulgārija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Iekļautas ir arī Vidusjūras salas Kipra un Malta. 2000. gadā Nicā pieņemtie Līguma grozījumi, reformējot balsošanas noteikumus Eiropas Savienībā, paver paplašināšanās iespējas.

1999. gada 1. janvāris

11 valstīs (2011. gadā tām pievienojas Grieķija) komerciāliem un finansiāliem darījumiem ievieš eiro. Banknotes un monētas parādīsies apritē vēlāk. Eiro zonas valstis ir Austrija, Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle un Spānija. Dānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste nolemj pagaidām palikt ārpus tās.

1990. gadu beigas

Mobilie telefoni un internets sāk mainīt mūsu saziņu. Šo divu saziņas veidu pamatā esošo tehnoloģiju izcelsme ir Eiropā. Jaunieši vairāk ceļo, un studenti bieži vien paņem gadu ilgu pārtraukumu, lai apskatītu pasauli: viņi izmanto e-pastu, lai uzturētu kontaktus.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top