European Union website, the official EU website

be sienų


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Europa be sienų

Žlugus komunizmo režimui Vidurio ir Rytų Europos šalyse, Europos piliečiai suartėjo. 1993 m. baigta kurti bendra rinka, kurioje užtikrinamos „keturios laisvės“: laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas. 10-ajame dešimtmetyje taip pat pasirašytos dvi sutartys: 1993 m. – Europos Sąjungos sutartis (Mastrichto sutartis), o 1999 m. – Amsterdamo sutartis. Piliečiai pradėjo rūpintis aplinkos apsauga ir bendrais Europos veiksmais saugumo ir gynybos srityje. 1995 m. į ES įstojo trys naujos narės: Austrija, Suomija ir Švedija. Šengeno susitarimai, pavadinti pagal nedidelį Liuksemburgo miestelį, laipsniškai sudarė piliečiams galimybę laisvai keliauti ES teritorijoje. Jų pasai valstybių narių pasieniuose nebetikrinami. Milijonai jaunuolių remiami ES studijavo kitose šalyse. Bendravimas tapo paprastesnis vis daugiau žmonių pradėjus naudotis mobiliaisiais telefonais ir internetu.

Balkanuose 1991 m. pradeda byrėti Jugoslavija. Pirmieji neramumai Kroatijoje, vėliau Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur įsiplieskia kruvinas pilietinis serbų, kroatų ir musulmonų karas.

1992 m. vasario 7 d.

Mastrichte pasirašoma Europos Sąjungos sutartis. ES tai ypač svarbus įvykis – būsimos bendros valiutos bei užsienio ir saugumo politikos bei glaudesnio bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje pamatas. Pagal šią sutartį „Europos bendrija" oficialiai pavadinama „Europos Sąjunga".

1993 m. sausio 1 d.

Sukuriama viena bendra rinka ir jos keturios laisvės. Laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas tampa realybe. Nuo 1986 m. buvo susitarta dėl daugiau kaip 200 mokesčių politikos, verslo taisyklių, profesinės kvalifikacijos ir kitų įstatymų, kuriuose buvo kliūčių atverti sienas. Kai kurių paslaugų laisvas judėjimas atidėtas.

1995 m. sausio 1 d.

Į ES įstoja Austrija, Suomija ir Švedija. 15 narių turinti ES dabar apima beveik visą Vakarų Europą. 1990 m spalio mėn. Vokietijai susivienijus buvusioji Rytų Vokietija tapo ES dalimi.

Valstybės narės Valstybės narės: Airija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir Vokietija

Naujosios valstybės narėsNaujosios valstybės narės: Austrija, Suomija, Švedija.

Žemėlapis. ES valstybės narės, 1995 m © Stefan Chabluk

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1995 m. kovo 26 d.

Septyniose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje – įsigalioja Šengeno susitarimas. Šių šalių piliečiai gali laisvai kirsti visų šių šalių sienas. Pasienio kontrolė panaikinama. Vėliau prie Šengeno erdvės be pasienio kontrolės prisijungė daugiau šalių.

 

1997 m. birželio 17 d.

Pasirašoma Amsterdamo sutartis. Pagal šią sutartį, kuri remiasi Mastrichto sutarties Pasirinkti šios nuorodos vertimus  čeština (cs ) dansk (da ) Deutsch (de ) ελληνικά (el ) English (en ) español (es ) français (fr ) italiano (it ) magyar (hu ) Nederlands (nl ) polski (pl ) português (pt ) română (ro ) suomi (fi ) svenska (sv ) laimėjimais, numatoma reformuoti ES institucijas, suteikti Europai svaresnį balsą pasaulyje, sutelkti daugiau lėšų užimtumui ir piliečių teisėms.

 

1997 m. gruodžio 13 d.

ES vadovai sutaria pradėti stojimo derybas su 10 Vidurio ir Rytų Europos šalių: Bulgarija, Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Taip pat su Viduržemio jūros salomis Kipru ir Malta. 2000 m. Nicoje pasiekiamas sutarimas, kuriuo pakeičiamos balsavimo taisyklės ir taip atveriamas kelias plėtrai.

1996 m. Škotijos mokslininkams pavyko klonuoti avelę iš šešerių metų avies vienos ląstelės. Perversmas genų inžinerijoje. Doli yra identiška savo „mamos" kopija.

1999 m. sausio 1 d.

11 ES valstybių (Graikija prisijungia 2001 m.) komerciniai ir finansiniai sandoriai atliekami eurais. Banknotai ir monetos įvedami vėliau. Euro zonos šalys yra: Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija. Danija, Jungtinė Karalystė ir Švedija nusprendžia į šią grupę kol kas nesijungti.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: