Europos Sąjunga

Europa be sienų

Europa be sienų


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Europa be sienų

Žlugus komunizmo režimui Vidurio ir Rytų Europos šalyse, Europos piliečiai suartėjo. 1993 m. baigta kurti bendra rinka, kurioje užtikrinamos keturios laisvės: laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas. Dešimtajame XX a. dešimtmetyje taip pat pasirašytos dvi sutartys: 1993 m. – Europos Sąjungos sutartis (Mastrichto sutartis), o 1999 m. – Amsterdamo sutartis. Piliečiai pradėjo rūpintis aplinkos apsauga ir bendrais Europos veiksmais saugumo ir gynybos srityje. 1995 m. į ES įstojo trys naujos narės: Austrija, Suomija, Švedija. Šengeno susitarimai, pavadinti pagal nedidelį Liuksemburgo miestelį, laipsniškai sudarė piliečiams galimybę laisvai keliauti ES teritorijoje. Jų pasai valstybių narių pasieniuose nebetikrinami. Milijonai jaunuolių, naudodamiesi ES parama, studijavo kitose šalyse. Bendrauti tapo paprasčiau vis daugiau žmonių pradėjus naudotis mobiliaisiais telefonais ir internetu.

1991 m.

Balkanuose prasidėjo Jugoslavijos byrėjimo procesas. Kovos pirmiausia įsiliepsnojo Slovėnijoje ir Kroatijoje, vėliau – Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur serbai, kroatai ir musulmonai įsitraukė į kruviną pilietinį karą.

1992 m. vasario 7 d.

Mastrichte, Nyderlanduose, pasirašyta Europos Sąjungos sutartis. ES tai ypač svarbus įvykis – nustatytos aiškios būsimos bendros valiutos bei užsienio ir saugumo politikos ir glaudesnio bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje taisyklės. Sutartimi oficialiai įkurta Europos Sąjunga.

1993 m. sausio 1 d.

Sukurta bendra rinka ir apibrėžtos keturios jos laisvės – laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas tapo tikrove. Nuo 1986 m. susitarta dėl daugiau kaip 200 mokesčių politikos, verslo taisyklių, profesinės kvalifikacijos ir kitų teisės aktų, naikinančių kliūtis atverti sienas. Kai kurių paslaugų laisvo judėjimo įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikui.

1995 m. sausio 1 d.

Į ES įstojo Austrija, Suomija ir Švedija. 15 valstybių sąjungai dabar priklauso beveik visos Vakarų Europos šalys.

Valstybės narės Valstybės narės: Vokietija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas, Danija, Airija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Ispanija, Portugalija.

Naujos valstybės narėsNaujos valstybės narės: Austrija, Suomija, Švedija.

Naujų ES valstybių narių žemėlapis 1995 m. © Europos Sąjunga 

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1995 m. kovo 26 d.

Septyniose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje – įsigalioja Šengeno susitarimas. Bet kurios šalies piliečiai gali kirsti vidines šių šalių sienas be pasų kontrolės pasienyje. Vėliau prie Šengeno erdvės prisijungė daugiau valstybių.

1997 m. birželio 17 d.

Pasirašyta Amsterdamo sutartis. Mastrichto sutarties laimėjimų pagrindu numatyta reformuoti ES institucijas, suteikti Europai svaresnį balsą pasaulyje ir daugiau išteklių skirti užimtumui ir piliečių teisėms.

1997 m. gruodžio 13 d.

ES vadovai susitarė pradėti narystės derybas su 10 Vidurio ir Rytų Europos šalių: Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija. Derybos pradėtos ir su Viduržemio jūros salomis – Kipru ir Malta. Sutarties pakeitimais, dėl kurių susitarta 2000 m. Nicoje ir kuriais reformuotos ES balsavimo taisyklės, atvertas kelias priimti naujų narių.

1999 m. sausio 1 d.

11-oje šalių tik komerciniams ir finansiniams sandoriams įvestas euras (Graikija prisijungė 2001 m.). Banknotai ir monetos pradėjo cirkuliuoti vėliau. Euro zonai priklauso: Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Vokietija. Danija, Jungtinė Karalystė ir Švedija nusprendė euro kol kas neįsivesti.

XX a. dešimtojo dešimtmečio pabaiga

Mobilieji telefonai ir internetas pradėjo keisti mūsų bendravimo būdą. Abi šios technologijos yra europietiškos. Jaunimas pradėjo daugiau keliauti, o studentai, norėdami pamatyti pasaulio, neretai metams pertraukia mokslus, o su draugais ir artimaisiais ryšį palaiko e. paštu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija
Back to top