Európai Unió

Határok nélküli Európa

Határok nélküli Európa


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Határok nélküli Európa

A közép- és kelet-európai kommunista rendszerek bukásával Európa népei közelebb kerülnek egymáshoz. 1993-ra megvalósul az egységes piac és a négy szabadság: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása. A kilencvenes években két újabb szerződés születik: 1993-ban az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés, 1999-ben pedig az Amszterdami Szerződés. A közös európai problémák sorában megjelenik a környezetvédelem ügye, és felmerül, miként valósítható meg az együttes cselekvés a biztonság és védelem területén. 1995-ben három új taggal bővül az Unió: csatlakozik Ausztria, Finnország és Svédország. Egy kis luxemburgi település, Schengen adja a nevét annak a megállapodásnak, amelynek eredményeként fokozatosan megszűnik az útlevél-ellenőrzés az országok közötti személyforgalomban. Fiatalok milliói tanulnak külföldön uniós támogatással. A mobiltelefonok és az internet térhódítása megkönnyíti a kommunikációt.

1991

A balkáni térségben Jugoszlávia a szétesés küszöbén áll. Harcok kezdődnek először Szlovéniában és Horvátországban, majd Bosznia-Hercegovinában, ahol szerbek, horvátok és muzulmánok vívnak véres polgárháborút egymással.

1992. február 7.

Az EU vezetői Maastrichtban (Hollandia) aláírják az Európai Unióról szóló szerződést. A szerződés kiemelkedő mérföldkövet jelent az EU történetében, hiszen amellett, hogy egyértelmű szabályokat tartalmaz a leendő egységes valutára vonatkozóan, lefekteti a közös kül- és biztonságpolitika alapelveit és szabályozza a bel- és igazságügy területén a szorosabb együttműködés kereteit is. A szerződés értelmében az „Európai Közösség” elnevezés helyébe hivatalosan „Európai Unió” lép.

1993. január 1.

Létrejön az egységes piac és megvalósul a négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása. 1986 óta több mint 200, az adópolitikára, az üzleti szabályozásra, a szakképesítésekre és az átjárható határok előtti egyéb akadályok megszüntetésére kiterjedő jogszabályról születik megállapodás. A szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó rendelkezések néhány szolgáltatás tekintetében némi késéssel lépnek hatályba.

1995. január 1.

Ausztria, Finnország és Svédország is csatlakozik az EU-hoz. A 15 tagállamot számláló Európai Unió immáron Nyugat-Európa csaknem egész területét magában foglalja.

Tagállamok Tagállamok: Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország.

Új tagállamokÚj tagállamok: Ausztria, Finnország és Svédország.

Térkép – Az EU tagállamai 1995-ben © Európai Unió 

Az EU tagállamai és csatlakozásuk időpontja

1995. március 26.

Hét országban: Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban hatályba lép a Schengeni Megállapodás. Ezen országok között bármilyen állampolgárságú utazó útlevél-ellenőrzés nélkül lépheti át a határt. Később más országok is csatlakoznak a schengeni útlevélmentes övezethez.

1997. június 17.

Aláírják az Amszterdami Szerződést. A dokumentum a Maastrichti Szerződés eredményeire építve terveket fogalmaz meg az EU-intézmények reformjára, valamint arra, hogy Európa miként tudna az eddiginél erőteljesebben hangot adni véleményének a világban, és hogy a korábbiakhoz képest több forrást fordítsanak foglalkoztatásra és állampolgári jogokra.

1997. december 13.

Az EU vezetői megállapodnak arról, hogy csatlakozási tárgyalásokat indítanak tíz közép- és kelet-európai országgal: Bulgáriával, Csehországgal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Lengyelországgal, Romániával, Szlovákiával és Szlovéniával. Ennek a bővítési körnek a részét képezi a két földközi-tengeri szigetország, Ciprus és Málta is. A Szerződés 2000-ben Nizzában elfogadott módosításai, nevezetesen az EU-n belüli szavazási szabályok átalakítása zöld utat enged az Európai Unió bővítésének.

1999. január 1.

Tizenegy országban (majd 2001-ben Görögországban is) bevezetik az eurót, egyelőre csak számlapénzként, kereskedelmi és pénzügyi ügyletek lebonyolításához. Az érmék és a bankjegyek csak később kerülnek forgalomba. Az eurózónába tartozó országok a következők: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. Dánia, az Egyesült Királyság és Svédország egyelőre úgy dönt, hogy nem vesz részt a valutaunióban.

Az 1990-es évek vége

Kapcsolattartási szokásainkat az eredetileg európai technológiára épülő internet és mobiltelefonok fokozatosan megváltoztatják. A fiatalok egyre többet utaznak – gyakori, hogy a diákok kihagynak egy évet, hogy világot lássanak, miközben e-mailen tartják a kapcsolatot az otthoniakkal.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top