European Union website, the official EU website

An Eoraip gan teorainneacha

An Eoraip gan teorainneacha


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

An Eoraip gan teorainneacha

Le cliseadh an chumannachais ar fud lár agus oirthear na hEorpa, tá níos mó i bpáirt ag muintir uile na hEorpa. Tugtar an Margadh Aonair chun críche sa bhliain 1993 nuair a bhaintear amach na ‘ceithre shaoirse’ de: gluaiseacht earraí, seirbhísí, daoine agus airgid. Is sna 1990í chomh maith a cheaptar dhá chonradh, Conradh 'Maastricht’ ar an Aontas Eorpach sa bhliain 1993, agus Conradh Amstardam sa bhliain 1999. Údair imní i measc an phobail is ea conas an comhshaol a chaomhnú agus conas is féidir le hEorpaigh dul i gcomhar le chéile ar cheisteanna slándála agus cosanta. Sa bhliain 1995 déantar trí bhall nua den AE den Ostair, den Fhionlainn agus den tSualainn. Tugann sráidbhaile beag i Lucsamburg a ainm do chomhaontuithe ‘Schengen’ a cheadaíonn de réir a chéile do dhaoine taisteal a dhéanamh gan pas a sholáthar lena sheiceáil ag teorainneacha. Téann na milliúin duine óg i mbun staidéir i dtíortha eile le tacaíocht an AE. Is fusa cumarsáid a dhéanamh de réir mar a thosaíonn líon mór daoine ag baint úsáide as an bhfón póca agus as an idirlíon.

Sna Balcáin, bhí an Iúgslaiv ag scoilt. Tugadh faoi throid sa Chróit ar dtús, ansin sa Bhoisnia agus Heirseagaivéin, áit go raibh na Seirbiaigh, na Crótaigh agus na Moslamaigh ag déanamh áir ar a chéile.

7 Feabhra 1992

Síníodh an an Conradh ar an Aontas Eorpach i Maastricht. Cloch mhíle thábhachtach i stair an AE é seo lena leagtar síos rialacha soiléire don am atá le teacht maidir leis an airgeadra aonair chomh maith leis an mbeartas eachtrach agus slándála agus comhar níos dlúithe i ngnóthaí ceartais agus gnóthaí baile. Faoin gconradh seo glactar leis an ainm ‘Aontas Eorpach’ in ionad ‘Comhphobal Eorpach’.

1 Eanáir 1993

Bunaítear an margadh aonair agus na ceithre shaoirse a ghabhann leis: saoraistriú earraí, seirbhísí, daoine agus airgid, rud atá fíor anois. Comhaontaíodh breis is 200 dlí ó 1986 ar aghaidh a phléann le beartas cánach, le rialacháin ghnó, le cáilíochtaí gairmiúla agus le bacainní eile a chuireann isteach ar theorainneacha oscailte. Moillítear saoraistriú roinnt seirbhísí.

1 Eanáir 1995

Téann an Ostair, an Fhionlainn agus an tSualainn isteach san AE. Clúdaíonn an 15 bhallstát Iarthar na hEorpa ar fad, nach mór. I mí Dheireadh Fómhair na bliana 1990 aontaíodh an Ghearmáin agus dá thoradh sin rinneadh cuid den AE d’Oirthear na Gearmáine.

Member States Ballstáit: An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg, Lucsamburg, an Danmhairg, Éire, an Ríocht Aontaithe, an Ghréig, an Spáinn agus an Phortaingéil.

New Member StatesBallstáit nua: An Ostair, an Fhionlainn agus an tSualainn.

  Map – member states of the EU 1995 © Stefan Chabluk

26 Márta 1995

Tháinig feidhm le Comhaontú Schengen i seacht dtír – an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn, an Fhrainc, Lucsamburg, an Ísiltír agus an Phortaingéil. Is féidir le taistealaithe de náisiúntacht ar bith taisteal ó cheann ar bith de na tíortha seo go ceann ar bith de na tíortha eile gan scrúdú pas ag na teorainneacha. Tháinig tíortha eile isteach i limistéar Schengen ó shin ar aghaidh, limistéar nach bhfuil aon ghá le pasanna ann.

17 Meitheamh 1997

Sínítear Conradh Amsterdam. Tá an conradh seo bunaithe ar an méid a baineadh amach le conradh Maastricht Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  čeština (cs ) dansk (da ) Deutsch (de ) ελληνικά (el ) English (en ) español (es ) français (fr ) italiano (it ) magyar (hu ) Nederlands (nl ) polski (pl ) português (pt ) română (ro ) suomi (fi ) svenska (sv ) agus pleananna á socrú aige chun institiúidí de chuid an AE a athchóiriú, chun guth níos láidre a thabhairt don Eoraip sa domhan agus chun tuilleadh acmhainní a dhíriú ar fhostaíocht agus ar chearta saoránach .

 

13 Nollaig 1997

Chomhaontaíonn ceannairí an AE tabhairt faoin bpróiseas idirbheartaíochta faoi bhallraíocht 10 gcinn de thíortha i lár agus in oirthear na hEorpa: An Bhulgáir, Poblacht na Seice, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóvaic agus an tSlóivéin. Cuirtear na hoileáin Mheánmhara, an Chipir agus Malta san áireamh chomh maith. Sa bhliain 2000 réitíonn athruithe ar an gConradh a comhaontaíodh i Nice an bealach le haghaidh méadaithe trí leasú ar rialacha vótála an AE.

Sa bhliain 1996 éiríonn le heolaithe san Albain caora a chlónáil d’aon chill amháin ó chaora bhaineann sé bliana d’aois. Gníomh ceannródaíoch san innealtóireacht ghéiniteach ab ea é seo. Is cóip chomhionann í ‘Dolly’ dá ‘tuismitheoir’.

1 Eanáir 1999

Tugtar an euro isteach i 11 thír (tháinig an Ghréig isteach leo siúd sa bhliain 2001) le haghaidh idirbhearta tráchtála agus airgeadais amháin. Tabharfar nótaí agus boinn isteach níos déanaí. Is iad seo a leanas na tíortha ina bhfuil an euro in úsáid: An Bheilg, an Ghearmáin, an Ghréig, an Spáinn, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair, an Phortaingéil agus an Fhionlainn. Cinneann an Danmhairg, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe gan glacadh leis an euro go fóill.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: