European Union website, the official EU website

Sisärajat poistuvat

Sisärajat poistuvat


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sisärajat poistuvat

Itä- ja Keski-Euroopan maiden kommunistihallinnon romahdettua maat alkavat lähentyä muuta Eurooppaa. Vuonna 1993 yhtenäismarkkinoiden perustaminen saatetaan loppuun, ja tavarat, palvelut, ihmiset ja raha saavat liikkua alueella vapaasti. 1990-luvulla tulee voimaan myös kaksi uutta perussopimusta: Maastrichtin sopimus (sopimus Euroopan unionista) vuonna 1993 ja Amsterdamin sopimus vuonna 1999. Ympäristönsuojelu sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyö EU:n sisällä alkavat herättää yhä enemmän kiinnostusta. Vuonna 1995 unioniin liittyy kolme uutta maata: Itävalta, Ruotsi ja Suomi. Schengenin sopimuksilla (jotka nimetään ensimmäisen sopimuksen tekopaikan, pienen luxemburgilaiskylän mukaan) poistetaan sisärajoilta vähitellen matkustajaliikenteen passintarkastukset. Miljoonat nuoret pääsevät opiskelemaan ulkomaille EU:n tuella. Viestintä helpottuu, kun kännyköiden ja Internetin käyttö yleistyy.

Balkanilla Jugoslavia alkaa hajota vuonna 1991. Taistelut puhkeavat ensin Kroatiassa ja sitten Bosnia ja Hertsegovinassa, jossa käydään veristä sisällissotaa serbien, kroaattien ja muslimien välillä.

7. helmikuuta 1992

Sopimus Euroopan unionista allekirjoitetaan Maastrichtissa. Se on merkittävä EU:n virstanpylväs, jolla asetetaan selkeät säännöt tulevalle yhtenäisvaluutalle ja ulko- ja turvallisuuspolitiikalle sekä tiiviimmälle yhteistyölle oikeus- ja sisäasioissa. Sopimuksessa nimi "Euroopan unioni" otetaan virallisesti käyttöön "Euroopan yhteisön" sijasta.

1. tammikuuta 1993

Yhteismarkkinat ja neljä vapautta otetaan käyttöön: tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaa liikkuminen on nyt todellisuutta. Vuoden 1986 jälkeen on laadittu yli 200 lakia veropolitiikasta, liiketoiminnan sääntelystä, ammattipätevyysvaatimuksista ja muista avointen rajojen esteistä. Joidenkin palveluiden vapaa liikkuvuus siirtyy myöhemmäksi.

1. tammikuuta 1995

Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyvät EU:hun, joka 15 jäsenellään kattaa nyt melkein koko Länsi-Euroopan. Saksa yhdistyi lokakuussa 1990, jolloin myös entisen Itä-Saksan alueesta tuli osa EU:ta.

Jäsenvaltiot Jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Uudet jäsenvaltiotUudet jäsenvaltiot: Itävalta, Ruotsi ja Suomi.

Kartta – EU:n jäsenvaltiot vuonna 1995 © Stefan Chabluk

EU-maat ja niiden liittymisvuodet

26. maaliskuuta 1995

Schengenin sopimus tulee voimaan seitsemässä maassa: Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa. Minkä tahansa valtion kansalaiset voivat matkustaa näiden maiden välillä ilman passintarkastusta rajalla. Myöhemmin muitakin maita on luopunut passintarkastuksista ja liittynyt Schengenin alueeseen.

 

17. kesäkuuta 1997

Amsterdamin sopimus allekirjoitetaan. Se perustuu Maastrichtin sopimukseen, ja siinä esitellään suunnitelmat EU-toimielinten uudistamiseksi, Euroopan aseman vahvistamiseksi ja resurssien kohdentamiseksi työllisyyteen ja kansalaisten oikeuksiin.

 

13. joulukuuta 1997

EU:n johtajat päättävät aloittaa jäsenyysneuvottelut 10 Keski-ja Itä-Euroopan maan kanssa. Maat ovat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Mukaan otetaan myös Välimeren saaret Kypros ja Malta. Vuonna 2000 Nizzassa sovitaan perustamissopimuksen muutoksista ja uudistetaan EU:n äänestyssääntöjä, minkä ansiosta laajeneminen voi edistyä.

 

Vuonna 1996 tutkijat onnistuvat kloonaamaan Skotlannissa lampaan kuusivuotiaan uuhen yhdestä ainoasta solusta. Tämä on geenimanipuloinnin läpimurto. Geenilammas "Dolly" on "äitinsä" täydellinen kopio.

1. tammikuuta 1999

Euro otetaan käyttöön 11 valtiossa (myös Kreikassa vuonna 2001), mutta vain kaupallisissa ja taloudellisissa liiketoimissa. Setelien ja kolikoiden vuoro on myöhemmin. Euromaita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska ja Suomi. Ruotsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta päättävät toistaiseksi olla käyttämättä euroa.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ks. myös: