European Union website, the official EU website

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα

Με την κατάρρευση του κομμουνισμού στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι γίνονται στενότεροι γείτονες. Το 1993, η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται με την καθιέρωση των «τεσσάρων ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Στη δεκαετία του ΄90 υπογράφονται, επίσης, δύο συνθήκες: το 1993, η συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, το 1999, η συνθήκη του Άμστερνταμ. Αρχίζει ο προβληματισμός για το πώς θα προστατευθεί το περιβάλλον και, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι μπορούν να αναλάβουν κοινή δράση σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Το 1995, η ΕΕ αποκτά τρία ακόμη νέα μέλη, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Ένα μικρό χωριό στο Λουξεμβούργο δίνει το όνομά του στις συμφωνίες του Σένγκεν που επιτρέπουν σταδιακά στους Ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς να υποβάλλονται σε έλεγχο διαβατηρίων στα εσωτερικά σύνορα. Εκατομμύρια νέων σπουδάζουν σε άλλες χώρες με την υποστήριξη της ΕΕ. Η επικοινωνία διευκολύνεται δεδομένου ότι όλο και περισσότερα άτομα αρχίζουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και το Διαδίκτυο.

Στα Βαλκάνια, η Γιουγκοσλαβία αρχίζει να διαλύεται από το 1991. Μάχες ξεσπούν πρώτα στην Κροατία, μετά στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, όπου Σέρβοι, Κροάτες και μουσουλμάνοι μάχονται μεταξύ τους σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.

7 Φεβρουαρίου 1992

Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ιστορίας της ΕΕ, με το οποίο θεσπίζονται σαφείς κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα καθώς επίσης και για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» μετονομάζεται επίσημα σε "Ευρωπαϊκή Ένωση".

1 Ιανουαρίου 1993

Τίθεται σε ισχύ η ενιαία αγορά και οι τέσσερις βασικές ελευθερίες που περιλαμβάνει: η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων είναι πλέον πραγματικότητα. Περισσότεροι από 200 νέοι νόμοι έχουν θεσπιστεί από το 1986, καλύπτοντας τις φορολογικές πολιτικές, τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλα εμπόδια για το άνοιγμα των συνόρων. Η ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων υπηρεσιών αναβάλλεται για αργότερα.

1 Ιανουαρίου 1995

Η Aυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι πλέον 15 και περιλαμβάνουν όλα σχεδόν τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Τον Οκτώβριο 1990, με την επανένωση της Γερμανίας, η πρώην Ανατολική Γερμανία γίνεται τμήμα της ΕΕ.

Κράτη μέλη Κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία.

Νέα κράτη μέληΝέα κράτη μέλη: Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία.

Χάρτης – Κράτη μέλη της ΕΕ, 1995 © Stefan Chabluk

Κατάλογος με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χρονολογίες προσχώρησής τους σ' αυτήν

26 Μαρτίου 1995

Αρχίζει να ισχύει η συμφωνία του Σένγκεν σε επτά χώρες: Bέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Οι υπήκοοι όλων των κρατών μελών μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ όλων αυτών των χωρών χωρίς έλεγχο διαβατηρίων στα σύνορα. Από τότε, και άλλες χώρες έχουν προσχωρήσει στο χώρο Σένγκεν, όπου δεν χρειάζονται διαβατήρια.

 

17 Ιουνίου 1997

Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Βασίζεται στα επιτεύγματα της Συνθήκης του Μάαστριχτ και περιλαμβάνει σχέδια για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, την ενίσχυση της φωνής της Ευρώπης στον κόσμο και τη διάθεση περισσότερων πόρων για την απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών.

 

13 Δεκεμβρίου 1997

Αποφασίζεται από τους αρχηγούς των κρατών μελών η έναρξη διαπραγματεύσεων για προσχώρηση στην ΕΕ με δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Τα μεσογειακά νησιά της Κύπρου και της Μάλτας περιλαμβάνονται επίσης σε αυτές τις χώρες. Το 2000, αποφασίζονται στη Νίκαια τροποποιήσεις της συνθήκης που ανοίγουν το δρόμο για τη διεύρυνση αλλάζοντας τους κανόνες ψηφοφορίας της ΕΕ.

 

Το 1996, επιστήμονες στη Σκοτία κατόρθωσαν να κλωνοποιήσουν ένα πρόβατο από ένα μόνο κύτταρο μιας εξάχρονης προβατίνας, μια επανάσταση στη γενετική μηχανική. Η "Ντόλι" είναι τέλειο αντίγραφο του "γονέα" της.

1 Ιανουαρίου 1999

Το ευρώ υιοθετείται από ένδεκα χώρες (στις οποίες, το 2001, θα προστεθεί και η Ελλάδα). Προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο για εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται αργότερα. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φινλανδία,. Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία αποφασίζουν προς το παρόν να μείνουν έξω από τη ζώνη του ευρώ.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999