Den Europæiske Union

Et Europa uden grænser

Et Europa uden grænser


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Et Europa uden grænser

Med kommunismens sammenbrud i Central- og Østeuropa kommer europæerne tættere på hinanden. I 1993 fuldendes det indre marked med de "fire friheder": fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I 1990'erne ser to traktater dagens lys: "Maastrichttraktaten" om Den Europæiske Union i 1993 og Amsterdamtraktaten i 1999. Folk bekymrer sig om, hvordan man kan beskytte miljøet, og også om, hvordan europæerne kan arbejde sammen om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. I 1995 får EU tre nye medlemmer: Finland, Sverige og Østrig. En lille landsby i Luxembourg giver navn til "Schengenaftalen", som gradvis skal gøre det muligt for folk at rejse uden at vise pas ved grænserne. Millioner af unge studerer i andre lande med EU-støtte. Det bliver lettere at kommunikere, i takt med at flere og flere benytter sig af mobiltelefoner og internettet.

1991

På Balkan begynder Jugoslavien at falde fra hinanden. Der udbryder først kampe i Slovenien og Kroatien og senere i Bosnien-Hercegovina, hvor serbere, kroater og muslimer udkæmper en blodig borgerkrig.

7. februar 1992

Traktaten om Den Europæiske Union underskrives i den hollandske by Maastricht. Det er en milepæl i EU's historie, som fastsætter klare regler for den kommende fælles valuta samt for udenrigs- og sikkerhedspolitik og et tættere samarbejde inden for retslige og indre anliggender. Med traktaten bliver "Den Europæiske Union" officielt til.

1. januar 1993

Det indre marked og de fire friheder træder i kraft: Den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital er nu blevet til virkelighed. Siden 1986 er der vedtaget over 200 love om skattepolitik, erhvervsregler, faglige kvalifikationer og andre hindringer for åbne grænser. Indførelsen af fri bevægelighed forsinkes for visse tjenesteydelser.

1. januar 1995

Finland, Sverige og Østrig kommer med i EU. De 15 EU-lande dækker nu næsten hele Vesteuropa.

EU-lande EU-landene: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Nye EU-lande:Nye EU-lande: Finland, Sverige og Østrig.

Kort over EU's medlemslande i 1995 © Den Europæiske Union 

Liste over alle EU-lande, og hvornår de tilsluttede sig EU

26. marts 1995

Schengenaftalen træder i kraft i syv lande: Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland. Alle rejsende kan uanset nationalitet bevæge sig mellem disse lande uden at skulle vise pas ved grænsen. Siden har flere lande sluttet sig til det pasfrie Schengenområde.

17. juni 1997

Amsterdamtraktaten underskrives. Den bygger videre på Maastrichttraktaten og lægger grunden til reform af EU's institutioner, så Europa træder tydeligere frem på verdensscenen, og samtidig bliver der afsat flere midler til at sikre jobskabelse og borgernes rettigheder.

13. december 1997

EU's beslutningstagere enes om at indlede forhandlinger om medlemskab med 10 lande fra Central- og Østeuropa. Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. De to middelhavsøer Cypern og Malta kommer også med. I 2000 åbner de traktatændringer, der er aftalt i Nice, for udvidelse af EU, idet afstemningsreglerne ændres.

1. januar 1999

Euroen indføres i 11 lande (Grækenland slutter sig til dem i 2001), men kun til handelsmæssige og finansielle transaktioner. Sedler og mønter følger senere. Eurolandene er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Danmark, Storbritannien og Sverige beslutter sig til at stå udenfor foreløbig.

De sene 90'ere

Mobiltelefoner og internettet ændrer den måde, vi kommunikerer på. Der står europæisk teknologi bag begge dele. Unge rejser mere, og mange studerende tager et "sabbatår" for at se verden, hvor de holder forbindelsen ved lige gennem e-mail.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top