Evropská unie

Evropa bez hranic

Evropa bez hranic


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Evropa bez hranic

Následkem pádu komunismu ve střední a východní Evropě jsou si Evropané jako sousedé blíže. V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na tzv. čtyřech svobodách: volném pohybu zboží, služeb, osob a peněz. 90. léta minulého století jsou též desetiletím dvou smluv: Smlouvy o Evropské unii (zvané maastrichtská) platné od roku 1993 a Amsterodamské smlouvy platné od roku 1999. Občany zajímá, jak zajistit ochranu životního prostředí a jak společně postupovat v bezpečnostních a obranných otázkách. V roce 1995 získává EU tři nové členy: Finsko, Rakousko, a Švédsko. Dohody nesoucí jméno malé lucemburské vesnice Schengen postupně umožňují lidem cestovat přes hranice bez pasových kontrol. Miliony mladých lidí studují s podporou EU v zahraničí. Komunikace je jednodušší díky postupnému rozšíření mobilních telefonů a internetu.

1991

Dochází k rozpadu Jugoslávie. To vede k ozbrojenému konfliktu nejdříve ve Slovinsku a Chorvatsku a poté se v Bosně a Hercegovině rozpoutá krvavá občanská válka mezi Srby, Chorvaty a muslimy.

7. února 1992

V únoru 1992 je v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii. Tato smlouva představuje důležitý mezník v historii EU, jelikož stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu a také pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Podle smlouvy oficiálně vzniká Evropská unie.

1. ledna 1993

Je zaveden jednotný trh a jeho čtyři svobody: volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu se stává skutečností. Od roku 1986 je vydáno více než 200 právních předpisů k odstranění překážek zejména v oblasti daňové politiky, úpravy podnikání a odborných kvalifikací. V případě některých služeb se realizace zásady volného pohybu zpožďuje.

1. ledna 1995

Do EU vstupuje Finsko, Rakousko a Švédsko. Jejích 15 členů nyní pokrývá téměř celou západní Evropu.

Členské státy Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko a Španělsko

Nové členské státyNové členské státy: Finsko, Rakousko a Švédsko

Mapa – členské státy EU v roce 1995 © Evropská unie 

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

26. března 1995

V sedmi zemích – Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku a Španělsku – vstupuje v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol na hranicích. K Schengenské dohodě poté přistoupí i další státy.

17. června 1997

Je podepsána Amsterodamská smlouva. Tato smlouva navazuje na to, čeho bylo dosaženo přijetím Maastrichtské smlouvy, a stanoví plán reformy orgánů EU, aby se posílilo postavení Evropy ve světě a zvýšila podpora zaměstnanosti a práv občanů.

13. prosince 1997

Představitelé států a vlád EU souhlasí se zahájením přístupových jednání s deseti státy střední a východní Evropy: Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Zahrnuty jsou i středomořské ostrovy Kypr a Malta. Cestu pro rozšíření otevřou změny Smlouvy, které se týkají reformy pravidel hlasování a které budou vyjednány v roce 2000 v Nice.

1. ledna 1999

V 11 zemích (v Řecku v roce 2001) se pro obchodní a finanční transakce zavádí euro. Bankovky a mince budou zavedeny později. K zemím, kde platí euro, patří Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko a Španělsko. Dánsko, Spojené království a Švédsko se rozhodnou, že zůstanou prozatím mimo.

konec 90. let

S mobilními telefony a internetem se začíná výrazně měnit způsob komunikace. Obě technologie pocházejí z Evropy. Mladí lidé více cestují, studenti se často za tímto účelem i na rok uvolní ze školy. Kontakt s rodinou a přáteli při tom udržují prostřednictvím e-mailů.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top