European Union website, the official EU website

Evropa bez hranic


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Evropa bez hranic

Následkem pádu komunismu ve střední a východní Evropě jsou si Evropané jako sousedé blíže. V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na „čtyřech svobodách“: volném pohybu zboží, služeb, osob a peněz. Devadesátá léta jsou též desetiletím dvou smluv, „maastrichtské“ Smlouvy o Evropské unii platné od roku 1993 a Amsterodamské smlouvy platné od roku 1999. Občany zajímá, jak zajistit ochranu životního prostředí a jak společně postupovat v bezpečnostních a obranných otázkách. V roce 1995 získává EU tři nové členy, Finsko, Rakousko a Švédsko. Dohody nesoucí jméno malé lucemburské vesnice Schengen postupně umožňují cestování přes hranice bez pasových kontrol. Miliony mladých lidí studují s podporou EU v zahraničí. Komunikace je jednodušší díky postupnému rozšíření mobilních telefonů a internetu.

Na Balkáně dochází v roce 1991 k rozpadu Jugoslávie. Začínají boje nejdříve v Chorvatsku, poté v Bosně a Hercegovině, kde mezi sebou bojují v krvavé občanské válce Srbové, Chorvati a muslimové.

7. únor 1992

V Maastrichtu je podepsána Smlouva o Evropské unii. Je to největší mezník v dějinách EU. Stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu i pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Název "Evropské společenství" je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno názvem "Evropská unie".

1. leden 1993

Jednotný trh a jeho čtyři svobody volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu se stávají skutečností. Od roku 1986 bylo vydáno více než 200 právních předpisů k odstranění překážek zejména v oblasti daňové politiky, úpravy podnikání a odborných kvalifikací. Uskutečnění volného pohybu některých služeb se zpožďuje.

1. leden 1995

Do EU vstupuje Rakousko, Finsko a Švédsko. Jejích 15 členů nyní pokrývá téměř celou západní Evropu. V říjnu 1990 došlo ke sjednocení Německa a bývalé východní Německo se stalo součástí EU.

Členské státy  Členské státy: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Spojené království.

Nové členské státyNové členské státy: Finsko, Rakousko a Švédsko.

Mapa - členské státy EU 1995 © Stefan Chabluk

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

26. březen 1995

V 7 zemích – Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku a Španělsku – vstupuje v platnost Schengenská dohoda. Cestující jakékoli státní příslušnosti mohou mezi těmito zeměmi cestovat bez pasových kontrol na hranicích. K Schengenské dohodě přistoupily v průběhu času další státy.

17. červen 1997

Podpis Amsterodamské smlouvy. Vychází z Maastrichtské smlouvy a stanoví plány na reformu orgánů EU, posílení váhy Evropy ve světě a zvýšení podpory zaměstnanosti a práv občanů.

 

13. prosinec 1997

Představitelé států a vlád EU souhlasí se zahájením přístupových jednání s deseti státy střední a východní Evropy: Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Zahrnuty jsou i středomořské ostrovy Kypr a Malta. Změny Smlouvy vyjednané v roce 2000 v Nice týkající se reformy pravidel hlasování v EU otevírají cestu pro rozšíření.

V roce 1996 se vědcům ve Skotsku podařilo naklonovat ovci z jediné buňky šestileté ovce, což je průlom v genetickém inženýrství. 'Dolly' je identická kopie svého 'rodiče'.

1. leden 1999

The euro is introduced in 11 countries (joined by Greece in 2001) for commercial and financial transactions only. Notes and coins will come later. The euro countries are Belgium, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal and Finland. Denmark, Sweden and the United Kingdom decide to stay out for the time being.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také: