Европейски съюз

Европа без граници

Европа без граници


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Европа без граници

След падането на комунизма в Централна и Източна Европа европейците се сближават. През 1993 г. приключва изграждането на единния пазар с „четирите свободи“ на движение на стоки, услуги, хора и капитали. През 90-те години на XX век са подписани също два договора — Договорът от Маастрихт от 1993 г. (Договор за Европейския съюз) и Договорът от Амстердам от 1999 г. Хората са загрижени за опазването на околната среда и за общите европейски действия в областта на сигурността и отбраната. През 1995 г. към ЕС се присъединяват три нови държави: Австрия, Финландия и Швеция. Малко село в Люксембург дава името си на споразуменията от Шенген, които постепенно ще позволят на хората да пътуват, без паспортите им да бъдат проверявани по границите. Милиони млади хора учат в други страни с подкрепата на ЕС. Комуникацията се улеснява, тъй като все повече хора започват да използват мобилни телефони и интернет.

1991

На Балканите Югославия започва да се разпада. Сражения избухват първо в Словения и Хърватия, а след това в Босна и Херцеговина, където между сърби, хървати и мюсюлмани се води кървава гражданска война.

7 февруари 1992 г.

Договорът за създаване на Европейския съюз е подписан в Маастрихт в Нидерландия. Това е значимо събитие от историята на ЕС. С този договор се създават ясни правила за бъдещата единна валута и за общата външна политика и политика на сигурност и се установява по-близко сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. С договора официално се създава „Европейският съюз“.

1 януари 1993 г.

Създаден е единният пазар и свободното движение на стоки, услуги, хора и пари се превръща в реалност. От 1986 г. насам са приети над 200 законодателни акта в областта на данъчната политика, регулирането на бизнеса, професионалните квалификации и други препятствия пред отварянето на границите. Свободното движение на някои услуги е забавено.

1 януари 1995 г.

Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към ЕС. 15-те държави от Съюза вече обхващат почти цяла Западна Европа.

Държави членки Държави членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединено кралство, Гърция, Испания и Португалия.

Нови държави членкиНови държави членки: Австрия, Финландия и Швеция.

Карта — държави от ЕС през 1995 г. © Европейски съюз 

Списък на всички държави от ЕС и кога са се присъединили

26 март 1995 г.

Шенгенското споразумение влиза в сила в седем държави — Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Пътниците от всички националности могат да пътуват между тези държави без паспортни проверки по границите. По-късно и други държави се присъединяват към Шенгенското пространство.

17 юни 1997 г.

Подписан е договорът от Амстердам. Той допълва постиженията на Договора от Маастрихт, като предвижда планове за реформа на институциите на ЕС, за засилване на позицията на Европа на световната сцена и за посвещаване на повече ресурси на заетостта и правата на гражданите.

13 декември 1997 г.

Ръководителите на ЕС се споразумяват да започнат преговори за членство с 10 държави от Централна и Източна Европа: България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Средиземноморските острови Кипър и Малта също са включени. През 2000 г. приетите в Ница промени в правилата на ЕС за гласуване отварят пътя към разширяване на Съюза.

1 януари 1999 г.

11 държави (последвани от Гърция през 2001 г.) въвеждат еврото за търговски и финансови операции. Банкнотите и монетите ще бъдат въведени по-късно. Държавите, въвели еврото като парична единица, са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания. Дания, Швеция и Обединеното кралство решават засега да не въвеждат еврото.

Края на 90-те години

Мобилните телефони и интернет променят начина ни на комуникация. Технологията и в двата случая е европейска. Младите хора пътуват все повече, а студентите често прекъсват за една година, за да разгледат света, като използват електронната си поща, за да поддържат връзка с близките си.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top