European Union website, the official EU website

Европа без граници

Европа без граници


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Европа без граници

С рухването на комунизма в Централна и Източна Европа европейците стават по-близки съседи. През 1993 г. е завършено изграждането на единния пазар с „четирите свободи“ на движение на стоки, услуги, хора и пари. 90-те години на 20-ти век са десетилетието на два договора – Договорът от Маастрихт за Европейския съюз през 1993 г. и Договорът от Амстердам през 1999 г. Хората са загрижени за опазването на околната среда, а също и за това как европейците могат да действат заедно по въпросите на безопасността и отбраната. През 1995 г. в ЕС влизат три нови членки: Австрия, Финландия и Швеция. Малко селце в Люксембург дава името си на „Шенгенските“ споразумения, които постепенно позволяват на хората да пътуват без проверки на паспортите по границите. Милиони млади хора учат в чужбина с помощта на ЕС. Комуникациите са улеснени, тъй като все повече хора започват да използват мобилни телефони и интернет.

На Балканите Югославия започва да се разпада през 1991 г. В Хърватия избухват сражения, а след това и в Босна и Херцеговина, където сърби, хървати и мюсюлмани водят кървава гражданска война.

7 февруари 1992 г.

Договорът за Европейски съюз е подписан в Маастрихт. Той е нова стъпка за ЕС, определящ ясни правила за бъдещата единна валута, както и за външната политика и политиката на сигурност и за по-тясно сътрудничество в правосъдието и вътрешните работи. Съгласно договора името „Европейски съюз“ официално заменя „Европейска общност“.

1 януари 1993 г.

Установени са единният пазар и неговите четири свободи: свободното движение на стоки, услуги, хора и пари вече е реалност. От 1986 г. насам са приети повече от 200 закона в областта на данъчната политика, регулирането на бизнеса, професионалната квалификация и други пречки пред отворените граници. Свободното движение на някои услуги е отложено.

1 януари 1995 г.

Австрия, Финландия и Швеция влизат в ЕС. 15-те страни членки вече обхващат почти цяла Западна Европа. През октомври 1990 г. Германия се обединява и затова бившата Източна Германия става част от ЕС.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Португалия.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Австрия, Финландия и Швеция.

Карта – държавите-членки на ЕС 1995 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

26 март 1995 г.

Шенгенското споразумение влиза в сила в седем страни — Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Португалия. Пътници от всякакви националности могат да пътуват между всички тези страни без паспортен контрол на границите. Оттогава и други страни са се присъединили към Шенгенското пространство без паспорти.

17 юни 1997 г.

Подписване на Договора от Амстердам . Той се опира на постиженията на Договора от Маастрихт Избор на превод за предходната връзка  čeština (cs ) dansk (da ) Deutsch (de ) ελληνικά (el ) English (en ) español (es ) français (fr ) italiano (it ) magyar (hu ) Nederlands (nl ) polski (pl ) português (pt ) română (ro ) suomi (fi ) svenska (sv ) , очертавайки планове за реформиране на институциите на ЕС, за засилване на ролята на Съюза в света и за съсредоточаване на повече ресурси в областта на заетостта и правата на гражданите.

 

13 декември 1997 г.

Лидерите на ЕС се споразумяват за започване на преговори за членство с 10 страни от Централна и Източна Европа: България, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Средиземноморските острови Кипър и Малта също са включени. През 2000 г. промени в договора, за които е постигнато споразумение в Ница, откриват пътя към разширяването чрез реформа на правилата за гласуване в ЕС.

През 1996 г. учени в Шотландия успешно клонират овца от една клетка на 6-годишна овца - пробив в генното инженерство. Доли е пълно копие на своята „майка“.

1 януари 1999 г.

Валутата евро е въведена в 11 страни (към които през 2001 г. се присъединява Гърция) само за търговски и финансови трансакции. Банкнотите и монетите ще се появят по-късно. Въвелите еврото страни са Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия. Дания, Швеция и Обединеното кралство решават на първо време да останат извън еврозоната.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също: