Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1999

Zgodovina Evropske unije - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Uradna uvedba evra: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija so prevzele evro za svojo uradno valuto.

5

Španija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

12

Predsednik Evropske komisije Jacques Santer je Evropski parlament pozval h glasovanju o zaupnici.

18

Za predsednika Evropskega računskega sodišča so izvolili švedskega politika Jana Karlssona.

19

Sodišče Evropskih skupnosti je odredilo, da je dosmrtni izgon z ozemlja države članice v nasprotju s pravom Skupnosti.

20

Komisija je sprejela zeleno knjigo o informacijah javnega sektorja v informacijski družbi.

27

Komisija je sprejela belo knjigo o trgovini.

Februar

1

Začetek veljavnosti pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in Evropskimi skupnostmi.

17

Belgija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

Marec

11

Evropska komisija je objavila kodeks ravnanja članov Komisije ter sodelovanja med komisarji in službami Komisije.

15

Odbor neodvisnih strokovnjakov je objavil poročilo o domnevnih goljufijah, nepravilnostih in nepotizmu v Komisiji, ki je vodilo v kolektivni odstop Evropske komisije.

16

Sodišče Evropskih skupnosti je razveljavil registracijo imena „feta“ kot zaščitene označbe porekla.

22

Portugalska je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

23

Grčija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

24

Evropski svet je za novega predsednika Evropske komisije predlagal italijanskega politika Romana Prodija.

24-25

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Berlinu so dosegli splošni sporazum o agendi 2000 in italijanskemu politiku Romanu Prodiju ponudili mesto predsednika Evropske komisije.

30

Francija je deponirala listino o ratifikaciji Amsterdamske pogodbe.

April

15-16

V nemškem Stuttgartu je potekala tretja evropsko-sredozemska konferenca. Ministri so se dogovorili o oživitvi partnerstva na vseh treh področjih: političnem in varnostnem sodelovanju, gospodarskem in finančnem sodelovanju; socialnem, kulturnem in družbenem sodelovanju.

23

Svet je sprejel skupno stališče in uredbo o prepovedi dobave in prodaje nafte in naftnih proizvodov Zvezni republiki Jugoslaviji.

26

Svet je odobril skupni ukrep o podpori sprejemu in prostovoljnem vračanju beguncev, razseljenih oseb in prosilcev za azil, vključno z begunci s Kosova. Svet je sprejel sklep, ki je Sodišču prve stopnje v nekaterih primerih v njegovi pristojnosti dovoljeval sprejemanje sodb tudi, če ga sestavlja en sam sodnik.

28

Komisija je sprejela belo knjigo o modernizaciji pravil za izvajanje določb o politiki konkurence iz Pogodbe ES (člena 85 in 86).

Maj

1

Začetek veljavnosti Amsterdamske pogodbe.

5

Evropski parlament je potrdil imenovanje Romana Prodija za novega predsednika Evropske komisije.

28

Predsednik Sodišča Evropskih skupnosti je Svetu ministrov za pravosodje predstavil številne predloge in zamisli o razvoju sistema sodne pristojnosti v Evropski uniji.

Junij

3-4

Na zasedanju Evropskega sveta v nemškem Kölnu so sprejeli prvo skupno strategijo Evropske unije o Rusiji, španskega politika Javierja Solano pa so imenovali za visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in za generalnega sekretarja Sveta.

10

Volitve v Evropski parlament v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in Danskem.

11

Volitve v Evropski parlament na Irskem.

13

Volitve v Evropski parlament v Avstriji, Belgiji, Finski, Franciji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, Nemčiji, na Portugalskem, Švedskem in v Španiji.

14

Svet je predstavil svoje sklepe o kontaminaciji nekaterih živil z dioksinom.

17

V nemškem Bonnu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado. Podpisali so sporazum o izvajanju zakonodaje o konkurenci.

18

Ustanovitev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF).

18-20

V nemškem Kölnu je potekalo letno srečanje na vrhu osmih industrijsko najbolj razvitih držav (G8). Voditelji sodelujočih držav so se dogovorili o prednostnih nalogah za spopad z izzivi 21. stoletja, zlasti z globalizacijo.

20

V nemškem Bonnu je potekalo osmo srečanje na vrhu med EU in Japonsko.

21

V nemškem Bonnu je potekalo srečanje na vrhu med EU in ZDA. Obe strani sta poudarili pomen postopnega uvajanja skupne evropske varnostne in obrambne politike. Na dnevnem redu je bila tudi obnova Kosova in Jugovzhodne Evrope. Dogovorili so se o sodelovanju Komisije s Svetovno banko pri usklajevanju donacij.

28-29

Ob zaključku prvega srečanja na vrhu med voditelji Evropske unije ter latinskoameriških in karibskih držav so sprejeli Deklaracijo iz Ria, v kateri so poudarili pomen strateškega partnerstva med obema regijama in opredelili 55 področij ukrepanja.

Julij

1

Finska je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

9

Komisija je sprejela odločbe o ukrepih za zaščito določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ali živali, pred kontaminacijo z dioksinom. Odobrila je tudi finančno pomoč za kmetije in podjetja, ki so imela škodo zaradi kontaminacije z dioksinom v Belgiji.

19

V Bruslju je potekalo srečanje zunanjih ministrov držav članic EU, desetih kandidatk iz Srednje in Vzhodne Evrope, Cipra, Malte in Švice. Turčija je zavrnila povabilo na sestanek. Glavni temi pogovorov sta bili boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in razmere na Zahodnem Balkanu.

20

Novoizvoljeni poslanci Evropskega parlamenta so za svojo predsednico izvolili francosko političarko Nicole Fontaine.

23

Komisija je določila 1. avgust za začetek odpreme govejih izdelkov iz Združenega kraljestva v okviru izvozne sheme, ki je temeljila na datumih.

28

Komisija je sprejela zeleno knjigo o odgovornosti za proizvode z napako.

30

Prva konvencija Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi in prispevku organizirane civilne družbe k povezovanju Evrope.

Avgust

30

Drugo poročilo odbora neodvisnih strokovnjakov Evropskega parlamenta.

30-7

Predstavitev kandidatov za nove evropske komisarje v Evropskem parlamentu.

September

15

Evropski parlament je z glasovanjem potrdil novo Komisijo.

29-1

Na Dunaju je potekala mednarodna konferenca EU-ZDA o boju proti otroški pornografiji na internetu.

Oktober

11-14

V Nassau na Bahamih je potekalo 29. zasedanje parlamentarne skupščine EU in afriških, karibskih in pacifiških držav.

15-16

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v finskem mestu Tampere so dosegli sporazum o številnih smernicah in prednostnih nalogah, zlasti glede pravice do azila, priseljevanja, dostopa do pravnega varstva in boja proti kriminalu. Sprejeli so tudi sklep o postopkih za pripravo listine EU o temeljnih pravicah.

18-19

Na izrednem zasedanju skupščine Zahodnoevropske unije v Luxembourgu so govorili o razvoju varnosti in obrambe v Evropi.

19

Svet je objavil prvo letno poročilo EU o človekovih pravicah.

22

V Helsinkih na Finskem je potekalo deveto srečanje na vrhu med EU in Rusijo. Najbolj pereča tema pogovorov so bili spopadi v Čečeniji.

26

Sodišče Evropskih skupnosti je razsodilo, da morajo državni predpisi o organizaciji in vodenju oboroženih sil upoštevati načelo enake obravnave žensk in moških.

28

Sodišče prve stopnje je prvič izreklo sodbo enega samega sodnika.

November

25

Za predsednika Evropske investicijske banke so imenovali belgijskega politika Philippa Maystadta.

26

Komisija je objavila poročilo o izpostavljenosti dioksinu in posledicah za zdravje.

30-3/12

V ameriškem Seattlu so se sestale članice Svetovne trgovinske organizacije, da bi začele pogajalski krog novega tisočletja, vendar se je srečanje končalo brez dogovora.

December

9

Evropska komisija je sprejela program pristopne pomoči in pomoči pri obnovi za Zahodni Balkan (program CARA).

10-11

Na zasedanju Evropskega sveta v finskih Helsinkih so potrdili začetek pristopnih pogajanj z Bolgarijo, Latvijo, Litvo, Malto, Romunijo in Slovaško, Turčiji pa priznali status države prosilke. Dogovorili so se tudi o sklicu medvladne konference za spremembo pogodb februarja 2000.

16

V kanadski Ottawi je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kanado.

17

V Washingtonu je potekalo srečanje na vrhu med EU in ZDA.

21

V Pekingu je potekalo srečanje na vrhu med EU in Kitajsko. Na njem so naznanili ustanovitev evropsko-kitajske gospodarske zbornice v Pekingu ter nadaljevanje trgovinskih pogovorov med EU in Kitajsko.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: 
Back to top