Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1999

Istoria Uniunii Europene - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Are loc lansarea oficială a monedei euro. Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia şi Spania adoptă euro ca monedă oficială.

5

Spania depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

12

Jacques Santer, preşedintele Comisiei Europene, solicită încrederea Parlamentului.

18

Jan Karlsson este ales preşedinte al Curţii de Conturi.

19

Curtea Europeană de Justiţie decide că expulzarea pe viaţă de pe teritoriul unui stat membru contravine dreptului comunitar.

20

Comisia adoptă o carte verde privind informaţiile furnizate de sectorul public în cadrul societăţii informaţionale.

27

Comisia adoptă o carte albă privind schimburile comerciale.

Februarie

1

Intră în vigoare acordul între Comunităţile Europene şi Slovenia.

17

Belgia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

Martie

11

Comisia Europeană publică codurile de conduită pentru membrii Comisiei şi pentru relaţiile între comisari şi departamentele Comisiei.

15

Demisie colectivă a Comisiei în urma raportului Comitetului de experţi independenţi privind acuzaţiile de fraudă, gestionare defectuoasă şi nepotism în cadrul Comisiei.

16

Curtea Europeană de Justiţie anulează înregistrarea numelui „feta” ca denumire de origine protejată.

22

Portugalia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

23

Grecia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

24

Declaraţia Consiliului European la desemnarea lui Romano Prodi ca preşedinte al Comisiei.

24-25

La Berlin (Germania) are loc o reuniune extraordinară a Consiliului European. Se ajunge la un acord general privind Agenda 2000; Romano Prodi este invitat să accepte funcţia de preşedinte al următoarei Comisii Europene.

30

Franţa depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

Aprilie

15-16

La Stuttgart (Germania) are loc cea de a treia Conferinţă euro-mediteraneeană. Miniştrii decid revigorarea parteneriatului în fiecare dintre cele trei domenii (politic şi de securitate; economic şi financiar; social, cultural şi uman).

23

Consiliul adoptă o poziţie comună şi un regulament privind interzicerea furnizării şi vânzării de petrol şi produse petroliere către Republica Federală Iugoslavia.

26

Consiliul aprobă o acţiune comună de asistenţă în ceea ce priveşte primirea şi repatrierea voluntară a refugiaţilor, persoanelor strămutate şi solicitanţilor de azil, inclusiv a celor refugiaţi din Kosovo. Consiliul adoptă o decizie care permite Tribunalului European de Primă Instanţă, în anumite circumstanţe, să emită decizii atunci când este constituit dintr-un singur judecător (în cauze aflate sub jurisdicţia sa).

28

Comisia adoptă o carte albă privind modernizarea normelor de punere în aplicare a articolelor 85 şi 86 din Tratatul CE (politica în materie de concurenţă).

Mai

1

Intră în vigoare Tratatul de la Amsterdam.

5

Parlamentul aprobă nominalizarea lui Romano Prodi în funcţia de preşedinte al Comisiei.

28

Preşedintele Curţii Europene de Justiţie prezintă Consiliului miniştrilor de justiţie un număr de propuneri şi idei privind viitorul sistemului jurisdicţional din Uniunea Europeană.

Iunie

3-4

La Köln (Germania) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta adoptă prima strategie comună a Uniunii Europene privind relaţiile cu Rusia şi îl desemnează pe Javier Solana Madariaga în funcţiile de Înalt Reprezentant pentru PESC şi Secretar General al Consiliului.

10

Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European în Regatul Unit, Ţările de Jos şi Danemarca.

11

În Irlanda sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European.

13

Sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European în Austria, Belgia, Spania, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Portugalia şi Suedia.

14

Consiliul îşi prezintă concluziile privind contaminarea anumitor alimente cu dioxină.

17

La Bonn (Germania) este organizat un summit UE - Canada. Cele două părţi semnează un acord privind aplicarea legislaţiei în materie de concurenţă.

18

Este înfiinţat Oficiul European de Luptă Antifraudă.

18-20

La Köln (Germania) are loc summitul anual G8. Şefii de stat sau de guvern îşi definesc strategiile necesare pentru a face faţă provocărilor secolului 21, în special în ceea ce priveşte globalizarea.

20

La Bonn (Germania) este organizat cel de-al optulea summit UE - Japonia.

21

La Bonn (Germania) are loc un summit UE - SUA. UE şi SUA subliniază importanţa instituirii progresive a unei politici europene de securitate şi apărare comune. De asemenea, participanţii acordă o atenţie deosebită reconstrucţiei Kosovo şi Europei de Sud-Est şi convin ca activităţile donatorilor să fie coordonate de Comisie, în cooperare cu Banca Mondială.

28-29

Declaraţia de la Rio este adoptată la încheierea primului summit al şefilor de stat şi de guvern din Uniunea Europeană şi din ţările Americii Latine şi Caraibilor. Aceasta subliniază importanţa dezvoltării unui parteneriat strategic între cele două regiuni şi stabileşte 55 de domenii prioritare de acţiune.

Iulie

1

Finlanda preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

9

Comisia adoptă decizii privind măsurile de protecţie împotriva contaminării cu dioxină a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman sau animal, precum şi decizii de autorizare a unui pachet de asistenţă pentru fermele şi întreprinderile afectate de criza dioxinei din Belgia.

19

La Bruxelles are loc o reuniune a miniştrilor de externe din cele 15 state membre ale UE, din cele 10 ţări candidate din Europa Centrală şi de Est şi din Cipru, Malta şi Elveţia (Turcia refuză participarea). Reuniunea vizează în principal combaterea crimei organizate transnaţionale şi situaţia din Balcanii de Vest.

20

Noul Parlament European îşi alege preşedintele, în persoana doamnei Nicole Fontaine.

23

Comisia adoptă o decizie prin care 1 august este stabilită ca data la care poate începe exportul de produse din carne de bovine din Regatul Unit, în cadrul regimului exporturilor bazat pe date.

28

Comisia adoptă o carte verde privind răspunderea pentru produsele defectuoase.

30

Comitetul Economic şi Social: prima convenţie privind „Rolul şi contribuţia societăţii civile organizate în integrarea europeană”.

August

30

Comitetul de experţi independenţi al Parlamentului European emite un al doilea raport.

30-7

Parlamentul European îi audiază pe membrii desemnaţi ai noii Comisii.

Septembrie

15

Parlamentul European votează şi aprobă noua Comisie.

29-1

La Viena (Austria) are loc o conferinţă internaţională UE - SUA privind combaterea pornografiei infantile pe internet.

Octombrie

11-14

La Nassau (Bahamas) are loc cea de-a 29-a Adunare comună UE - statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP).

15-16

La Tampere (Finlanda) are loc o reuniune extraordinară a Consiliului European. Se ajunge la un acord privind un număr de orientări şi priorităţi politice, în special în ceea ce priveşte dreptul de azil, imigraţia, accesul la justiţie şi combaterea infracţionalităţii. Sunt adoptate decizii privind procedurile de elaborare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

18-19

La Luxemburg are loc sesiunea extraordinară a Adunării UEO, consacrată provocărilor cărora trebuie să le facă faţă Europa după Consiliul de la Köln în materie de securitate şi apărare.

19

Consiliul Uniunii Europene publică primul său raport anual privind drepturile omului.

22

La Helsinki (Finlanda) are loc summitul UE - Rusia. Conflictul din Cecenia reprezintă o temă centrală a discuţiilor.

26

Curtea Europeană de Justiţie decide că hotărârile naţionale privind organizarea şi administrarea forţelor armate trebuie să respecte în general principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi.

28

Este emisă prima hotărâre a unui singur judecător al Tribunalului European de Primă Instanţă.

Noiembrie

25

Philippe Maystadt este numit preşedinte al Băncii Europene de Investiţii.

26

Comisia publică un raport privind expunerea la dioxină şi sănătatea.

30-3/12

La Millenium Round din Seattle (SUA) are loc o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Destinată lansării unei noi runde de negocieri comerciale, aceasta se finalizează fără ca participanţii să ajungă la un acord.

Decembrie

9

Comisia Europeană adoptă o decizie privind programul comunitar de asociere şi asistenţă pentru reconstrucţie în Balcanii de Vest (programul CARA).

10-11

La Helsinki (Finlanda) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta decide deschiderea negocierilor de aderare cu România, Slovacia, Letonia, Lituania, Bulgaria şi Malta şi recunoaşte statutul de ţară candidată al Turciei. De asemenea, programează o Conferinţă Interguvernamentală de revizuire a Tratatelor pentru februarie 2000.

16

La Ottawa (Canada) are loc un summit UE - Canada.

17

La Washington (SUA) are loc un summit UE - SUA.

21

La Beijing (China) se desfăşoară un summit UE - China, în timpul căruia este anunţată înfiinţarea unei Camere de Comerţ UE - China la Beijing şi continuarea negocierilor comerciale între UE şi China.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri
Back to top