Európai Unió

Az Európai Unió története - 1999

Az Európai Unió története - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Németország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Az euró hivatalos bevezetése. Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban az euró lesz a hivatalos fizetőeszköz.

5

Spanyolország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

12

Jacques Santer, az Európai Bizottság elnöke bizalmat kér az Európai Parlamenttől.

18

Jan Karlssont választják a Számvevőszék elnökévé.

19

Az Európai Bíróság kimondja, hogy a tagállamok területéről való végleges kiutasítás ellentmond a közösségi jognak.

20

A Bizottság elfogadja a közszférából származó információk és az információs társadalom kapcsolatáról szóló zöld könyvet.

27

A Bizottság elfogadja a kereskedelemről szóló fehér könyvet.

Február

1

Hatályba lép az Európai Közösségek és Szlovénia közötti megállapodás.

17

Belgium letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

Március

11

Az Európai Bizottság közzéteszi az Európai Bizottság tagjaira, illetve a biztosok és a Bizottság szervezeti egységei közötti kapcsolatokra vonatkozó magatartási kódexet.

15

A Bizottság testületileg lemond, miután a független szakértők bizottsága közzéteszi jelentését a Bizottságban folyó állítólagos csalásokról, ügyviteli szabálytalanságokról és nepotizmusról.

16

Az Európai Bíróság érvényteleníti a „feta” név oltalom alatt álló eredetmegjelölésként történő bejegyzését.

22

Portugália letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

23

Görögország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

24

Az Európai Tanács nyilatkozatot fogad el Romano Prodi európai bizottsági elnökké történő kinevezéséről.

24–25

Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart Berlinben (Németország). Átfogó megállapodás jön létre az Agenda 2000 elnevezésű programcsomagot illetően. A Tanács felkéri Romano Prodit, hogy vállalja el az új Európai Bizottság elnöki tisztségét.

30

Franciaország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

Április

15–16

Stuttgartban (Németország) megrendezik a harmadik euromediterrán konferenciát. A miniszterek megállapodnak abban, hogy partnerségük mindhárom területén (politikai és biztonsági ügyekben, gazdasági és pénzügyi téren, illetve szociális, kulturális és humán vonatkozású kérdésekben) egyaránt megerősítik együttműködésüket.

23

A Tanács közös álláspontot és rendeletet fogad el a kőolaj és kőolajtermékek Jugoszláv Szövetségi Köztársaságba történő szállításának és értékesítésének tilalmáról.

26

A Tanács együttes fellépést hagy jóvá a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek és a menedékkérők – köztük a koszovói menekültek – fogadásának és önkéntes hazatelepülésének támogatására vonatkozóan. A Tanács határozatot fogad el, amelynek értelmében az Elsőfokú Bíróság bizonyos feltételek esetén egyesbíróként is eljárhat a hatáskörébe tartozó ügyekben.

28

A Bizottság elfogadja az EK-Szerződés 85. és 86. cikkének (versenypolitika) végrehajtására vonatkozó szabályok naprakésszé tételéről szóló fehér könyvet.

Május

1

Hatályba lép az Amszterdami Szerződés.

5

A Parlament elfogadja Romano Prodi kinevezését az Európai Bizottság elnökévé.

28

Az Európai Bíróság elnöke az igazságügy-miniszterek tanácsa elé terjeszt több, az Európai Unió joghatósági rendszerének jövőjére vonatkozó javaslatot és elképzelést.

Június

3–4

Az Európai Tanács ülése Kölnben (Németország). A résztvevők elfogadják az Európai Unió első közös stratégiáját, mely Oroszországra vonatkozik, továbbá kinevezik Javier Solana Madariagát a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjévé és a Tanács főtitkárává.

10

Európai parlamenti választásokat tartanak az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Dániában.

11

Európai parlamenti választásokat tartanak Írországban.

13

Európai parlamenti választásokat tartanak Ausztriában, Belgiumban, Spanyolországban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Luxemburgban, Portugáliában és Svédországban.

14

A Tanács következtetéseket tesz közzé egyes élelmiszerek dioxinszennyezettségéről.

17

Az Európai Unió és Kanada csúcstalálkozót tart Bonnban (Németország). A felek megállapodást kötnek versenyjogi szabályaik végrehajtásáról.

18

Létrejön az Európai Csalás Elleni Hivatal.

18–20

A G8-országok éves csúcstalálkozója Kölnben (Németország). Az állam- és kormányfők meghatározzák, milyen célok jelentenek számukra prioritást a 21. század kihívásaival való szembenézés terén, különös tekintettel a globalizációra.

20

Bonn (Németország) ad otthont az Európai Unió és Japán között nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő csúcstalálkozónak.

21

Az Európai Unió és az Egyesült Államok csúcstalálkozót tart Bonnban (Németország). A felek hangsúlyozzák a közös európai biztonság- és védelempolitika fokozatos kiépítésének fontosságát, és megbeszéléseik során nagy figyelmet szentelnek a Koszovó és a délkelet-európai országok újjáépítésével kapcsolatos kérdéseknek. Megállapodnak abban, hogy a Bizottság együtt fog működni a Világbankkal az adományozói tevékenységek összehangolása céljából.

28–29

A Riói Nyilatkozat elfogadásával lezárul az Európai Unió, illetve a latin-amerikai és karibi országok első állam-és kormányfői szintű csúcstalálkozója. A nyilatkozat hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a két régió között stratégiai partnerség jöjjön létre, és 55 cselekvési prioritást határoz meg.

Július

1

Finnország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

9

A Bizottság védőintézkedésekre vonatkozó határozatokat fogad el egyes emberi vagy állati fogyasztásra szánt, állati eredetű, dioxinnal szennyezett termékekkel kapcsolatban, és határozatokat hagy jóvá a belgiumi dioxinválság következtében súlyos helyzetbe került gazdák és vállalkozások megsegítését célzó intézkedéscsomagok engedélyezéséről.

19

A tizenöt EU-tagállam, a közép-és kelet-európai tagjelölt országok, valamint Ciprus, Málta és Svájc külügyminiszterei konferenciát tartanak Brüsszelben (Törökország lemondja a részvételt). A konferencia fő témája a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés, valamint a nyugat-balkáni helyzet.

20

Az új Európai Parlament Nicole Fontaine-t választja elnökévé.

23

A Bizottság határozatot hoz arról, hogy augusztus 1-jétől engedélyezi a szarvasmarhaféléből készült termékek Egyesült Királyságból történő szállítását a dátumalapú kiviteli rendszer keretében.

28

A Bizottság elfogadja a hibás termékekkel kapcsolatos felelősségről szóló zöld könyvet.

30

A Gazdasági és Szociális Bizottság első alkalommal szervez konferenciát a civilszervezetek európai integrációban betöltött szerepéről.

Augusztus

30

Az Európai Parlament független szakértői bizottsága közzéteszi második jelentését.

30 – szeptember 7

Az Európai Parlament meghallgatja az új Európai Bizottság biztosjelöltjeit.

Szeptember

15

Az Európai Parlament megszavazza és jóváhagyja az új Bizottságot.

29 – október 1

Bécsben (Ausztria) az Európai Unió és az Egyesült Államok nemzetközi konferenciát tart az interneten megjelenő gyermekpornográfia elleni küzdelemről.

Október

11–14

A Bahamákon, Nassauban megtartják az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) és az Európai Unió 29. közös közgyűlését.

15–16

Az Európai Tanács rendkívüli ülése a finnországi Tamperében. A találkozón megállapodás születik több iránymutatásról és politikai prioritásról, különösen a menedékjoggal, a bevándorlással, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel, valamint a bűnüldözéssel kapcsolatban. A résztvevők határozatokat hoznak az Európai Unió Alapjogi Chartájának megszövegezésével kapcsolatos eljárásokról.

18–19

A NYEU Közgyűlése rendkívüli ülést tart Luxembourgban „Biztonság és védelem, kihívás Európa számára Köln után” címmel.

19

Az Európai Unió Tanácsa közzéteszi az emberi jogokról szóló első éves jelentését.

22

Az Európai Unió és Oroszország csúcstalálkozót tart Helsinkiben (Finnország), amelynek egyik fő témája a csecsenföldi konfliktus.

26

Az Európai Bíróság kimondja, hogy a fegyveres erők szervezésével és vezetésével kapcsolatos tagállami döntéseknek tiszteletben kell tartaniuk a férfiakkal és nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét.

28

Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.

November

25

Philippe Maystadtot nevezik ki az Európai Beruházási Bank elnökévé.

26

A Bizottság jelentést tesz közzé a dioxinexpozíció egészségügyi hatásairól.

30 – december 3

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) konferenciát tart Seattle-ben (Egyesült Államok) a millenniumi forduló keretében. A találkozó feladata a kereskedelmi tárgyalások új fordulójának megnyitása lett volna, a résztvevők azonban nem jutnak megegyezésre.

December

9

Az Európai Bizottság döntést hoz a Közösség által a nyugat-balkáni országok részére nyújtandó társulási és újjáépítési segélyről (CARA program).

10–11

Az Európai Tanács ülése Helsinkiben (Finnország). A résztvevők úgy döntenek, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Romániával, Szlovákiával, Lettországgal, Litvániával, Bulgáriával és Máltával, és határoznak arról, hogy Törökországot csatlakozni kívánó országgá nyilvánítják. Megegyeznek arról, hogy a szerződések módosítása céljából 2000 februárjában kormányközi konferenciát hívnak össze.

16

Az Európai Unió és Kanada csúcstalálkozót tart Ottawában (Kanada).

17

Az Európai Unió és az Egyesült Államok csúcstalálkozót tart Washingtonban (Egyesült Államok).

21

Az Európai Unió és Kína csúcstalálkozót tart Pekingben (Kína). A csúcstalálkozón bejelentik, hogy Pekingben Kína–EU Kereskedelmi Kamarát hoznak létre, valamint döntenek az Európai Unió és Kína közötti üzleti párbeszéd folytatásáról.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top