Europska unija

Povijest Europske unije - 1999.

Povijest Europske unije - 1999.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Siječanj

1.

Njemačka preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Službeno uvođenje eura. Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska prihvaćaju euro kao službenu valutu.

5.

Španjolska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

12.

Predsjednik Europske komisije Jacques Santer traži povjerenje od Parlamenta.

18.

Jan Karlsson izabran za predsjednika Revizorskog suda.

19.

Sud Europske unije odlučuje da je doživotno protjerivanje s državnog područja države članice protivno pravu Zajednice.

20.

Komisija donosi Zelenu knjigu o informacijama javnog sektora u informacijskom društvu.

27.

Komisija donosi Bijelu knjigu o trgovini.

Veljača

1.

Na snagu stupa sporazum između Europskih zajednica i Slovenije.

17.

Belgija polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

Ožujak

11.

Europska komisija objavljuje kodeks ponašanja za članove Komisije i za odnose između povjerenika i službi Komisije.

15.

Kolektivna ostavka Komisije uslijed izvješća Odbora nezavisnih stručnjaka o navodnim prijevarama, lošem upravljanju i nepotizmu u Europskoj komisiji.

16.

Sud Europske unije poništava registraciju imena „feta“ kao zaštićene oznake izvornosti.

22.

Portugal polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

23.

Grčka polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

24.

Izjava Europskog vijeća o imenovanju Romana Prodija na dužnost predsjednika Komisije.

24. – 25.

U Berlinu (Njemačka) održano posebno Europsko vijeće. Postignut je sveobuhvatni sporazum o Agendi 2000., Romano Prodi je zamoljen da prihvati dužnost predsjednika sljedeće Europske komisije.

30.

Francuska polaže isprave o ratifikaciji Ugovora iz Amsterdama.

Travanj

15. – 16.

U Stuttgartu (Njemačka) održana treća euro-mediteranska konferencija. Ministri odlučuju dati novi poticaj svom partnerstvu u svakom od tri područja (području politike i sigurnosti, gospodarstva i financija te socijalnih, kulturnih i ljudskih suradnji).

23.

Vijeće donosi zajedničko stajalište i uredbu o zabrani opskrbe naftom i naftnim proizvodima te prodaje nafte i naftnih proizvoda Saveznoj Republici Jugoslaviji.

26.

Vijeće odobrava zajedničku akciju za pružanje potpore pri prihvaćanju i dobrovoljnoj repatrijaciji izbjeglica, raseljenih osoba ili osoba koje traže azil, uključujući i izbjeglice s Kosova. Vijeće donosi odluku kojom omogućuje da Prvostupanjski sud Europske unije, u određenim okolnostima, donosi odluke u njegovoj nadležnosti i kada je u sastavu suca pojedinca.

28.

Komisija donosi Bijelu knjigu o modernizaciji pravila za provedbu članaka 85. i 86. Ugovora o EZ-u (politika tržišnog natjecanja).

Svibanj

1.

Ugovor iz Amsterdama stupa na snagu.

5.

Parlament odobrava imenovanje Romana Prodija za predsjednika Komisije.

28.

Predsjednik Suda Europske unije predstavlja Vijeću ministara pravosuđa niz prijedloga i zamisli o budućnosti pravosudnog sustava Europske unije.

Lipanj

3. – 4.

U Kölnu (Njemačka) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće donosi prvu zajedničku strategiju Europske unije vezano uz Rusiju te imenuje Javiera Solanu Madariagu za Visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te za glavnog tajnika Vijeća.

10.

Održani izbori za Europski parlament u Ujedinjenoj Kraljevini, Nizozemskoj i Danskoj.

11.

Održani izbori za Europski parlament u Irskoj.

13.

Održani izbori za Europski parlament u Austriji, Belgiji, Španjolskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Luksemburgu, Portugalu i Švedskoj.

14.

Vijeće predstavlja svoje zaključke o kontaminaciji određenih prehrambenih proizvoda dioksinom.

17.

U Bonnu (Njemačka) održan sastanak na vrhu između EU-a i Kanade. Potpisuju sporazum o provedbi svojih zakona o tržišnom natjecanju.

18.

Osnovan Europski ured za borbu protiv prijevara.

18. – 20.

U Kölnu (Njemačka) održan godišnji sastanak na vrhu zemalja G8. Šefovi država ili vlada utvrđuju prioritete za suočavanje s izazovima 21. stoljeća, posebice s globalizacijom.

20.

U Bonnu (Njemačka) održan osmi sastanak na vrhu između EU-a i Japana.

21.

U Bonnu (Njemačka) održan sastanak na vrhu između EU-a i SAD-a. EU i SAD naglašavaju važnost postupne uspostave zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike. Sudionici posvećuju mnogo pažnje i obnovi Kosova i jugoistočne Europe. Dogovaraju se da će Komisija surađivati sa Svjetskom bankom pri koordinaciji donacija.

28. – 29.

Na kraju prvog sastanka na vrhu šefova država ili vlada Europske unije, zemalja Latinske Amerike i karipskih zemalja donesena je Deklaracija iz Rija. Njome se naglašava važnost razvijanja strateškog partnerstva između te dvije regije i utvrđuje 55 prioritetnih mjera.

Srpanj

1.

Finska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije.

9.

Komisija donosi odluke o zaštitnim mjerama vezano uz kontaminaciju dioksinom određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi ili životinja te odluke kojima se odobrava dodjela pomoći poljoprivrednim gospodarstvima i poduzećima pogođenima dioksinskom krizom u Belgiji.

19.

U Bruxellesu održan sastanak ministara vanjskih poslova 15 država članica EU-a, 10 država kandidatkinja srednje i istočne Europe, Cipra, Malte i Švicarske (Turska odbija prisustvovati). Tema sastanka je borba protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i stanje na zapadnom Balkanu.

20.

Novi Europski parlament izabire Nicole Fontaine za predsjednicu.

23.

Komisija određuje 1. kolovoz za početak slanja goveđih proizvoda iz Ujedinjene Kraljevine u okviru izvoznog sustava temeljenog na datumima.

28.

Komisija donosi Zelenu knjigu o odgovornosti za neispravne proizvode.

30.

Prva konvencija Gospodarskog i socijalnog odbora o ulozi i doprinosu organiziranog civilnog društva europskim integracijama.

Kolovoz

30.

Odbor nezavisnih stručnjaka Europskog parlamenta objavljuje drugo izvješće.

30. – 7.

Europski parlament saslušava predložene članove nove Komisije.

Rujan

15.

Europski parlament glasovanjem potvrđuje novu Komisiju.

29. – 1.

U Beču (Austrija) održana međunarodna konferencija EU-a i SAD-a o borbi protiv dječje pornografije na internetu.

Listopad

11. – 14.

U Nassauu (Bahami) održana dvadeset deveta zajednička skupština afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja (AKP) i EU-a.

15. – 16.

U Tampereu (Finska) održano posebno Europsko vijeće. Postignut sporazum o brojnim smjernicama i političkim prioritetima, osobito vezano uz pravo azila, imigraciju, pristup pravdi i suzbijanje kriminala. Donijete su i odluke o postupcima za sastavljanje nacrta Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

18. – 19.

U Luxembourgu održano posebno zasjedanje skupštine Zapadnoeuropske unije o sigurnosti i obrani, izazovu za Europu nakon Kölna.

19.

Vijeće Europske unije objavljuje prvo godišnje izvješće o ljudskim pravima.

22.

U Helsinkiju (Finska) održan sastanak na vrhu između Europske unije i Rusije. Sukob u Čečeniji jedna je od glavnih tema razgovora.

26.

Sud Europske unije odlučuje da se u nacionalnim odlukama vezanim uz organizaciju i vođenje oružanih snaga mora poštovati načelo jednakog postupanja prema ženama i muškarcima.

28.

Na Prvostupanjskom sudu Europske unije donesena prva presuda suca pojedinca.

Studeni

25.

Philippe Maystadt imenovan za predsjednika Europske investicijske banke.

26.

Komisija objavljuje izvješće o izloženosti dioksinu i zdravlju.

30. – 3./12.

U Seattleu (SAD) održan sastanak Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o milenijskom krugu pregovora. Trebalo je pokrenuti novi krug pregovora, ali završava bez postizanja dogovora.

Prosinac

9.

Europska komisija usvaja program pristupne pomoći i pomoći za obnovu za zapadni Balkan (program CARA).

10. – 11.

U Helsinkiju (Finska) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće odlučuje pokrenuti pregovore o pristupanju s Rumunjskom, Slovačkom, Latvijom, Litvom, Bugarskom i Maltom te priznati Turskoj status države podnositeljice zahtjeva za članstvo. Dogovoreno je sazivanje međuvladine konferencije za revidiranje Ugovorâ u veljači 2000.

16.

U Ottawi (Kanada) održan sastanak na vrhu između Europske unije i Kanade.

17.

U Washingtonu (SAD) održan sastanak na vrhu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

21.

U Pekingu (Kina) održan sastanak na vrhu između Europske unije i Kine. Tijekom sastanka najavljena je uspostava kinesko-europske gospodarske komore u Pekingu i nastavak poslovnog dijaloga između EU-a i Kine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vidi također: 
Back to top