Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1999

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1999


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη δρομολόγηση του ευρώ. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ισπανία υιοθετούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους.

5

Η Ισπανία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ.

12

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Santer ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου.

18

Ο κ. Jan Karlsson εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

19

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι η ισόβια απέλαση από το έδαφος ενός κράτους μέλους είναι ασυμβίβαστη με το κοινοτικό δίκαιο.

20

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις πληροφορίες του δημοσίου τομέα στην κοινωνία των πληροφοριών.

27

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκό Βιβλίο για το εμπόριο.

Φεβρουάριος

1

Έναρξη της ισχύος της συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σλοβενίας, καθώς και της συμφωνίας για το πλαίσιο συνεργασίας με τη Χιλή.

17

Το Βέλγιο καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ.

Μάρτιος

11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τους κώδικες συμπεριφοράς για τα μέλη της Επιτροπής και για τις σχέσεις μεταξύ των Επιτρόπων και των Υπηρεσιών της Επιτροπής.

15

Συλλογική παραίτηση της Επιτροπής μετά από έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις κατηγορίες απάτης, κακής διαχείρισης και του νεποτισμού στην Επιτροπή.

16

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακυρώνει την εγγραφή της ονομασίας "φέτα" ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

22

Η Πορτογαλία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ.

23

Η Ελλάδα καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ.

24

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό του κ. Romano Prodi ως νέου Προέδρου της Επιτροπής.

24-25

Πραγματοποιείται στο Βερολίνο της Γερμανίας ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτυγχάνεται γενική συμφωνία για το Πρόγραμμα Δράσης 2000· ο κ. Prodi καλείται να αποδεχθεί τα καθήκοντα του Προέδρου της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνονται δύο δηλώσεις για το Κοσσυφοπέδιο. Άλλες δηλώσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη διεύρυνση, ενώ εγκρίνεται η συμφωνία εμπορικών συναλλαγών και συνεργασίας με τη Νότια Αφρική.

30

Η Γαλλία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

Απρίλιος

15-16

Πραγματοποιείται στη Στουτγάρδη της Γερμανίας η Τρίτη Ευρω-Μεσογειακή Συνδιάσκεψη. Για πρώτη φορά η Λιβύη συμμετέχει με την ιδιότητα του ειδικού προσκεκλημένου της Προεδρίας. Οι υπουργοί συμφωνούν να δώσουν νέα ώθηση στην εταιρική σχέση τους σε καθέναν από τους τρεις τομείς (πολιτικό και ασφάλειας· οικονομικό και χρηματοδοτικό· κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό) που καθορίστηκαν στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης, βελτιώνοντας ιδίως την ενδοπεριφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία και τη συμμετοχή μη κυβερνητικών φορέων στις αναληφθείσες δραστηριότητες.

23

Το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή θέση και εκδίδει κανονισμό σχετικά με την απαγόρευση της παροχής και πώλησης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.

26

Το Συμβούλιο εγκρίνει την ανάληψη κοινής δράσης για τη στήριξη της υποδοχής και του εθελοντικού επαναπατρισμού προσφύγων, εκπατρισθέντων ατόμων και αναζητούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εγκαταλείψει το Κοσσυφοπέδιο. Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , υπό ορισμένες συνθήκες, να εκδίδει αποφάσεις δικάζοντας με μονομελή σύνθεση, σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του.

28

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκό Βιβλίο για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ (Πολιτική ανταγωνισμού).

Μάιος

1

Έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

5

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τον ορισμό του κ. Romano Prodi ως Προέδρου της Επιτροπής.

28

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παρουσιάζει στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ορισμένες προτάσεις και ιδέες σχετικά με το μέλλον του δικαιοδοτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιούνιος

3-4

Πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την οποία εγκρίνονται η πρώτη κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη Ρωσία και δηλώσεις για το Κοσσυφοπέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής για εξωτερικές υποθέσεις και θέματα ασφάλειας, ενώ ορίζεται ο κύριος Javier Solana Madariaga ως ανώτατος εκπρόσωπος για την κοινή πολιτική σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας και ως Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου. Εγκρίνεται επίσης το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης, καθορίζονται τα θέματα της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης και αποφασίζεται η θέσπιση ενός χάρτη της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

10

Διεξάγονται εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και τη Δανία.

11

Διεξάγονται εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ιρλανδία.

13

Διεξάγονται εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

14

Πορίσματα του Συμβουλίου για τη μόλυνση ορισμένων τροφίμων από τη διοξίνη.

17

Στη Βόννη της Γερμανίας πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά. Οι δύο πλευρές υπογράφουν συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας τους για τον ανταγωνισμό και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρμογή του κοινού προγράμματος δράσης του 1996 και της εμπορικής πρωτοβουλίας που καθιερώθηκε από τα δύο μέρη το 1998 και ιδίως για την καθιέρωση του γύρου συνομιλιών μεταξύ Καναδά και Ευρώπης για επιχειρηματικά θέματα. Διενεργούνται επίσης συνομιλίες για την προετοιμασία του επόμενου γύρου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, σχετικά με τις οποίες έχουν εντοπιστεί κοινοί στόχοι.

18

Θεσπίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

18-20

Η ετήσια σύνοδος κορυφής G8 πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καθορίζουν τις προτεραιότητές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα και ιδίως της παγκοσμιοποίησης. Περιλαμβάνουν σ’αυτές την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, χαράσσοντας πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στη Ρωσία. Καθορίζονται επίσης προτεραιότητες για τη δημιουργία ενός συστήματος παγκόσμιου εμπορίου που εφαρμόζεται για όλους, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), την καθιέρωση ενός νέου γύρου ευρείας βάσης και φιλόδοξων πολυμερών διαπραγματεύσεων και την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη μείωση των χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι συμμετέχοντες εγκρίνουν επίσης δήλωση για περιφερειακά ζητήματα, χαιρετίζοντας τη δημιουργία του Συμφώνου Σταθερότητας στη Νοτιανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη στήριξή τους για τη διεθνή πολιτική παρουσία και τη διεθνή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στο Κοσσυφοπέδιο.

20

Πραγματοποιείται η όγδοη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στη Βόννη της Γερμανίας. Τόσο η Ιαπωνία όσο και η ΕΕ υπογραμμίζουν την επιθυμία τους να τονωθούν οι σχέσεις τους, εργαζόμενες ιδίως σε κοινά προγράμματα στον πολιτικό τομέα, συνεργαζόμενες για την προετοιμασία του επόμενου γύρου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και συνάπτοντας μια διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.

21

Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, πραγματοποιείται στη Βόννη της Γερμανίας. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν με κοινή δήλωση να ενισχύσουν την εταιρική σχέση τους στο πλαίσιο του νέου Υπερατλαντικού Προγράμματος Δράσης («New Transatlantic Agenda») και ιδίως να εργαστούν από κοινού για την αποφυγή και την επίλυση διεθνών κρίσεων. Τονίζουν τη σημασία της σταδιακής χάραξης μιας κοινής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Συμφωνούν επίσης να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να εντοπίζουν τα προμηνύματα δυνητικών συγκρούσεων αρκετά έγκαιρα για να καθιστούν ακίνδυνες τις καταστάσεις αυτές, αποφεύγοντας κατά συνέπεια τις ζημιογόνες εμπορικές διαφορές. Οι συμμετέχοντες δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο Κοσσυφοπέδιο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητώντας τρόπους για τη βέλτιστη χρησιμοποίηση της συνεργασίας τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανασυγκρότηση της περιοχής. Συμφωνούν να εργαστεί η Επιτροπή, από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα, για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των χορηγών.

28-29

Εγκρίνεται η Δήλωση του Ρίο κατά το πέρας της πρώτης Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Τονίζεται η σπουδαιότητα της ανάπτυξης μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο περιοχών και καθορίζονται 55 προτεραιότητες για την ανάληψη δράσεων. Οι πολιτικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε διεθνή φόρουμ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας, την πρόληψη καταστροφών και την αειφόρο ανάπτυξη. Στον οικονομικό τομέα, δίδεται προτεραιότητα στην κοινή δράση για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθιερώνοντας ένα νέο γύρο αμοιβαία επωφελών πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και εδραιώνοντας το διεθνές οικονομικό σύστημα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εντείνει τις δραστηριότητές της στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Ιούλιος

1

Η Φινλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9

Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις για τη λήψη προστατευτικών μέτρων σχετικά με τη μόλυνση από διοξίνη, ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, καθώς και αποφάσεις με τις οποίες επιτρέπεται η παροχή συνολικής βοήθειας για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη κρίση της διοξίνης στο Βέλγιο.

19

Σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιέννης, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών των 15 κρατών μελών της ΕΕ, των δέκα υποψήφιων για ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ελβετίας (η Τουρκία αρνείται να συμμετάσχει). Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και στην κατάσταση που επικρατεί στα Δυτικά Βαλκάνια.

20

Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει ως Πρόεδρό του την κα Fontaine.

23

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζεται η 1η Αυγούστου ως ημερομηνία κατά την οποία δύναται να αρχίσει η αποστολή προϊόντων βοοειδών του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το εξαγωγικό καθεστώς με χρονολογική βάση.

28

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις ευθύνες σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα.

30

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: πρώτο συνέδριο με θέμα : "Ρόλος και συμβολή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση".

Αύγουστος

30

Η επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιεύει δεύτερη έκθεση.

30-7/9

Το Κοινοβούλιο προβαίνει σε ακροάσεις των υποδειχθέντων μελών της νέας Επιτροπής.

Σεπτέμβριος

15

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει και εγκρίνει τη νέα Επιτροπή.

29-1/10

Πραγματοποιείται στη Βιέννη διεθνής συνδιάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο (Internet).

Οκτώβριος

11-14

Πραγματοποιείται στο Nassau, Μπαχάμες η 29η Κοινή Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ.

15-16

Ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο Tampere της Φινλανδίας. Επιτυγχάνεται συμφωνία επί ορισμένων γενικών κατευθύνσεων και πολιτικών προτεραιοτήτων και ιδίως εκείνων που αφορούν το δικαίωμα ασύλου, τη μετανάστευση, τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες για την κατάρτιση του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα.

18-19

Πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο ειδική σύνοδος ολομέλειας της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα "Ασφάλεια και άμυνα, η πρόκληση για την Ευρώπη μετά την Κολωνία".

19

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει την Πρώτη Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

22

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας πραγματοποιείται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Οι συγκρούσεις στην Τσετσενία καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις συζητήσεις.

26

Το Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι εθνικές αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων πρέπει κατά κανόνα να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών.

28

Πρώτη απόφαση που εκδίδεται από το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με μονομελή σύνθεση.

Νοέμβριος

25

Ορίζεται πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο κ. Philippe Maystadt.

26

Έκθεση της Επιτροπής για την έκθεση στη διοξίνη και την υγεία.

30 - 3/12

Συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τον Γύρο της Χιλιετηρίδας που πραγματοποιείται στο Seattle, στης ΗΠΑ. Η συνεδρίαση προορίζετο να καθιερώσει ένα νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών, περατώθηκε όμως χωρίς να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να καταλήξουν σε συμφωνία.

Δεκέμβριος

9

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την κοινοτική συνεργασία και ενίσχυση της ανασυγκρότησης στα Δυτικά Βαλκάνια (Πρόγραμμα CARA).

10-11

Πραγματοποιείται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αποφασίζεται να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα και να αναγνωρισθεί η Τουρκία ως υποψήφια χώρα. Συμφωνείται να πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2000 μια Διακυβερνητική Διάσκεψη με σκοπό την αναθεώρηση των συνθηκών.

16

Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Καναδά πραγματοποιείται στην Οτάβα του Καναδά. Τα δύο μέρη εγκρίνουν κοινές δηλώσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία των πληροφοριών, για τη συνεργασία βορείων περιοχών και τα ελαφρά όπλα. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στα αποτελέσματα της υπουργικής συνδιάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Seattle, καθώς και σε διάφορα εμπορικά θέματα, ενώ τα δύο μέρη χαιρέτισαν την επιτυχία της διμερούς εμπορικής πρωτοβουλίας.

17

Πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ. Τα δύο μέρη εγκρίνουν κοινές δηλώσεις για τη Νοτιανατολική Ευρώπη, την Τσετσενία, τη βόρεια διάσταση της Ευρώπης, τα μικρά όπλα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Σχετικά με το θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), τα δύο μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τις προετοιμασίες για έναν νέο γενικό γύρο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και τονίζουν την ανάγκη να καταστούν περισσότερο διαφανείς οι εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και να καταστούν περισσότερο ελκυστικές οι διαπραγματεύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να εντείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων καθώς και στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

21

Πραγματοποιείται στο Beijing της Κίνας Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Κίνας. Οι συζητήσεις έχουν ως επίκεντρο τη διαδικασία μεταρρύθμισης στην Κίνα, θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και, ιδίως, την ένταξη της Κίνας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Κατά τη διάρκεια της συνόδου ανακοινώθηκαν επίσης η δημιουργία ενός Εμπορικού Επιμελητηρίου Κίνας-ΕΕ στο Beijing και η συνέχιση του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για επιχειρηματικά θέματα.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top