Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1998

Istoria Uniunii Europene - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Regatul Unit preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Intră în vigoare acordul de cooperare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Februarie

1

Intră în vigoare acordurile europene cu Estonia, Letonia şi Lituania.

Martie

1

Intră în vigoare Parteneriatul şi acordul de cooperare cu Ucraina şi Acordul de asociere euro-mediteraneean cu Tunisia.

12

La Londra are loc o conferinţă europeană găzduind cele 15 state membre şi ţările care au solicitat formal aderarea la UE.

16

Drahma este introdusă în mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European.

25

Comisia adoptă raportul de convergenţă şi recomandă ca 11 state membre să adopte moneda euro la 1 ianuarie 1999.

30

O reuniune ministerială lansează procesul de aderare pentru cele 10 ţări candidate central şi est-europene şi Cipru.

Aprilie

2

Hotărârea Greenpeace. Curtea Europeană de Justiţie specifică situaţiile în care persoanele sau asociaţiile care le reprezintă sunt calificate să solicite anularea unei decizii adoptate de către Comisie.

3-4

La Londra (Regatul Unit) este organizat cel de-al doilea summit Europa - Asia.

28

Hotărârile Kohll/„Union des Caisses de Maladie” şi Decker/„Caisse de Maladie des Employés Privés”. Curtea Europeană de Justiţie decide că cetăţenii comunitari pot beneficia de tratament medical în alt stat membru, iar costurile acestuia pot fi rambursate în conformitate cu tarifele din statul în care sunt asiguraţi.

29

La New York (SUA) are loc semnarea Protocolului de la Kyoto privind schimbările climatice.

30

Se încheie un acord de pace în Irlanda de Nord.

Mai

1

Intră în vigoare acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Europeană şi membrii Acordului de la Cartagena.

3

Un Consiliu extraordinar decide că 11 state membre satisfac condiţiile de adoptare a monedei unice la 1 ianuarie 1999. În urma acestei decizii, Consiliul adoptă două regulamente privind specificaţiile tehnice ale monedelor euro şi introducerea monedei euro, iar miniştrii şi guvernatorii băncilor centrale din statele membre adoptă euro ca monedă unică. Comisia şi Institutul Monetar European stabilesc condiţiile de determinare a ratelor de conversie definitive pentru moneda euro.

7

Germania depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

12

Hotărârea Martínez Sala/Freistaat Bayern. Curtea Europeană de Justiţie decide că cetăţenii unui stat membru pot invoca cetăţenia europeană pentru a fi protejaţi împotriva discriminării pe criterii de naţionalitate din partea unui alt stat membru.

15

Suedia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

15-17

La Birmingham (Regatul Unit) este organizat un summit G8.

25

Consiliul adoptă o poziţie comună privind drepturile omului, principiile democratice, statul de drept şi buna guvernanţă în Africa.

26

Guvernele din statele membre care adoptă moneda unică desemnează de comun acord preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai comitetului executiv al Băncii Centrale Europene.

Iunie

1

Înfiinţarea Băncii Centrale Europene. Intră în vigoare un acord de modificare, după evaluarea la jumătatea perioadei, a celei de-a patra Convenţii de la Lomé, inclusiv noul protocol financiar şi protocolul privind aderarea Africii de Sud la convenţie.

8-10

La New York este organizată o sesiune extraordinară a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, abordând problema drogurilor.

15

Regatul Unit depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

15-16

La Cardiff (Regatul Unit) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta stabileşte elementele esenţiale ale strategiei Uniunii Europene privind reformele economice, în vederea stimulării creşterii economice, prosperităţii, ocupării locurilor de muncă şi incluziunii sociale. Identifică metode concrete de apropiere a Uniunii de cetăţenii săi, stabileşte orientări şi un calendar pentru noi negocieri cu privire la Agenda 2000 şi lansează o dezbatere pe termen lung privind dezvoltarea viitoare a Uniunii.

18

Curtea de Conturi publică raportul special privind punerea în aplicare de către Comisie a politicilor şi acţiunilor UE în ceea ce priveşte poluarea apei.

24

Danemarca depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

25

La Aarhus (Danemarca) este semnată Convenţia Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind accesul la informaţii de mediu, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu.

30

Hotărârea Mary Brown. Conform Curţii Europene de Justiţie, concedierea femeilor însărcinate pe durata sarcinii contravine dreptului comunitar.

Iulie

1

Austria preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Intră în vigoare acordul interimar cu Mexic privind comerţul şi aspectele legate de comerţ, acordul de parteneriat şi de cooperare cu Moldova şi acordul de cooperare cu Yemen.

15

Finlanda depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

21

Austria depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

22

Comisia adoptă o carte albă privind abordarea comunitară referitoare la tarificarea în materie de infrastructură de transport şi o comunicare privind măsurile de prevenire a falsificării monedei euro. Curtea de Conturi publică raportul special privind departamentele Comisiei implicate în combaterea fraudei, în special Unitatea pentru coordonarea combaterii fraudei.

24

Italia depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

30

Irlanda depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

Septembrie

4

Luxemburg depune instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam.

Octombrie

1

Intră în vigoare Convenţia antidrog a Europol.

15

Comisia adoptă o carte verde privind combaterea contrafacerii şi a pirateriei în cadrul pieţei comune.

24-25

La Pörtschach (Austria) are loc o reuniune informală a şefilor de stat sau de guvern.

Noiembrie

4

Comisia adoptă rapoartele de evaluare a progreselor înregistrate de statele candidate la aderare.

10

Au loc conferinţe pentru aderare la nivel ministerial cu Cipru, Polonia, Estonia, Republica Cehă, Ungaria şi Slovenia.

11-13

La Buenos Aires (Argentina) are loc a patra conferinţă a participanţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.

16

Curtea de Conturi publică raportul special privind evaluarea intervenţiilor Fondului structural pentru perioadele 1989-1993 şi 1994-1999.

Decembrie

9

Comisia adoptă o carte verde privind politica de alocare a frecvenţelor. Curtea de Conturi publică raportul special privind finanţarea comunitară a anumitor măsuri adoptate ca urmare a crizei ESB, împreună cu răspunsurile Comisiei.

11-12

La Viena (Austria) are loc o reuniune a Consiliului European. Consiliul adoptă orientările privind ocuparea forţei de muncă pentru anul 1999; decide să consolideze procesul de convergenţă a politicilor de ocupare a forţei de muncă în vederea încheierii unui Pact european pentru ocuparea forţei de muncă; stabileşte condiţiile pentru reprezentarea externă a monedei euro; aprobă un plan de acţiune pentru stabilirea unui spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei; stabileşte o strategie de activitate a Uniunii în 1999.

16

Curtea de Conturi publică raportul special privind gestionarea de către Comisie a punerii în aplicare a măsurilor de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, împreună cu răspunsurile Comisiei.

31

Ţările de Jos depun instrumentele de ratificare a Tratatului de la Amsterdam. Consiliul adoptă ratele de schimb fixe şi irevocabile între monedele naţionale ale celor 11 state membre participante şi moneda euro.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri: 
Back to top