Európai Unió

Az Európai Unió története - 1998

Az Európai Unió története - 1998


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Az Egyesült Királyság átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött együttműködési megállapodás.

Február

1

Hatályba lép az Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kötött Európa-megállapodás.

Március

1

Hatályba lép az Ukrajnával kötött partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint a Tunéziával kötött euromediterrán társulási megállapodás.

12

London európai konferenciának ad otthont, melyen az Európai Uniót alkotó 15 tagállam, valamint a hivatalos csatlakozási kérelmet benyújtó országok vesznek részt.

16

A görög drachma belép az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusába.

25

A Bizottság elfogadja a konvergenciajelentést, és ajánlást ad ki, melyben azt szorgalmazza, hogy 1999. január 1-jével 11 EU-tagállam vezesse be az eurót.

30

Az EU miniszteri ülés keretében megindítja a felvételét kérő tíz közép- és kelet-európai ország és Ciprus csatlakozásának folyamatát.

Április

2

Ítélet a Greenpeace-ügyben. Az Európai Bíróság meghatározza, mely feltételek teljesülése esetén jogosultak magánszemélyek, illetve az őket képviselő szervezetek valamely Európai Bizottság által hozott határozat érvénytelenítését kérelmezni.

3–4

Londonban (Egyesült Királyság) megrendezik a második Európa–Ázsia csúcstalálkozót.

28

Ítélet a Kohll kontra „Union des Caisses de Maladie” és a Decker kontra „Caisse de Maladie des Employés Privés” ügyekben. Az Európai Bíróság megállapítja, hogy a Közösség tagállamainak polgárai igénybe vehetnek orvosi ellátást más tagállamokban, és jogosultak arra, hogy költségeikért a biztosítás helye szerinti tagállam díjszabása szerint visszatérítésben részesüljenek.

29

New Yorkban (Egyesült Államok) aláírják az éghajlatváltozásról szóló Kiotói Jegyzőkönyvet.

30

Békeszerződés Észak-Írországban.

Május

1

Hatályba lép az Európai Közösség és a Cartagenai Megállapodás részes felei közötti együttműködési keretmegállapodás.

3

Rendkívüli ülésén az Európai Tanács úgy határoz, hogy tizenegy tagállam megfelel az egységes valuta 1999. január 1-jei bevezetéséhez szükséges feltételeknek. A határozathozatalt követően a Tanács két rendeletet fogad el az euróérmék technikai jellemzőiről, valamint az euró bevezetéséről. A tagállami miniszterek és a jegybankok kormányzói bevezetik az eurót mint egységes valutát. A Bizottság és az Európai Monetáris Intézet előírja az euró rögzített átváltási árfolyamának meghatározására vonatkozó feltételeket.

7

Németország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

12

Ítélet a Martínez Sala kontra Freistaat Bayern ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy ha valamelyik tagállam állampolgárát egy másik tagállamban állampolgársága miatt hátrányos megkülönböztetés ér, akkor az illető saját védelmében hivatkozhat arra a tényre, hogy uniós polgár.

15

Svédország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

15–17

A G8-országok birminghami (Egyesült Királyság) csúcstalálkozója.

25

A Tanács Afrikával kapcsolatban közös álláspontot fogad el az emberi jogok, a demokratikus elvek, a jogállamiság és a jó kormányzat vonatkozásában.

26

Az egységes valutát bevezető tagállamok kormányai közös megállapodással kinevezik az Európai Központi Bank igazgatóságának elnökét, alelnökét és további tagjait.

Június

1

Létrejön az Európai Központi Bank. Az időközi felülvizsgálatot követően hatályba lép a negyedik Loméi Egyezményt módosító megállapodás, amelynek része egy új pénzügyi jegyzőkönyv, illetve a Dél-Afrikának az egyezményhez való csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyv.

8–10

Az ENSZ Közgyűlése New Yorkban rendkívüli ülésszakot tart a kábítószerekről.

15

Az Egyesült Királyság letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

15–16

Az Európai Tanács cardiffi (Egyesült Királyság) ülése. A Tanács meghatározza a növekedést, jólétet, munkahelyteremtést és társadalmi befogadást elősegíteni hivatott további gazdasági reformokra vonatkozó európai uniós stratégia legfontosabb elemeit. Konkrét intézkedéseket vázol fel azt illetően, hogyan lehet az Uniót közelebb hozni polgáraihoz, iránymutatásokat és menetrendet fogalmaz meg az Agenda 2000 elnevezésű programcsomagról folytatandó további tárgyalásokat illetően, és hosszú távú vitát indít az Unió fejlődésének jövőjéről.

18

Az Európai Számvevőszék különjelentést tesz közzé arról, hogyan hajtja végre a Bizottság a vízszennyezéssel kapcsolatos uniós szakpolitikát és intézkedéseket.

24

Dánia letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

25

A dániai Aarhusben aláírják az ENSZ Gazdasági Bizottságának keretében létrejött, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezményt.

30

Ítélet a Mary Brown ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy a várandós nők elbocsátása ellentétes a közösségi joggal.

Július

1

Ausztria átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép a Mexikóval kötött, kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás, a Moldovával kötött partnerségi és együttműködési megállapodás, valamint a Jemennel kötött együttműködési megállapodás.

15

Finnország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

21

Ausztria letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

22

A Bizottság fehér könyvet fogad el a közlekedési infrastruktúra használatára vonatkozó díjszabással kapcsolatos közösségi megközelítésről és közleményt az euró hamisítása elleni intézkedésekről. Az Európai Számvevőszék különjelentést tesz közzé a Bizottság csalás elleni küzdelemmel foglalkozó szakosított szervezeti egységeiről, különös tekintettel a csalás megelőzésének koordinálásával foglalkozó osztályra.

24

Olaszország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

30

Írország letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

Szeptember

4

Luxemburg letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat.

Október

1

Hatályba lép a kábítószerek elleni küzdelemről szóló Europol-egyezmény.

15

A Bizottság elfogadja az egységes piacon megjelenő hamisítványok és kalózkiadások elleni küzdelemről szóló zöld könyvet.

24–25

Az állam- és kormányfők informális ülést tartanak az ausztriai Pörtschachban.

November

4

A Bizottság elfogadja a csatlakozni kívánó országok által elért előrehaladásról szóló jelentéseket.

10

Miniszteri szintű csatlakozási konferenciára kerül sor Ciprussal, Lengyelországgal, Észtországgal, a Cseh Köztársasággal, Magyarországgal és Szlovéniával.

11–13

Buenos Airesben (Argentína) megtartják az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményét aláíró felek 4. konferenciáját.

16

A Számvevőszék különjelentést tesz közzé a strukturális alapokból 1989–1993 és 1994–1999 között finanszírozott intervenciós intézkedések értékeléséről.

December

9

Az Európai Bizottság elfogadja a frekvenciákkal kapcsolatos szakpolitikáról szóló zöld könyvet. A Számvevőszék különjelentést tesz közzé a kergemarha-kórral (a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával) kapcsolatos válság miatt hozott egyes intézkedések közösségi finanszírozásáról. A jelentés a Bizottság válaszait is tartalmazza.

11–12

Az Európai Tanács bécsi (Ausztria) ülése. A Tanács elfogadja az 1999-es évre vonatkozó foglalkoztatási iránymutatásokat, úgy határoz, hogy lendületet kell adni a nemzeti foglalkoztatási politikák közelítésének egy uniós szintű foglalkoztatási paktum létrehozása céljából, intézkedéseket hoz az euróövezet külső képviseletének megvalósítása érdekében, jóváhagyja a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozására irányuló cselekvési tervet, valamint elfogadja az Európai Unió tevékenységeire vonatkozó 1999. évi stratégiát.

16

A Számvevőszék különjelentést tesz közzé arról, hogyan irányítja a Bizottság a férfiak és nők esélyegyenlőségének elősegítésére irányuló intézkedések végrehajtását. A jelentés a Bizottság válaszait is tartalmazza.

31

Hollandia letétbe helyezi az Amszterdami Szerződés ratifikációjára vonatkozó okmányokat. A Tanács rögzített és visszavonhatatlan átváltási árfolyamot határoz meg az euróövezetben részt vevő tizenegy tagállam nemzeti valutája és az euró között.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top