Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1997

Zgodovina Evropske unije - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

22

Komisija je sprejela zeleno knjigo o vertikalnih omejitvah na področju konkurence.

Februar

15

Članice Svetovne trgovinske organizacije so dosegle sporazum o osnovnih telekomunikacijskih storitvah.

19

Evropski parlament je sprejel resolucijo o rezultatih dela začasnega preiskovalnega odbora o bovini spongiformni encefalopatiji (BSE).

24

Evropska komisija in Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) sta sprejeli skupno izjavo o rednem političnem dialogu in podpisali začasni evro-sredozemski sporazum za obdobje 5 let.

Marec

25

V Rimu je EU obeležila 40. obletnico podpisa Rimskih pogodb.

26

Podpisnice trgovinskega sporazuma o izdelkih informacijske tehnologije v okviru Svetovne trgovinske organizacije so pripravile končni seznam svojih obveznosti.

April

16

Komisija je sprejela zeleno knjigo o partnerstvu za novo organizacijo dela.

17

Sodišče Evropskih skupnosti je glede enakih pokojninskih pravic za vdove in vdovce razširilo načelo enake obravnave žensk in moških na sisteme poklicnega pokojninskega zavarovanja.

24

Ministrski svet Evropske unije in afriških, karibskih in pacifiških držav je potrdil protokol o pristopu Južne Afrike k Loméjski konvenciji.

29

EU je podpisala sporazume o sodelovanju s Kambodžo in Laosom.

Maj

6

Komisija je sprejela program za preprečevanje goljufij za obdobje 1997–1998.

12

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o humanitarni pomoči Evropske unije med leti 1992 in 1995.

26

Svet je sprejel dve konvenciji: o vročanju sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah ter o boju proti korupciji pri uradnikih.

Junij

2

Svet je ustanovil Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije. Sprejel je tudi skupno stališče EU o strategiji glede Albanije.

4

Komisija je sprejela akcijski načrt za enotni trg.

10

Komisija je sprejela zeleno knjigo o dodatnih pokojninah na enotnem trgu.

16-17

Evropski svet se je na zasedanju v Amsterdamu dogovoril o osnutku nove pogodbe. Potrdil je različne predloge za lažji prehod v tretjo fazo ekonomsko-monetarne unije, sprejel resolucijo o gospodarski rasti in zaposlovanju ter odprt pot širitvi EU.

24

Komisija je sprejela zeleno knjigo o patentu Skupnosti in evropskem patentnem sistemu.

Julij

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropske unije.

16

Komisija je predstavila načrt za močnejšo in širšo Evropo do leta 2000 ter mnenje o pristopu 10 držav Srednje in Vzhodne Evrope.

22

Izredni svet Zahodnoevropske unije je sprejel izjavo, ki je bila priložena sklepni listini Amsterdamske pogodbe ter določa njegovo vlogo in odnose z EU in Atlantskim zavezništvom.

23-24

V Bruslju je potekala tretja mednarodna donatorska konferenca o pomoči za obnovo Bosne in Hercegovine.

Oktober

2

Ministri za zunanje zadeve držav članic Evropske unije so podpisali Amsterdamsko pogodbo.

20

Komisija je sprejela končno poročilo o priporočilih začasnega preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta o bovini spongiformni encefalopatiji (BSE).

November

11

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Helmut Marschall proti nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija razsodilo, da nacionalna zakonodaja, ki pri napredovanju v javnem sektorju daje prednost ženskam, kadar se za delovno mesto potegujejo moški in ženski kandidati z enakovrednimi kvalifikacijami in izkušnjami, ni v nasprotju z zakonodajo Skupnosti, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

21-22

V Luxembourgu je potekal izredni Evropski svet o zaposlovanju, na katerem so se dogovorili o smernicah za nacionalne politike zaposlovanja za leto 1998.

26

Komisija je sprejela belo knjigo o obnovljivih virih energije.

December

1-10

V japonskem Kjotu je potekala mednarodna konferenca ZN o podnebnih spremembah, ki se je zaključila z dogovorom industrijskih držav o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

3

Komisija je sprejela zeleno knjigo o zbliževanju sektorjev telekomunikacij, medijev in informacijske tehnologije. V kanadski Ottawi so podpisali mednarodno konvencijo o prepovedi protipehotnih min.

4

Svet se je dogovoril o prepovedi oglaševanja tobaka in tobačnih izdelkov.

8

Evropska unija in Mehika sta podpisali sporazum o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju.

12

Članice Svetovne trgovinske organizacije so dosegle sporazum o finančnih storitvah.

12-13

Evropski svet se je na zasedanju v Luxembourgu dogovoril o začetku postopka širitve in sprejel resolucijo o usklajevanju gospodarske politike.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: 
Back to top