Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1997

Istoria Uniunii Europene - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Ţările de Jos preiau preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

22

Comisia adoptă o carte verde privind restricţiile verticale din politica CE în materie de concurenţă.

Februarie

15

Este încheiat un acord privind serviciile de telecomunicaţii de bază în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

19

Parlamentul adoptă o rezoluţie privind rezultatele comitetului temporar de anchetă privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB).

24

Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) adoptă o declaraţie comună de stabilire a unui dialog politic regulat şi semnează un acord interimar de asociere, valabil timp de cinci ani.

Martie

25

La Capitoliul din Roma este organizată o ceremonie care punctează cea de-a 40-a aniversare a Tratatului de la Roma.

26

Părţile implicate în acordul comercial privind produsele tehnologiei informaţiei din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) redactează lista definitivă a angajamentelor asumate.

Aprilie

16

Comisia adoptă cartea verde intitulată „Parteneriat pentru o nouă organizare a muncii”.

17

Drepturi egale de pensie pentru văduve şi văduvi: Curtea Europeană de Justiţie extinde principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi la acordarea de pensii de urmaş din cadrul sistemului ocupaţional.

24

Consiliul de Miniştri UE - statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) adoptă o decizie de aprobare a protocolului de aderare a Africii de Sud la Convenţia de la Lomé.

29

UE semnează acorduri de cooperare cu Cambodgia şi Laos.

Mai

6

Comisia îşi adoptă programul de lucru antifraudă pentru perioada 1997-1998.

12

Curtea de Conturi publică un raport special privind ajutoarele umanitare oferite de Uniunea Europeană în perioada 1992-1995.

26

Consiliul instituie o convenţie privind sistemul de notificare a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială. De asemenea, instituie o convenţie privind lupta împotriva corupţiei funcţionarilor.

Iunie

2

Consiliul adoptă un regulament de înfiinţare a unui Observator european al fenomenelor rasiste şi xenofobe. Consiliul adoptă o poziţie comună referitoare la strategia Uniunii în ceea ce priveşte Albania.

4

Comisia adoptă un plan de acţiune pentru piaţa unică.

10

Comisia adoptă o carte verde privind pensiile suplimentare în cadrul pieţei comune.

16-17

Consiliul European se reuneşte la Amsterdam şi ajunge la un consens cu privire la un proiect de tratat. Aprobă diferite propuneri de facilitare a tranziţiei la cea de a treia etapă a uniunii economice şi monetare, adoptă o rezoluţie privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă şi creează condiţiile favorabile lansării procesului de extindere.

24

Comisia adoptă o carte verde privind brevetul comunitar şi sistemul de brevetare din Europa.

Iulie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

16

Comisia prezintă „Agenda 2000 - pentru o Europă mai puternică şi extinsă” şi avizele privind solicitările de aderare ale celor 10 ţări central şi est-europene.

22

Consiliul extraordinar al Uniunii Europei Occidentale adoptă o declaraţie privind rolul şi relaţiile sale cu UE şi Alianţa Atlantică, care urmează a fi anexată Actului final al Tratatului de la Amsterdam.

23-24

La Bruxelles are loc cea de-a treia conferinţă a donatorilor pentru reconstrucţia Bosniei-Herţegovina.

Octombrie

2

Miniştrii afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene semnează Tratatul de la Amsterdam.

20

Comisia adoptă raportul final al comitetului temporar de anchetă al Parlamentului privind monitorizarea recomandărilor referitoare la encefalopatia spongiformă bovină (ESB).

Noiembrie

11

Hotărârea Marschall/Landul Rinul de Nord-Westphalia. Curtea Europeană de Justiţie decide că o lege naţională care garantează prioritatea femeilor la promovări în sectorul public, în cazuri în care există candidaţi de ambele sexe cu acelaşi nivel de calificare pentru postul în cauză, nu contravine legislaţiei comunitare dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.

21-22

La Luxemburg are loc un Consiliu European extraordinar privind ocuparea forţei de muncă. Sunt stabilite orientările privind politicile de ocupare a forţei de muncă în statele membre în 1998.

26

Comisia adoptă o carte albă privind sursele de energie regenerabilă.

Decembrie

1-10

La Kyoto (Japonia) are loc o conferinţă internaţională privind schimbările climatice. Ţările industrializate se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

3

Comisia adoptă o carte verde privind convergenţa în sectoarele comunicaţiilor, mass-mediei şi tehnologiei informaţiei. La Ottawa (Canada) este semnată o convenţie internaţională privind minele antipersonal.

4

Consiliul decide să interzică publicitatea la produsele din tutun.

8

Uniunea Europeană şi Mexic semnează un acord de parteneriat economic, coordonare politică şi cooperare.

12

Este încheiat un acord privind serviciile financiare în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

12-13

Consiliul European se întruneşte la Luxemburg şi adoptă deciziile necesare pentru lansarea procesului de extindere. De asemenea, adoptă o rezoluţie privind coordonarea politică.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri: 
Back to top