Európai Unió

Az Európai Unió története - 1997

Az Európai Unió története - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Hollandia átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

22

A Bizottság elfogadja az EK versenypolitikájában alkalmazott vertikális korlátozásokról szóló zöld könyvet.

Február

15

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretén belül megállapodás születik az alapvető távközlési szolgáltatásokról.

19

Az Európai Parlament állásfoglalást fogad el a kergemarha-kórral (a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával) foglalkozó ideiglenes vizsgálóbizottság munkájának eredményéről.

24

Az Európai Bizottság és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PLO) rendszeres politikai párbeszéd megvalósításáról szóló együttes nyilatkozatot fogad el, továbbá öt évre szóló ideiglenes euromediterrán társulási megállapodást ír alá.

Március

25

Rómában (Olaszország) megemlékezést tartanak a Capitoliumon a Római Szerződés aláírásának 40. évfordulója alkalmából.

26

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretrendszerén belül az információtechnológiai termékekről megkötött kereskedelmi megállapodás részes felei kidolgozzák kötelezettségvállalásaik végleges listáját.

Április

16

A Bizottság elfogadja a „Partnerség az új munkaszervezésért” című zöld könyvet.

17

Egyenlő nyugdíjjogosultságok az özvegyi nyugdíjak terén: az Európai Bíróság a foglalkoztatói nyugdíjak rendszerén belül kiterjeszti a férfiakkal és a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét a túlélő hozzátartozók nyugdíjára.

24

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) és az EU miniszterei ( a Miniszterek Tanácsa) határozatot fogadnak el, amellyel jóváhagyják a Dél-Afrika Loméi Egyezményhez való csatlakozására vonatkozó jegyzőkönyvet.

29

Az Európai Unió együttműködési megállapodást köt Kambodzsával és Laosszal.

Május

6

A Bizottság elfogadja az 1997–1998-as időszakra szóló csalásellenes munkaprogramot.

12

Az Európai Számvevőszék közzéteszi az 1992–1995 között folyósított uniós humanitárius segélyekről szóló különjelentését.

26

A Tanács létrehozza a bírósági és bírósági eljáráson kívüli iratok polgári és kereskedelmi ügyekben való kézbesítéséről szóló egyezményt és a tisztviselőket érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményt.

Június

2

A Tanács rendeletet fogad el a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról és közös álláspontot fogad el az Albániával kapcsolatos uniós stratégiáról.

4

A Bizottság cselekvési tervet fogad el az egységes piac vonatkozásában.

10

A Bizottság elfogadja a kiegészítő nyugdíjakról és az egységes piacról szóló zöld könyvet.

16–17

Az Európai Tanács amszterdami ülésén konszenzus születik az Amszterdami Szerződés tervezetéről. A Tanács több, a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába való gördülékeny átlépés megkönnyítését célzó javaslatot is jóváhagy, állásfoglalást fogad el a növekedés és foglalkoztatás témájában, és zöld utat ad a további bővítésnek.

24

A Bizottság zöld könyvet fogad el a közösségi szabadalomról és az európai szabadalmi rendszerről.

Július

1

Luxemburg átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

16

A Bizottság benyújtja az „Agenda 2000 – Az erősebb és nagyobb Európáért” programcsomagot, valamint a tíz közép- és kelet-európai ország csatlakozási kérelmével kapcsolatos véleményeket.

22

A Nyugat-európai Unió (NYEU) rendkívüli tanácsa elfogadja a NYEU szerepéről, valamint az Európai Unióval és az Atlanti Szövetséggel fenntartott kapcsolatairól szóló nyilatkozatot, amelyet a tervek szerint az Amszterdami Szerződés záróokmányához csatolnak majd.

23–24

Brüsszelben megrendezik a Bosznia-Hercegovina helyreállításában adományozóként részt vevő országok harmadik nemzetközi konferenciáját.

Október

2

Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei aláírják az Amszterdami Szerződést.

20

A Bizottság elfogadja a kergemarha-kórral (a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmával) kapcsolatos ajánlások nyomon követésével foglalkozó ideiglenes parlamenti viszgálóbizottságnak szóló végleges jelentést.

November

11

Ítélet a Marschall kontra Land Nordrhein-Westfalen ügyben. Az Európai Bíróság ítélete szerint az a tagállami jogszabály, amely a közszolgálati szektorban azonos képesítésű férfi és női jelöltek esetén előírja, hogy a nőket elsőbbség illeti meg az előmenetel terén, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem ellentétes a közösségi joggal.

21–22

Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart a foglalkoztatás témájában Luxembourgban. A találkozón megállapodás születik a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó 1998. évi iránymutatásokról.

26

Az Európai Bizottság elfogadja a megújuló energiaforrásokról szóló fehér könyvet.

December

1–10

Kiotóban nemzetközi konferenciát tartanak az éghajlatváltozásról, ahol az ipari országok elkötelezik magukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett.

3

A Bizottság elfogadja a távközlési, a média- és az informatikai ágazatok közelítéséről szóló zöld könyvet. A kanadai Ottawában nemzetközi egyezményt írnak alá a gyalogsági aknákkal kapcsolatban.

4

A Tanács ülésén megállapodás születik a dohánytermékek reklámozásának betiltásáról.

8

Az Európai Unió gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodást ír alá Mexikóval.

12

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretén belül megállapodás születik a pénzügyi szolgáltatásokról.

12–13

Az Európai Tanács luxembourgi ülésén meghozza a bővítési folyamat elindításához szükséges döntéseket, és állásfoglalást fogad el a gazdaságpolitikai koordináció témájában.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top