Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1997

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1997


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τους κάθετους περιορισμούς στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΚ.

Φεβρουάριος

15

Συμφωνία για τις βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

19

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα για τα αποτελέσματα της προσωρινής εξεταστικής επιτροπής για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣEB).

24

Η ΕΚ και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εγκρίνουν κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ο πολιτικός διάλογος σε τακτική βάση και υπογράφεται μια προσωρινή συμφωνία ευρωμεσογειακής σύνδεσης για πέντε έτη.

Μάρτιος

25

Πραγματοποιείται αναμνηστική τελετή στο Καπιτώλιο της Ρώμης για την 40ή επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.

26

Τα μέρη που συμμετέχουν στην εμπορική συμφωνία για τα προϊόντα τεχνολογίας των πληροφοριών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) καταρτίζουν τον οριστικό κατάλογο των δεσμεύσεών τους.

Απρίλιος

16

Η Επιτροπή εκδίδει το Πράσινο Βιβλίο "Εταιρική σχέση για μια νέα οργάνωση της εργασίας".

17

Ίσα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για χήρες και χήρους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επεκτείνει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της χορήγησης συντάξεων επιζώντων βάσει προγραμμάτων επαγγελματικής ασφάλισης.

24

Το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνεται το Πρωτόκολλο που διέπει την προσχώρηση της Νότιας Αφρικής στη Σύμβαση της Λομέ.

29

Η ΕΕ υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας με την Καμπότζη και το Λάος.

Μάιος

6

Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της 1997-1998 για την καταπολέμηση της απάτης.

12

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 1992 και 1995.

26

Το Συμβούλιο εγκρίνει σύμβαση για τη χρήση δικαστικών ή μη δικαστικών εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.Το Συμβούλιο εγκρίνει σύμβαση για την καταπολέμηση της διαφθοράς με συμμετοχή υπαλλήλων.

Ιούνιος

2

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας.Το Συμβούλιο εγκρίνει κοινή θέση με την οποία καθορίζεται η στρατηγική της Ένωσης όσον αφορά την Αλβανία.

4

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα δράσης για την ενιαία αγορά.

10

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις επικουρικές συντάξεις στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

16-17

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Αμστερνταμ και καταλήγει σε συναίνεση σχετικά με ένα σχέδιο συνθήκης. Εγκρίνει διάφορες προτάσεις που διευκολύνουν την ευχερή μετάβαση στην τρίτη φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, εγκρίνει ψήφισμα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και ανοίγει το δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας διεύρυνσης.

24

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.

Ιούλιος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16

Η Επιτροπή παρουσιάζει το "Πρόγραμμα Δράσης 2000 για μια ισχυρότερη και ευρύτερη Ευρώπη" και τις γνώμες της σχετικά με τις αιτήσεις των 10 χωρών της Κεντρικής Ευρώπης.

22

Το έκτακτο Συμβούλιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνει δήλωση, που προσαρτάται στην τελική πράξη της συνθήκης του Αμστερνταμ, σχετικά με το ρόλο της Δ.Ε. και τις σχέσεις της με την ΕΕ και την Ατλαντική Συμμαχία.

23-24

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η τρίτη διεθνής συνδιάσκεψη των χορηγών για την ανασυγκρότηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Οκτώβριος

2

Οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφουν τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.

20

Η Επιτροπή εγκρίνει την τελική έκθεση για την προσωρινή εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου, με συστάσεις για τον έλεγχο σχετικά με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των Άμστερνταμ.

Νοέμβριος

11

Δικαστικές αποφάσεις Marschall κατά Land Nordrhein-Westfalen. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι ένας εθνικός νόμος που εξασφαλίζει προτεραιότητα σε γυναίκες στο πλαίσιο προαγωγών στο δημόσιο τομέα, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι με ισοδύναμα προσόντα για τη σχετική θέση, δεν είναι ασυμβίβαστος με την κοινοτική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι.

21-22

Πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την απασχόληση. Συμφωνούνται οι γενικές κατευθύνσεις για τις πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά την απασχόληση κατά το 1998.

26

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δεκέμβριος

1-10

Πραγματοποιείται στο Kyoto της Ιαπωνίας διεθνής συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Συμφωνείται να αναλάβουν οι βιομηχανικές χώρες τη δέσμευση να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τη σύγκλιση τους τομείς των επικοινωνιών, των μαζικών μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.Υπογράφεται στην Οττάβα του Καναδά διεθνής σύμβαση για τις νάρκες κατά προσωπικού.

4

Το Συμβούλιο συμφωνεί να απαγορευθεί η διαφήμιση καπνού.

8

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπογράφουν συμφωνία σχετικά με οικονομική εταιρική σχέση, πολιτικό συντονισμό και συνεργασία.Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπογράφουν συμφωνία σχετικά με οικονομική εταιρική σχέση, πολιτικό συντονισμό και συνεργασία.

12

Συμφωνία για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

12-13

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο και λαμβάνει τις απαιτούμενες αποφάσεις για να κινηθεί η διαδικασία διεύρυνσης. Εγκρίνει επίσης ψήφισμα σχετικά με το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top