Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1996

Zgodovina Evropske unije - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Začetek veljavnosti carinske unije med EU in Turčijo.

17

Češka je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

18

Za predsednika Evropskega računskega sodišča so izvolili nemškega politika Bernharda Friedmanna.

31

Komisija je sprejela zeleno knjigo o spremembi uredbe o nadzoru združitev podjetij.

Februar

1

Začetek veljavnosti začasnih sporazumov z Rusijo in Ukrajino.

26

Podpis evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma z Marokom.

Marec

1-2

Srečanje na vrhu EU-Azija v Bangkoku na Tajskem.

5

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevah Brasserie du pêcheur in Factortame natančneje določilo, kdaj je država članica, ki krši pravo Skupnosti, odgovorna za škodo, povzročeno posameznikom.

6

Komisija je sprejela belo knjigo o nadzoru zračnega prometa in zeleno knjigo o pravnem varstvu kodiranih storitev.

27

Komisija je sprejela sklep o nujnih ukrepih za zaščito pred bovino spongiformno encefalopatijo (BSE) ter uvedla prepoved izvoza britanske govedine in proizvodov iz govejega mesa, ki je veljala za cel svet.

29

Ob začetku medvladne konference o spremembi Maastrichtske pogodbe v italijanskem Torinu je Evropski svet določil njen dnevni red.

April

1-2

V francoskem Lillu je potekala konferenca skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav (G7) o zaposlovanju.

19-20

V Moskvi je potekalo srečanje skupine G7 in Rusije (G7+1) o jedrski varnosti.

22

Evropska unija je podpisala sporazume o partnerstvu in sodelovanju z Gruzijo, Armenijo in Azerbajdžanom.

Maj

8

Komisija je sprejela zeleno knjigo o komercialnih sporočilih na enotnem trgu.

13

Svet je sprejel akcijski načrt EU za Rusijo.

22

Komisija je sprejela zeleno knjigo o finančnih storitvah.

23

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Hedley Lomas razsodilo, da mora država članica, ki je posamezniku zavrnila izdajo izvoznega dovoljenja in s tem kršila pravo Skupnosti, oškodovancu izplačati odškodnino.

Junij

1

Začetek veljavnosti sporazumov o sodelovanju z Vietnamom in Nepalom.

10

Slovenija je uradno vložila prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

14-15

V Rimu je potekala tristranska konferenca o gospodarski rasti in zaposlovanju, na kateri so sodelovali predstavniki institucij EU, držav članic in socialnih partnerjev.

21

Podpis sporazumov o sodelovanju z Uzbekistanom in Čilem.

21-22

Na zasedanju Evropskega sveta v italijanskih Firencah so se dogovorili o ciljih in nalogah medvladne konference, potrdili okvirni program Komisije za izkoreninjenje bovine spongiformne encefalopatije (BSE) ter razjasnili pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti glede razlage konvencije o policijskem sodelovanju Europol.

25

Svet je sprejel novo uredbo TACIS o pomoči za nove neodvisne države nekdanje Sovjetske zveze in Mongolijo za obdobje 1996–1999.

27-29

V francoskem Lyonu je potekalo srečanje na vrhu skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav (G7). Sprejeli so tri dokumente: izjavo o terorizmu, izjavo o gospodarstvu z naslovom „Uspehi globalizacije za vse“ in izjavo predsedujočega z naslovom „Za boljšo varnost in stabilnost v bolj sodelujočem svetu“.

Julij

1

Irska je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

24

Komisija je sprejela zeleno knjigo o delovnih in družbenih vidikih informacijske družbe ter zeleno knjigo o vlogi, položaju in odgovornosti zakonitih revizorjev.

25

Svet je sprejel uredbo o pomoči za obnovo držav, ki so nastale po razpadu Jugoslavije.

30

Komisija je sprejela belo knjigo o strategiji za revitalizacijo evropskih železnic.

September

16-17

Na svetovnem srečanju na vrhu o sončni energiji, ki ga je v zimbabvejski prestolnici Harare organiziral UNESCO, so udeleženci sprejeli svetovni program o sončni energiji za obdobje 1996–2005.

27

Države članice Evropske unije so podpisale konvencijo o izročitvi oseb iz kazenskih postopkov in protokol o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Svet je nato sprejel ustrezne akte.

Oktober

1

Svet je odobril ukrepe Skupnosti za popolno prepoved protipehotnih min.

2

Komisija je sprejela zeleno knjigo o mednarodni mobilnosti v izobraževanju, usposabljanju in raziskavah.

5

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Dublinu so voditelji držav potrdili časovni potek medvladne konference.

13

V Avstriji so prvič potekale volitve v Evropski parlament.

14

Finska marka je vstopila v mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema.

20

Na Finskem so prvič potekale volitve v Evropski parlament.

28

Podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Južno Korejo.

November

4

Komisija je sprejela zeleno knjigo o prihodnji politiki o hrupu.

7-9

V irskem Corku je potekala evropska konferenca o razvoju podeželja.

11

Svet je sprejel skupni ukrep v podporo demokratičnim procesom v Zairu (pozneje Demokratična republika Kongo).

20

Komisija je sprejela tri zelene knjige: o odnosih med Evropsko unijo in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, o strategiji oštevilčenja telekomunikacijskih storitev ter o strategiji razvoja energije iz obnovljivih virov.

25

Italijanska lira je znova vstopila v mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema.

27

Komisija je sprejela zeleno knjigo o javnih naročilih v Evropski uniji.

December

4-5

Na londonski mirovni konferenci o nekdanji Jugoslaviji so sprejeli načrt za utrditev miru.

9-13

V Singapurju so na ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije sprejeli sporazum o izdelkih informacijske tehnologije.

10

Podpis začasnega evro-sredozemskega sporazuma s Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO).

13-14

Na zasedanju Evropskega sveta v Dublinu so se dogovorili o različnih vidikih uvedbe enotne valute (pravni okvir, pakt stabilnost, nov mehanizem deviznih tečajev). Sprejeli so tudi dublinsko izjavo o zaposlovanju in potrdili časovni potek medvladne konference.

16

V Washingtonu je potekalo srečanje na vrhu med Evropsko unijo in ZDA.

19

Danska, Finska in Švedska so podpisale Schengenski sporazum.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: 
Back to top