European Union website, the official EU website

Istoria Uniunii Europene - 1996

Istoria Uniunii Europene - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Italia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Intră în vigoare uniunea vamală între UE şi Turcia.

17

Republica Cehă îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

18

Bernhard Friedmann este ales preşedinte al Curţii de Conturi.

31

Comisia adoptă o carte verde referitoare la revizuirea regulamentului privind controlul concentrărilor economice.

Februarie

1

Intră în vigoare acordurile interimare cu Rusia şi Ucraina.

26

Este semnat un acord de asociere euro-mediteraneean cu Maroc.

Martie

1-2

La Bangkok (Thailanda) este organizat un summit Uniunea Europeană - Asia.

5

Hotărârile „Brasserie du pêcheur” şi „Factortame”. Curtea Europeană de Justiţie precizează situaţiile în care un stat membru care încalcă dreptul comunitar poate fi considerat responsabil pentru daunele cauzate unei persoane private.

6

Comisia adoptă o carte albă privind controlul traficului aerian şi o carte verde privind protecţia juridică a serviciilor criptate.

27

Comisia adoptă o decizie privind măsurile urgente care trebuie adoptate pentru prevenirea îmbolnăvirii cu encefalopatie spongiformă bovină (ESB). De asemenea, interzice exporturile de carne de vită şi de produse din carne de vită provenind din Regatul Unit.

29

La Torino (Italia) are loc deschiderea Conferinţei Interguvernamentale de revizuire a Tratatului de la Maastricht. Consiliul European îşi stabileşte agenda.

Aprilie

1-2

La Lille (Franţa) este organizată o conferinţă G7 privind ocuparea forţei de muncă.

19-20

La Moscova (Rusia) are loc o reuniune G7+1 privind siguranţa nucleară.

22

Uniunea Europeană semnează acorduri de parteneriat şi cooperare cu Georgia, Armenia şi Azerbaidjan.

Mai

8

Comisia adoptă o carte verde privind comunicările comerciale în cadrul piaţei comune.

13

Consiliul adoptă un plan de acţiune al UE pentru Rusia.

22

Comisia adoptă o carte verde privind serviciile financiare.

23

Hotărârea Hedley Lomas. Curtea Europeană de Justiţie declară că un stat membru care încalcă legislaţia comunitară prin refuzul de a emite o licenţă de export pentru o persoană privată trebuie să plătească despăgubiri.

Iunie

1

Intră în vigoare acordurile de cooperare cu Vietnam şi Nepal.

10

Slovenia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

14-15

La Roma (Italia) este organizată o conferinţă tripartită privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, la care participă instituţiile comunitare, statele membre şi partenerii sociali.

21

Sunt semnate acorduri de cooperare cu Uzbekistan şi Chile.

21-22

La Florenţa (Italia) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta stabileşte obiectivele şi agenda Conferinţei Interguvernamentale (CIG), aprobă planul-cadru prezentat de Comisie cu privire la eradicarea encefalopatiei spongifore bovine (ESB) şi rezolvă problema autorităţii Curţii de Justiţie în ceea ce priveşte interpretarea Convenţiei Europol.

25

Consiliul adoptă noul regulament TACIS privind asistenţa pentru noile State Independente şi Mongolia în perioada 1996-1999.

27-29

La Lyon (Franţa) este organizat un summit G7. Sunt adoptate trei documente: o declaraţie privind terorismul, un comunicat economic cu titlul „Valorificarea avantajelor globalizării, spre beneficiul tuturor” şi o declaraţie a preşedintelui intitulată „Către o sporire a securităţii şi stabilităţii, într-o lume mai cooperantă".

Iulie

1

Irlanda preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

24

Comisia adoptă o carte verde intitulată „Viaţa şi munca în societatea informaţională: prioritate dimensiunii umane” şi o carte verde privind rolul, poziţia şi răspunderea auditorului legal.

25

Consiliul adoptă un regulament referitor la ajutoarele acordate pentru reconstrucţia republicilor din fosta Iugoslavie.

30

Comisia adoptă o carte albă privind strategia de revitalizare a transportului feroviar în UE.

Septembrie

16-17

După summitul mondial privind energia solară organizat la Harare (Zimbabwe), participanţii lansează un program mondial privind energia solară pentru perioada 1996-2005.

27

Cele 15 state membre ale Uniunii Europene semnează o convenţie privind extrădarea şi un protocol privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. Consiliul adoptă actele corespunzătoare.

Octombrie

1

Consiliul aprobă o acţiune comunitară pivind interzicerea totală a minelor antipersonal.

2

Comisia adoptă o carte verde intitulată „Educaţie, formare şi cercetare: obstacolele din calea mobilităţii transnaţionale”.

5

La Dublin (Irlanda) este organizat un Consiliu European extraordinar. Şefii de stat sau de guvern confirmă calendarul Conferinţei Interguvernamentale (CIG).

13

Austria organizează primele alegeri pentru Parlamentul European.

14

Marca finlandeză este introdusă în mecanismul ratei de schimb SME.

20

Finlanda organizează primele alegeri pentru Parlamentul European.

28

Este semnat un acord de cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Coreea.

Noiembrie

4

Comisia adoptă o carte verde privind viitoarea politică în materie de zgomot.

7-9

La Cork (Irlanda) are loc o conferinţă europeană privind dezvoltarea rurală.

11

Consiliul adoptă o acţiune comună de susţinere a procesului democratic din Zair.

20

Comisia adoptă trei cărţi verzi, cu privire la: relaţiile între Uniunea Europeană şi statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP); o politică de numerotare în domeniul telecomunicaţiilor; o strategie comunitară de dezvoltare a energiilor regenerabile.

25

Lira italiană reintră în mecanismul ratei de schimb al SME.

27

Comisia adoptă o carte verde privind achiziţiile publice în Uniunea Europeană.

Decembrie

4-5

Conferinţa de la Londra dedicată punerii în aplicare a acordurilor de pace în fosta Iugoslavie adoptă un plan de consolidare a păcii.

9-13

Conferinţa ministerială a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) din Singapore se finalizează cu un acord privind produsele tehnologiei informaţiei.

10

Este semnat Acordul euro-mediteranean interimar cu Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

13-14

La Dublin (Irlanda) are loc o reuniune a Consiliului European. În cadrul acesteia se ajunge la un acord privind diversele elemente necesare pentru introducerea monedei unice (cadrul juridic, pactul de stabilitate, un nou mecanism al ratei de schimb), se adoptă declaraţia de la Dublin privind ocuparea forţei de muncă şi se confirmă calendarul Conferinţei Interguvernamentale (CIG).

16

La Washington (SUA) este organizat un summit transatlantic între Uniunea Europeană şi SUA.

19

Danemarca, Finlanda şi Suedia semnează Acordul Schengen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri: