Európai Unió

Az Európai Unió története - 1996

Az Európai Unió története - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Olaszország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Az Európai Unió és Törökország között hatályba lép a vámunió.

17

A Cseh Köztársaság hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

18

Bernhard Friedmannt választják az Európai Számvevőszék elnökévé.

31

A Bizottság elfogadja az összefonódás-ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról szóló zöld könyvet.

Február

1

Hatályba lép az Oroszországgal, illetve Ukrajnával kötött ideiglenes megállapodás.

26

Az Európai Unió euromediterrán társulási szerződést köt Marokkóval.

Március

1–2

Bangkokban (Thaiföld) EU–Ázsia csúcstalálkozóra kerül sor.

5

Ítélet a „Brasserie du pêcheur”, illetve a Factortame-ügyben. Az Európai Bíróság meghatározza, mely esetekben vonható felelősségre az a tagállam, mely a közösségi jogot megsértve kárt okoz valamely magánszemélynek.

6

A Bizottság fehér könyvet fogad el a légiforgalom-irányításról, illetve zöld könyvet a titkosított szolgáltatások jogszabályi védelméről.

27

A Bizottság határozatot fogad el a kergemarha-kór (a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma) elleni védelmet célzó sürgős intézkedésekről. A határozat világszerte megtiltja a brit marhahús és az abból készült termékek kivitelét.

29

Torinóban (Olaszország) kezdetét veszi a Maastrichti Szerződés felülvizsgálata céljából összehívott kormányközi konferencia. Az Európai Tanács meghatározza a konferencia napirendjét.

Április

1–2

A G7-országok konferenciát tartanak a foglalkoztatás témájában Lille-ben (Franciaország).

19–20

Moszkvában (Oroszország) a G7-országok és Oroszország csúcstalálkozót tartanak a nukleáris biztonságról.

22

Az Európai Unió partnerségi és együttműködési megállapodást köt Grúziával, Örményországgal és Azerbajdzsánnal.

Május

8

A Bizottság zöld könyvet fogad el a belső piacon megvalósuló kereskedelmi kommunikációról.

13

A Tanács elfogadja az Oroszországra vonatkozó uniós cselekvési tervet.

22

A Bizottság elfogadja a pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvet.

23

Ítélet a Hedley Lomas-ügyben. Az Európai Bíróság megerősíti, hogy annak a tagállamnak, mely a közösségi jogot megsértve megtagadja, hogy kiviteli engedélyt adjon ki valamely magánszemély számára, kártérítést kell fizetnie.

Június

1

Hatályba lép a Vietnammal, illetve Nepállal kötött együttműködési megállapodás.

10

Szlovénia hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

14–15

Háromoldalú konferenciát tartanak Rómában (Olaszország) a közösségi intézmények, a tagállamok és a szociális partnerek részvételével, amelynek témája a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás.

21

Az EU együttműködési megállapodást ír alá Üzbegisztánnal és Chilével.

21–22

Az Európai Tanács Firenzében (Olaszország) ülésezik. A résztvevők meghatározzák a kormányközi konferencia céljait és napirendjét, jóváhagyják a Bizottság által előterjesztett, a kergemarha-kór felszámolására irányuló kerettervet, továbbá szabályozzák, milyen jogosultság illeti meg a Bíróságot az Europol-egyezmény jogértelmezésének tekintetében.

25

A Tanács elfogadja az új független államok és Mongólia 1996 és 1999 közötti megsegítéséről szóló új TACIS-rendeletet.

27–29

A G7-országok csúcstalálkozót tartanak Lyonban (Franciaország). Három dokumentumot fogadnak el: a terrorizmusról szóló nyilatkozatot, „A globalizáció sikere mindannyiunk érdeke”című gazdasági közleményt, valamint a csúcstalálkozó elnökének „A fokozottabb biztonság és stabilitás felé egy együttműködőbb világban” című nyilatkozatát.

Július

1

Írország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

24

A Bizottság zöld könyvet fogad el „Élet és munka az információs társadalomban: az emberek az elsők” címmel, valamint elfogadja a jog bejegyzett könyvvizsgálók szerepéről, helyzetéről és felelősségéről szóló zöld könyvet.

25

A Tanács elfogadja a volt Jugoszlávia utódállamainak nyújtott újjáépítési segélyekről szóló rendeletet.

30

A Bizottság elfogadja az uniós vasúti rendszer fellendítésére vonatkozó stratégiáról szóló fehér könyvet.

Szeptember

16–17

A napenergia tárgyában Zimbabwe fővárosában, Hararéban tartott világ-csúcstalálkozót követően a résztvevők útnak indítják az 1996–2005-ös időszakra szóló napenergia-világprogramot.

27

Az Európai Uniót alkotó tizenöt tagállam aláírja a kiadatási egyezményt, valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jegyzőkönyvet. A Tanács elfogadja a megfelelő jogi aktusokat.

Október

1

A Tanács elfogadja a gyalogsági aknák teljes körű tilalmára vonatkozó közösségi intézkedést.

2

A Bizottság elfogadja az „Oktatás, képzés és kutatás: a transznacionális mobilitás útjában álló akadályok” című zöld könyvet.

5

Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart Dublinban (Írország). Az állam- és kormányfők jóváhagyják a kormányközi konferencia menetrendjét.

13

Ausztriában első alkalommal tartanak európai parlamenti választásokat.

14

A finn márka belép az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusába.

20

Finnországban első alkalommal tartanak európai parlamenti választásokat.

28

Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság együttműködési megállapodást köt.

November

4

A Bizottság elfogadja a jövőbeli zajvédelmi politikáról szóló zöld könyvet.

7–9

Az írországi Corkban európai konferenciát rendeznek a vidékfejlesztésről.

11

A Tanács közös fellépést fogad el az afrikai Zaire demokratizálódási folyamatának támogatása céljából.

20

A Bizottság zöld könyvet fogad el a következő három témában: az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) közötti kapcsolatok, a távközlési szolgáltatások számkiosztási politikája, valamint a megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló közösségi stratégia.

25

Az olasz líra ismét részt vesz az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában.

27

A Bizottság elfogadja az uniós közbeszerzésről szóló zöld könyvet.

December

4–5

A volt Jugoszlávia vonatkozásában megkötött békemegállapodások végrehajtásáról szóló londoni konferencia résztvevői tervet fogadnak el, mely a béke megszilárdítását célozza.

9–13

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri konferenciáján, melynek Szingapúr ad otthont, megállapodás születik az információtechnológiai termékekről.

10

Az Európai Unió ideiglenes euromediterrán megállapodást köt a Palesztin Felszabadítási Szervezettel (PLO).

13–14

Az Európai Tanács Dublinban (Írország) tart ülést, ahol megállapodás születik az egységes valuta bevezetéséhez szükséges különböző feltételekről (jogi keretrendszer, stabilitási paktum, új árfolyam-mechanizmus). A résztvevők ezen túlmenően elfogadják a foglalkoztatásról szóló dublini nyilatkozatot, és megerősítik a kormányközi konferencia menetrendjét.

16

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között transzatlanti csúcstalálkozóra kerül sor Washingtonban (Egyesült Államok).

19

Dánia, Finnország és Svédország aláírja a Schengeni Megállapodást.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top