an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1996

Stair an Aontais Eorpaigh - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tagann Aontas Custam i bhfeidhm idir an AE agus an Tuirc.

17

Déanann Poblacht na Seice iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

18

Toghtar an tUasal Bernhard Friedmann ina uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

31

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar athbhreithniú ar an Rialachán um Rialú Cumasc.

Feabhra

1

Tagann na comhaontuithe eatramhacha leis an Rúis agus an Úcráin i bhfeidhm.

26

Sínítear Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara le Maracó.

Márta

1-2

Tionóltar cruinniú mullaigh idir an Aontas Eorpach agus an Áise i mBangkok na Téalainne.

5

Rialuithe "Brasserie du pêcheur" agus "Factortame". Sonraíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an uair ar féidir freagracht a chur ar Bhallstát a sháraíonn dlí an Chomhphobail as damáistí a dhéantar do dhuine príobháideach.

6

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar rialú aerthráchta agus Páipéar Uaine ar chosaint dhlí do sheirbhísí criptithe.

27

Glacann an Coimisiún cinneadh ar bhearta práinneacha atá le glacadh mar chosaint ar ESB (Einceifileapaite Spúinseach Bhólachta). Leagann sé toirmeasc ar onnmhairí ar fud an domhain ar mhairteoil agus ar tháirgí mairteola na Breataine.

29

Osclaítear an Chomhdháil Idir-rialtasach chun Conradh Maastricht a athchóiriú i dTurin na hIodáile. Sainíonn an Chomhairle Eorpach a clár oibre.

Aibreán

1-2

Tionóltar comhdháil den G7 i Lille na Fraince.

19-20

Tionóltar cruinniú den G7+1 i Moscó na Rúise ar shábháilteacht núicléach.

22

Síníonn an tAontas Eorpach comhaontuithe um chompháirtíocht agus um chomhar leis an tSeoirsia, an Airméin agus Asarbaiseáin.

Bealtaine

8

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chumarsáid thráchtála sa mhargadh aonair.

13

Glacann an Chomhairle plean gníomhaíochta AE maidir leis an Rúis.

22

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar sheirbhísí airgeadais.

23

Rialú Hedley Lomas. Dearbhaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach i gcás Ballstáit a sháraíonn dlí an Chomhphobail trí dhiúltú do cheadúnas onnmhairithe a eisiúint do dhuine príobháideach, go gcaithfidh an Ballstát sin cúiteamh a íoc.

Meitheamh

1

Tagann na comhaontuithe um chomhar le Vítneam agus le Neipeal i bhfeidhm.

10

Déanann an tSlóivéin iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

14-15

Tionóltar comhdháil thríthaobhach ar Fhás agus ar Fhostaíocht, a bhfuil institiúidí an Chomhphobail, na Ballstáit agus na comhpháirtithe sóisialta bainteach léi, i Róimh na hIodáile.

21

Sínítear na comhaontuithe comhair leis an Úisbéiceastáin agus leis an tSile.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach i bhFlórans na hIodáile. Soiléiríonn sí cuspóirí agus clár oibre na Comhdhála Idir-rialtasaí (CIR), formhuiníonn sí an creatphlean arna chur i láthair ag an gCoimisiún chun deireadh a chur le einceifileapaite spúinseach bhólachta (ESB) agus fuasclaíonn sí an fhadhb i dtaobh údarás na Cúirte Breithiúnais chun an Coinbhinsiún Europol a léirmhíniú.

25

Glacann an Chomhairle rialachán nua TACIS ar chúnamh do Stáit Neamhspleácha Nua agus don Mhongóil don tréimhse 1996-1999.

27-29

Eagraítear cruinniú mullaigh den G7 i Lyon na Fraince. Glactar trí cinn de dhoiciméid: dearbhú ar sceimhlitheoireacht, communiqué eacnamaíoch dar teideal "Buntáiste a bhaint as an domhandú do chách" agus ráiteas ón gcathaoir dar teideal "I dtreo domhan ina mbeidh feabhas ar shlándáil, ar chobhsaíocht agus ar chomhar".

Iúil

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

24

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine dar teideal "Maireachtáil agus obair sa tsochaí faisnéise: tús áite do dhaoine" agus Páipéar Uaine ar ról, ar phost agus ar dhliteanas an iniúchóra reachtaigh.

25

Glacann an Chomhairle rialachán maidir leis an gcúnamh a deonaíodh le haghaidh atógáil phoblachtaí na hiar-Iúgslaive.

30

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar an straitéis a leanfar chun iarnróid an AE a athbheochan.

Meán Fómhair

16-17

Tar éis an chruinnithe mhullaigh domhanda ar ghrianfhuinneamh in Harare na Siombáibe, seolann na rannpháirtithe clár domhanda grianfhuinnimh le haghaidh 1996-2005.

27

Síníonn cúig Bhallstát déag den Aontas Eorpach coinbhinsiún ar eiseachadadh agus prótacal ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh. Glacann an Chomhairle na hachtanna comhfhreagracha.

Deireadh Fómhair

1

Tagann an Chomhairle ar chomhaontú maidir le gníomhaíocht Comhphobail chun toirmeasc iomlán a chur ar mhianaigh talún frithphearsanra.

2

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine dar teideal "Oideachas, Oiliúint agus taighde: na baic ar shoghluaisteacht Thrasnáisiúnta”.

5

Tionóltar Comhairle Eorpach Speisialta i mBaile Átha Cliath, Éire. Cinneann ceannairí stáit nó rialtais an tráthchlár don Chomhdháil Idir-rialtasach (CIR).

13

Déanann an Ostair toghcháin do Pharlaimint na hEorpa den chéad uair.

14

Téann an Marc Fionlannach isteach i meicníocht ráta malartaithe an CEA (Córas Eorpach Airgeadaíochta).

20

Déanann an Fhionlainn toghcháin do Pharlaimint na hEorpa den chéad uair.

28

Sínítear comhaontú um chomhar idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Cóiré.

Samhain

4

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar an mbeartas torainn sa todhchaí.

7-9

Tionóltar Comhdháil Eorpach ar fhorbairt na tuaithe i gCorcaigh, Éire.

11

Glacann an Chomhairle gníomhaíocht chomhpháirteach chun an próiseas daonlathach a choimeád ar bun sa tSáír, an Afraic.

20

Glacann an Coimisiún trí cinn de Pháipéir Uaine ar an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC), ar bheartas uimhrithe do sheirbhísí teileachumarsáide, agus ar straitéis Chomhphobail maidir cineálacha fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt.

25

Téann an Lira Iodálach isteach i meicníocht ráta malartaithe an CEA.

27

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar sholáthar poiblí san Aontas Eorpach.

Nollaig

4-5

Ag Comhdháil Londan ina ndírítear ar chomhaontuithe síochána a chur i bhfeidhm san iar-Iúgslaiv, glactar plean chun an tsíocháin a dhaingniú.

9-13

Tugtar Comhdháil Aireachta na hEagraíochta Domhanda Trádála (WTO), a tionóltar i Singeapór, chun críche le comhaontú ar tháirgí theicneolaíocht na faisnéise.

10

Sínítear comhaontú eatramhach Eora-Mheánmhara le hEagraíocht Shaoirse na Palaistíne (PLO).

13-14

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBaile Átha Cliath, Éire. Tagann sí ar chomhaontú maidir leis na heilimintí éagsúla a bheidh riachtanach do thabhairt isteach an airgeadra aonair (creat dlí, comhshocrú cobhsaíochta, meicníocht nua ráta malartaithe), glacann sí dearbhú Bhaile Átha Cliath ar fhostaíocht agus deimhníonn sí an tráthchlár don Chomhdháil Idir-rialtasach (CIR).

16

Tionóltar cruinniú mullaigh tras-Atlantach idir an tAontas Eorpach agus SAM i Washington, SAM.

19

Síníonn an Danmhairg, an Fhionlainn agus an tSualainn comhaontú Schengen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin
Back to top