Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1996

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1996


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναρξη ισχύος της τελωνειακής ένωσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

17

Η Τσεχική Δημοκρατία υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

18

Ο κ. Bernhard Friedmann εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

31

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου των συγχωνεύσεων.

Φεβρουάριος

1

Έναρξη της ισχύος των προσωρινών συμφωνιών με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

26

Υπογράφεται με το Μαρόκο μια συμφωνία ευρωμεσογειακής σύνδεσης.

Μάρτιος

1-2

Πραγματοποιείται στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ασίας.

5

Δικαστικές αποφάσεις Brasserie du pecheur και Factortame. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι όταν ένα κράτος μέλος παραβαίνει το κοινοτικό δίκαιο, δύναται να καταστεί υπεύθυνο για ζημίες που προκαλούνται σε μεμονωμένους ιδιώτες.

6

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και Πράσινη Βίβλο για τη νομική προστασία κρυπτογραφημένων υπηρεσιών.

27

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με σκοπό την προστασία από την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ). Επιβάλλει απαγόρευση των εξαγωγών σε παγκόσμια κλίμακα για το βρετανικό βόειο κρέας και προϊόντα με βάση το βόειο κρέας.

29

Πραγματοποιείται στο Τορίνο της Ιταλίας η έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης με σκοπό την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει την ημερήσια διάταξή του.

Απρίλιος

1-2

Πραγματοποιείται στη Lille της Γαλλίας συνδιάσκεψη των G7 για την απασχόληση.

19-20

Πραγματοποιείται στη Μόσχα της Ρωσίας συνεδρίαση των G7+1 για την πυρηνική ασφάλεια.

22

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αρζεμπαϊτζάν.

27-11 Μαΐου

Ένατη σύνοδος της παγκόσμιας Διάσκεψης για το εμπόριο και την ανάπτυξη στην Midrand της Νότιας Αφρικής.

Μάιος

8

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις εμπορικές επικοινωνίες στην ενιαία αγορά.

13

Το Συμβούλιο εγκρίνει ένα πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για τη Ρωσία.

22

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες.

23

Δικαστική απόφαση Hedley Lomas. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα κράτος μέλος που κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου αρνείται να εκδώσει άδεια εξαγωγής σε ιδιώτη, πρέπει να καταβάλει αποζημίωση.

Ιούνιος

1

Έναρξη της ισχύος των συμφωνιών συνεργασίας με το Νεπάλ και το Βιετνάμ.

10

Η Σλοβενία υποβάλλει επίσημη αίτηση για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

14-15

Πραγματοποιείται στη Ρώμη της Ιταλίας τριμερής συνδιάσκεψη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων.

21

Υπογράφονται συμφωνίες συνεργασίας με το Ουζμπεκιστάν και τη Χιλή.

21-22

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Καθορίζονται οι στόχοι και η ημερήσια διάταξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, υιοθετείται το πρόγραμμα-πλαίσιο που υποβλήθηκε από την Επιτροπή για την εξάλειψη της ΣΕΒ και επιλύεται το πρόβλημα της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ερμηνεύσει τη Σύμβαση Europol.

25

Το Συμβούλιο εκδίδει τον νέο κανονισμό TACIS σχετικά με τη βοήθεια στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και τη Μογγολία για το 1996-1999.

27-29

Πραγματοποιείται στη Λυών της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής G7. Εγκρίνονται τρία έγγραφα : Μια δήλωση σχετικά με την τρομοκρατία, μια ανακοίνωση οικονομικού περιεχομένου με τίτλο "Επιτυγχάνοντας την παγκοσμιοποίηση προς όφελος όλων" και μια δήλωση της Προεδρίας με τίτλο "Για περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα σε έναν περισσότερο συνεργαζόμενο κόσμο".

Ιούλιος

1

Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

24

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Διαβίωση και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών: προτεραιότητα στον πολίτη" και Πράσινο Βιβλίο σχετικά με το ρόλο, τη θέση και την ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή.

25

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό σχετικά με τις χορηγούμενες ενισχύσεις για την ανασυγκρότηση των Δημοκρατιών της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

30

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκό Βιβλίο για τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί με σκοπό την αναζωογόνηση των σιδηροδρομικών δικτύων στην ΕΕ.

Σεπτέμβριος

16-17

Μετά από την διεθνή σύνοδο κορυφής για την ηλιακή ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στο Harare της Ζιμπάμπουε, οι συμμετέχοντες κατάρτισαν ένα διεθνές πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας για την περίοδο 1996-2005.

27

Τα 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφουν σύμβαση σχετικά με την έκδοση καταζητούμενων, καθώς και πρωτόκολλο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο εγκρίνει τις σχετικές πράξεις.

Οκτώβριος

1

Το Συμβούλιο συμφωνεί σχετικά με τη λήψη κοινοτικών μέτρων για την πλήρη απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού.

2

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και έρευνα: τα εμπόδια στη διεθνική κινητικότητα".

5

Πραγματοποιείται Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν το χρονοδιάγραμμα για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

8

Δικαστική απόφαση Dillenkofer. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα κράτος μέλος το οποίο, κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, παραλείπει να μεταφέρει εμπρόθεσμα στο εσωτερικό δίκαιο μια οδηγία, είναι υπεύθυνο για την καταβολή αποζημίωσης σε ζημιωθέντα ιδιώτη.

13

Η Αυστρία πραγματοποιεί για πρώτη φορά εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

14

Το φινλανδικό μάρκο εντάσσεται στον μηχανισμό ισοτιμιών του ΕΝΣ.

20

Η Φινλανδία πραγματοποιεί για πρώτη φορά εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

28

Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας.

Νοέμβριος

4

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για τους θορύβους.

7-9

Πραγματοποιείται στο Cork της Ιρλανδίας Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την αγροτική ανάπτυξη.

11

Το Συμβούλιο εγκρίνει την ανάληψη κοινής δράσης για τη στήριξη της δημοκρατικής διαδικασίας στο Ζαΐρ.

20

Η Επιτροπή εγκρίνει τα ακόλουθα Πράσινα Βιβλία για:τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ),την πολιτική αριθμοδότησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

25

Η ιταλική λιρέτα επανεντάσσεται στον μηχανισμό ισοτιμιών του ΕΝΣ.

27

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Κρατικές προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Διερευνώντας τον τρόπο προώθησης".

Δεκέμβριος

4-5

Στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου για την εφαρμογή των ειρηνευτικών συμφωνιών στην πρώην Γιουγκοσλαβία, εγκρίνεται ένα πρόγραμμα για την εδραίωση της ειρήνης.

9-13

Η υπουργική συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) πραγματοποιείται στη Σιγκαπούρη και καταλήγει στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα προϊόντα της τεχνολογίας των πληροφοριών.

10

Καθιερώνεται η ευρωμεσογειακή προσωρινή συμφωνία με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ).

13-14

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιείται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Καταλήγει σε συμφωνία για τα διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος (νομικό πλαίσιο, σύμφωνο σταθερότητας, νέος μηχανισμός ισοτιμιών), εγκρίνεται η Δήλωση του Δουβλίνου για την απασχόληση και επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

16

Πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ υπερατλαντική σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ.

19

Η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία υπογράφουν την Συμφωνία του Σένγκεν.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top