Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1995

Zgodovina Evropske unije - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.
Avstrija, Finska in Švedska so se pridružile Evropski uniji.

23

Po uspešnem glasovanju Evropskega parlamenta o novi Komisiji 18. januarja so predstavniki vlad držav članic potrdili imenovanje nove sestave Komisije pod vodstvom luksemburškega politika Jacquesa Santerja.

25

Komisija je sprejela drugi del zelene knjige o liberalizaciji telekomunikacijske infrastrukture in omrežij kabelske televizije.

Februar

23

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Bordessa razsodilo, da državljani ne potrebujejo predhodne odobritve za izvoz bankovcev, kovancev in čekov.

25-26

Na ministrski konferenci o informacijski družbi v organizaciji skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav (G7) v Bruslju so predstavili novoustanovljeni spletni portal Evropske unije EUROPA.

Marec

8

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o kohezijskem finančnem instrumentu.

14

Svet in Parlament sta potrdila vzpostavitev izobraževalnega programa Socrates.

20-21

V Parizu so podpisali in sprejeli Pakt stabilnosti za države Srednje in Vzhodne Evrope.

26

Začetek veljavnosti Schengenskega sporazuma med Belgijo, Francijo, Luksemburgom, Nemčijo, Nizozemsko, Portugalsko in Španijo.

April

4

Komisija je sprejela zeleno knjigo o vlogi EU v turizmu.

9

Lihtenštajnski volivci so na referendumu potrdili pristop države k Evropskemu gospodarskemu prostoru.

10

Svet je kot del priprav na medvladno konferenco leta 1996 sprejel poročilo o delovanju Pogodbe o Evropski uniji.

21

Odbor regij je na lastno pobudo sprejel mnenje o pripravah medvladne konference leta 1996.

28

Avstrija je podpisala Schengenski sporazum.

Maj

1

Pristop Lihtenštajna k Evropskemu gospodarskemu prostoru.

3

Komisija je potrdila program Info 2000, namenjen spodbujanju razvoja evropske industrije multimedijskih vsebin v sodobni informacijski družbi.

3-10

Komisija je sprejela belo knjigo o pripravah pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope za pristop k notranjemu trgu Evropske unije.

11

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja je bila podaljšana za nedoločen čas (skupni ukrep v okviru skupne zunanje in varnostne politike).

31

Komisija je sprejela zeleno knjigo o praktičnih podrobnostih uvedbe enotne valute.

Junij

12

Podpis evropskih pridružitvenih sporazumov z Estonijo, Latvijo in Litvo.

15

V kanadskem Halifaxu je potekalo 21. srečanje na vrhu skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav (G7).

22

Romunija je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

27

Slovaška je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

26-27

V francoskem Cannesu je potekalo zasedanje Evropskega sveta. Dogovorili so se o zunanjem financiranju, vključno s finančno ureditvijo osmega Evropskega razvojnega sklada (ERS) za afriške, karibske in pacifiške države. Potrdili so tudi uvedbo enotne valute s 1. januarjem 1999.

Julij

1

Španija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

12

Evropski parlament je za prvega evropskega varuha človekovih pravic imenoval finskega politika Jacoba Södermana.

17

Podpis začasnega sporazuma z Rusijo, evro-sredozemskega sporazuma s Tunizijo in sporazuma o sodelovanju z Vietnamom.

19

Komisija je sprejela zeleno knjigo o avtorskih in sorodnih pravicah v informacijski družbi ter o uporabnih modelih (pravno varstvo intelektualne lastnine).

26

Države članice so podpisale konvencijo o policijskem sodelovanju (konvencija o Europolu).

September

13

V kitajskem Pekingu se je začela četrta svetovna konferenca ZN o ženskah.

25

Države članice so potrdile seznam držav, katerih državljani so za vstop v Evropsko unijo potrebovali vizum.

Oktober

13

Latvija je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

17

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Kalanke razsodilo, da ukrep, ki ženskam avtomatično daje prednost pri napredovanju, presega zagotavljanje enakih možnosti in zato pomeni diskriminacijo na podlagi spola.

November

7

Podpis novega sporazuma med Euratomom in ZDA o miroljubni uporabi jedrske energije.

20

Podpis sporazuma o sodelovanju z Nepalom. Podpis evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma z Izraelom.

24

Estonija je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

27-28

V Barceloni je potekala evropsko-sredozemska konferenca.

29

Komisija je sprejela zeleno knjigo o mreži državljanov (mestni prevoz) ter belo knjigo o izobraževanju in usposabljanju.

December

8

Litva je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

13

Komisija je sprejela belo knjigo o energetski politiki Evropske unije.

14

V Parizu so podpisali Daytonski mirovni sporazum, s katerim se je končala vojna v nekdanji Jugoslaviji. Bolgarija je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

15

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Bosman razsodilo, da pravila nogometnih zvez o omejitvi števila tujih nogometašev v nogometnih klubih in o prestopu nogometašev niso v skladu s pravom Skupnosti.

15-16

Na zasedanju Evropskega sveta v Madridu so se dogovorili o datumu začetka medvladne konference (29. marec 1996) in o uvedbi enotne valute evra s 1. januarjem 1999.

20-21

Evropska komisija in Svetovna banka sta v Bruslju organizirali srečanje držav in organizacij donatork pomoči za obnovo Bosne in Hercegovine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: 
Back to top