Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1995

Istoria Uniunii Europene - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.
Austria, Finlanda şi Suedia devin membri ai Uniunii Europene.

23

În urma votului de aprobare al Parlamentului (18 ianuarie), reprezentanţii guvernelor din statele membre desemnează preşedintele şi membrii Comisiei Europene pentru un mandat de cinci ani.

25

Comisia adoptă cea de-a doua parte a cărţii verzi privind liberalizarea infrastructurii de telecomunicaţii şi a reţelelor de televiziune prin cablu.

Februarie

23

Hotărârea Bordessa. Curtea Europeană de Justiţie decide că cetăţenii pot exporta bancnote, monede şi cecuri fără autorizare prealabilă.

25-26

La Bruxelles este organizată Conferinţa ministerială G7 privind societatea informaţională. Cu această ocazie este lansat site-ul Uniunii Europene („Europa”).

Martie

8

Curtea de Conturi publică un raport special privind instrumentul financiar de coeziune.

14

Consiliul şi Parlamentul semnează programul Socrates în domeniul educaţiei.

20-21

La Paris este semnat şi adoptat Pactul de Stabilitate pentru Europa Centrală şi de Est.

26

Intră în vigoare Acordul Schengen între Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia şi Spania.

Aprilie

4

Comisia adoptă o carte verde privind rolul Uniunii în domeniul turismului.

9

Liechtenstein ratifică prin referendum aderarea sa la Spaţiul Economic European.

10

În cadrul pregătirilor pentru Conferinţa Interguvernamentală din 1996, Consiliul adoptă un raport referitor la funcţionarea Tratatului privind Uniunea Europeană.

21

Comitetul Regiunilor adoptă un aviz din proprie iniţiativă privind pregătirile pentru Conferinţa Interguvernamentală din 1996.

28

Austria semnează acordul Schengen.

Mai

1

Liechtenstein aderă la Spaţiul Economic European.

3

Comisia aprobă programul Info 2000 de stimulare a dezvoltării sectorului european al conţinutului multimedia, în contextul evoluţiei societăţii informaţionale.

3-10

Comisia adoptă o carte albă privind pregătirea ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii Europene.

11

Tratatul de neproliferare a armelor nucleare este extins pentru o perioadă nelimitată (acţiune comună în cadrul politicii externe şi de securitate).

31

Comisia adoptă o carte verde privind aspectele practice ale introducerii unei monede unice.

Iunie

12

Sunt semnate acorduri de asociere europeană cu Estonia, Letonia şi Lituania.

15

La Halifax (Canada) are loc cel de-al 21-lea summit G7.

22

România îşi depune candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

27

Slovacia îşi depune candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

26-27

La Cannes (Franţa) are loc o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord general privind finanţarea externă, inclusiv privind finanţarea celui de-al optulea Fond european de dezvoltare (FED) pentru statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP). Este confirmată tranziţia către o monedă unică până la 1 ianuarie 1999.

Iulie

1

Spania preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

12

Parlamentul European îl numeşte pe finlandezul Jacob Söderman în funcţia de Ombudsman al Uniunii Europene.

17

Se semnează un acord interimar cu Rusia, un acord euro-mediteraneean cu Tunisia şi un acord de cooperare cu Vietnam.

19

Comisia adoptă o carte verde privind drepturile de autor, drepturile conexe în cadrul societăţii informaţionale şi „modelele de utilitate” (protecţia juridică a proprietăţii intelectuale).

26

Statele membre semnează Convenţia Europol în materie de cooperare poliţienească.

Septembrie

13

La Beijing (China) se deschide cea de-a patra Conferinţă mondială privind femeile.

25

Statele membre adoptă o listă a ţărilor terţe ai căror cetăţeni trebuie să posede o viză pentru a intra în Uniunea Europeană.

Octombrie

13

Letonia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

17

Hotărârea Kalanke. Curtea Europeană de Justiţie consideră că o măsură care garantează prioritatea automată a femeilor la promovare încalcă principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi şi, astfel, reprezintă discriminare pe criterii de sex.

Noiembrie

7

Este semnat un nou acord Euratom - SUA privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice.

20

Se semnează un acord de cooperare cu Nepal şi un acord de asociere euro-mediteraneean cu Israel.

24

Estonia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

27-28

La Barcelona are loc Conferinţa euro-mediteraneeană.

29

Comisia adoptă o carte verde privind dezvoltarea unei reţele pentru cetăţeni (transport urban) şi o carte albă privind educaţia şi formarea.

Decembrie

8

Lituania îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

13

Comisia adoptă o carte albă privind politica energetică a Uniunii Europene.

14

La Paris este semnat acordul de pace de la Dayton pentru fosta Iugoslavie. Bulgaria îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

15

Hotărârea Bosman. Curtea Europeană de Justiţie decide că regulile federaţiilor de fotbal care limitează numărul de jucători străini în echipele de fotbal şi cele legate de transferurile jucătorilor contravin dreptului comunitar.

15-16

La Madrid (Spania) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta stabileşte 29 martie 1996 ca dată de începere a Conferinţei Interguvernamentale şi confirmă introducerea monedei unice („euro”) la 1 ianuarie 1999.

20-21

Comisia Europeană şi Banca Mondială organizează la Bruxelles o reuniune a statelor şi organizaţiilor donatoare pentru reconstrucţia Bosniei-Herţegovina.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri: 
Back to top