Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1995

De geschiedenis van de Europese Unie - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Oostenrijk, Finland en Zweden worden lid van de Europese Unie.

23

Na goedkeuring door het Europees Parlement op 18 januari, benoemen de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten de voorzitter en de leden van de Europese Commissie voor een periode van vijf jaar.

25

De Commissie neemt het tweede deel aan van haar Groenboek over de liberalisering van de infrastructuur voor telecommunicatie en kabeltelevisienetten.

Februari

1

De Europese associatieovereenkomsten voor de totstandbrenging van een associatie tussen de Europese Unie en Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië worden van kracht.

23

Uitspraak in de zaak "Bordessa". Het Europees Hof van Justitie doet de uitspraak dat burgers bankbiljetten, munten en cheques zonder voorafgaande toestemming mogen exporteren.

25/26

De Ministersconferentie van de G7 over de Informatiemaatschappij, in Brussel. Bij die gelegenheid lanceert de Europese Unie de website "Europa".

Maart

8

De Rekenkamer publiceert het speciaal verslag over het cohesie-financieringsinstrument.

14

De Raad en het Parlement ondertekenen het Socrates-programma op het gebied van onderwijs.

20-21

Het Stabiliteitspact voor Midden- en Oost-Europa wordt in Parijs ondertekend en goedgekeurd.

26

De Overeenkomst van Schengen wordt van kracht tussen België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.

April

4

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over de rol van de Unie op het gebied van toerisme.

9

Liechtenstein bekrachtigt via een referendum zijn toetreding tot de Europese Economische Ruimte.

10

De Raad neemt een verslag aan over de werking van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat in voorbereiding is voor de Intergouvernementele Conferentie van 1996.

21

Het Comité van de Regio's hecht zijn goedkeuring aan een op eigen initiatief uitgebracht advies over de voorbereidingen voor de Intergouvernementele Conferentie van 1996.

28

Oostenrijk ondertekent de Overeenkomst van Schengen.

Mei

1

Liechtenstein treedt toe tot de Europese Economische Ruimte.

3

De Commissie geeft haar goedkeuring aan het Programma Info 2000, ter stimulering van de ontwikkeling van een Europese industrie voor de inhoud van de multimedia in de opkomende informatiemaatschappij.

3-10

De Commissie keurt een Witboek goed over de voorbereiding van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa op hun integratie in de interne markt van de Europese Unie.

11

Het Verdrag inzake de niet-proliferatie van atoomwapens wordt voor een onbepaalde periode uitgebreid (gemeenschappelijk optreden krachtens het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid).

31

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over de praktische regelingen voor de invoering van de gemeenschappelijke munt.

Juni

12

Ondertekening van de Europese associatieovereenkomsten met Estland, Letland en Litouwen.

15

21e Topconferentie van de G7 in Halifax, Canada.

22

Roemenië dient een aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

27

Slowakije dient een aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

26-27

Europese Raad in Cannes, Frankrijk. Algemene overeenstemming over externe financieringen, waaronder ook financiële regelingen voor het achtste Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ten behoeve van de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). Bekrachtiging van het voornemen om tegen 1 januari 1999 tot een gemeenschappelijke munt te komen.

Juli

1

Spanje neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over.

12

Het Europees Parlement benoemt Jacob Söderman, een Fin, tot ombudsman van de Europese Unie.

17

Ondertekening van een interimovereenkomst met Rusland, een Euro-mediterrane overeenkomst met Tunesië en een samenwerkingsovereenkomst met Vietnam.

19

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij en over "utility models" (wettelijke bescherming van intellectuele eigendom).

26

De lidstaten ondertekenen de Europol-overeenkomst voor samenwerking tussen politiekorpsen.

September

13

Opening van de vierde Wereldconferentie over Vrouwen in Beijing, China.

25

De lidstaten geven hun goedkeuring aan een lijst van landen buiten de EU waarvan de onderdanen een visum moeten hebben om de Europese Unie te mogen binnenreizen.

Oktober

13

Letland dient een officiële aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

17

Uitspraak in de zaak "Kalanke". Het Europees Hof van Justitie is van oordeel dat een maatregel waarbij automatisch voorrang wordt gegeven aan vrouwen in geval van bevorderingen, verder gaat dan het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen en derhalve een discriminatie is op grond van het geslacht.

November

7

Nieuwe overeenkomst Euratom-VS over het vreedzaam gebruik van atoomenergie.

20

Samenwerkingsovereenkomst met Nepal.  Euro-mediterrane associatieovereenkomst met Israël.

24

Estland dient een officiële aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

27-28

Euro-mediterrane conferentie in Barcelona.

29

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Groenboek over het passagiersvervoer of citizen's network (stadsvervoer) en een Witboek over onderwijs en opleiding.

December

8

Litouwen dient een officiële aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

13

De Commissie geeft haar goedkeuring aan een Witboek over een energiebeleid voor de Europese Unie.

14

De Vredesovereenkomst van Dayton voor ex-Joegoslavië wordt te Parijs getekend.

Bulgarije dient een officiële aanvraag om toetreding tot de Europese Unie in.

15

Uitspraak in de zaak "Bosman". Het Europees Hof van Justitie decreteert dat de voorschriften van de voedbalfederatie waarbij het aantal buitenlandse spelers in voetbalploegen wordt beperkt en de voorschriften voor de overheveling van spelers, in strijd zijn met de communautaire wetgeving.

15-16

Europese Raad in Madrid, Spanje. Hierbij wordt 29 maart 1996 als begindatum voor de Intergouvernementele Conferentie vastgesteld en bevestigd dat de gemeenschappelijke munt ("euro") op 1 januari 1999 zal worden ingevoerd.

20-21

De Europese Commissie en de Wereldbank organiseren in Brussel een vergadering van donorlanden en organisaties voor de wederopbouw van Bosnië en Herzegovina.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook
Back to top