Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1995

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jannar

1

Franza tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
L-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja jsiru membri tal-Unjoni Ewropea.

23

Wara l-vot ta' approvazzjoni tal-Parlament tat-18 ta' Jannar, ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri jaħtru lill-President u l-Membri tal-Kummissjoni Ewropea għal terminu ta' ħames snin.

25

Il-Kummissjoni tadotta t-tieni parti tal-Green Paper dwar il-liberalizzazzjoni tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u n-netwerks tat-televiżjoni bil-kejbil.

Frar

23

Sentenza Bordessa. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddigrieta li ċ-ċittadini jistgħu jesportaw flus tal-karta, muniti u ċekkijiet mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel.

25-26

Issir fi Brussell il-Konferenza Ministerjali tal-G7 dwar is-Soċjetà tal-Informazzjoni. F'din l-okkażjoni jitnieda "Europa", is-sit elettroniku tal-Unjoni Ewropea.

Marzu

8

Il-Qorti tal-Awdituri tippubblika rapport speċjali dwar l-istrument finanzjarju ta' koeżjoni.

14

Il-Kunsill u l-Parlament jiffirmaw il-Programm Socrates fil-qasam tal-edukazzjoni.

20-21

F'Pariġi jiġi ffirmat u adottat il-Patt ta' Stabilità għall-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

26

Jidħol fis-seħħ il-Ftehim ta' Schengen bejn il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall u Spanja.

April

4

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar ir-rwol tal-Unjoni fil-qasam tat-turiżmu.

9

Il-Liechtenstein jirratifika l-adeżjoni tiegħu fiż-Żona Ekonomika Ewropea permezz ta' referendum.

10

Il-Kunsill jadotta rapport dwar il-funzjonament tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea bi preparazzjoni għall-Konferenza Intergovernattiva tal-1996.

21

Il-Kumitat tar-Reġjuni jadotta opinjoni fuq inizjattiva tiegħu stess dwar il-preparamenti għall-Konferenza Intergovernattiva tal-1996.

28

L-Awstrija tiffirma l-Ftehim ta' Schengen.

Mejju

1

Il-Liechtenstein jissieħeb fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

3

Il-Kummissjoni tapprova l-programm Info 2000 sabiex tiffavorixxi l-iżvilupp ta' industrija Ewropea ta' kontenut multimedjali fis-soċjetà emerġenti tal-informazzjoni.

3-10

Il-Kummissjoni tadotta White Paper dwar it-tħejjija tal-pajjiżi assoċjati tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant għall-integrazzjoni fis-Suq intern tal-Unjoni Ewropea.

11

It-Trattat dwar in-non-proliferazzjoni tal-armi nukleari jiġi estiż għal perjodu indeterminat (azzjoni konġunta taħt il-politika komuni barranija u tas-sigurtà).

31

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar l-arranġamenti prattiċi għall-introduzzjoni tal-munita waħda.

Ġunju

12

Jiġu ffirmati Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni Ewropea mal-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja.

15

F'Halifax, il-Kanda, isir il-21 Samit tal-G7.

22

Ir-Rumanija tapplika sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

27

Is-Slovakkja tapplika sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

26-27

Kunsill Ewropew f'Cannes, fi Franza. Jintlaħaq ftehim globali dwar il-finanzjament estern li jinkludi arranġamenti ta' ffinanzjar għat-tmien Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF) għall-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (ACP). Jiġi kkonfermat il-passaġġ għall-munita unika sal-1 ta' Jannar 1999.

Lulju

1

Spanja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

12

Il-Parlament Ewropew jaħtar lil Jacob Söderman, Finlandiż, bħala Ombudsman tal-Unjoni Ewropea.

17

Jiġu ffirmati ftehim interim mar-Russja, ftehim Ewro-Mediterranju mat-Tuneżija u ftehim ta' kooperazzjoni mal-Vjetnam.

19

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni u dwar il-"mudelli ta' utilità" (protezzjoni legali tal-proprjetà intellettwali).

26

L-Istati Membri jiffirmaw il-Konvenzjoni tal-Europol dwar il-kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija.

Settembru

13

F'Beijing, iċ-Ċina, tiftaħ ir-raba' konferenza dinjija dwar in-Nisa.

25

L-Istati Membri jadottaw lista ta' pajjiżi mhux membri li ċ-ċittadini tagħhom irid ikollhom viża biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea.

Ottubru

13

Il-Latvja tapplika formalment sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

17

Sentenza Kalanke. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tqis li miżura li tiggarantixxi prijorità awtomatika lin-nisa fil-promozzjonijiet tmur lil hinn mill-prinċipju tat-trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel u għalhekk hija diskriminatorja fuq il-bażi tas-sess tal-persuna.

Novembru

7

Jiġi ffirmat ftehim ġdid bejn il-Euratom u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari.

20

Jiġi ffirmat Ftehim ta' Kooperazzjoni man-Nepal. Jiġi ffirmat il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju mal-Iżrael.

24

L-Estonja tapplika formalment sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

27-28

Konferenza Ewro-Mediterranja ġewwa Barċellona.

29

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar in-netwerk taċ-ċittadini (trasport urban) u White Paper dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Diċembru

8

Il-Litwanja tapplika formalment sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

13

Il-Kummissjoni tadotta White Paper dwar il-politika tal-enerġija għall-Unjoni Ewropea.

14

F'Pariġi jiġi ffirmat il-ftehim ta' paċi Dayton għall-ex Jugoslavja. Il-Bulgarija tapplika formalment sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea.

15

Sentenza Bosman. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tistabbilixxi li r-regoli tal-federazzjonijiet tal-futbol li jillimitaw in-numru ta' plejers barranin fit-timijiet tal-futbol u dawk li jirrigwardaw it-trasferimenti tal-plejers imorru kontra l-liġi Komunitarja.

15-16

Kunsill Ewropew f'Madrid, Spanja. Dan jistabbilixxi d-29 ta' Marzu 1996 bħala d-data tal-bidu għall-Konferenza Intergovernattiva u jikkonferma l-introduzzjoni tal-munita unika (l-"ewro") għall-1 ta' Jannar 1999.

20-21

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Dinji jorganizzaw laqgħa fi Brussell għall-pajjiżi u l-organizzazzjonijiet donaturi għar-rikostruzzjoni tal-Bosnija-Ħerzegovina.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ara wkoll: 
Back to top