Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1995

Eiropas Savienības vēsture - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Francija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.
Austrija, Somija un Zviedrija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalstīm.

23

Pēc 18. janvāra apstiprinošā balsojuma Parlamentā dalībvalstu valdību pārstāvji uz pieciem gadiem ieceļ Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un komisārus.

25

Komisija pieņem Zaļās grāmatas par telekomunikāciju infrastruktūras un kabeļtelevīzijas tīklu liberalizāciju otro daļu.

Februāris

23

Spriedums lietā “Bordessa”. Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka pilsoņi bez iepriekšējas atļaujas var izvest no valsts banknotes, monētas un čekus.

25-26

Briselē notiek G7 ministru konference par informācijas sabiedrību. Tās laikā tiek atklāta Eiropas Savienības tīmekļa vietne "Europa".

Marts

8

Revīzijas palāta publicē īpašu ziņojumu par finanšu instrumentu kohēzijai.

14

Padome un Parlaments paraksta izglītības programmu "Socrates".

20-21

Parīzē tiek parakstīts un pieņemts Centrāleiropas un Austrumeiropas stabilitātes pakts.

26

Stājas spēkā Šengenas nolīgums starp Beļģiju, Franciju, Luksemburgu, Nīderlandi, Portugāli, Spāniju un Vāciju.

Aprīlis

4

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par Eiropas Savienības lomu tūrisma jomā.

9

Lihtenšteina referendumā ratificē savu pievienošanos Eiropas Ekonomikas zonai.

10

Padome pieņem ziņojumu par Līguma par Eiropas Savienību darbību, gatavojoties 1996. gada starpvaldību konferencei.

21

Reģionu komiteja pieņem pašiniciatīvas atzinumu par gatavošanos 1996. gada starpvaldību konferencei.

28

Austrija paraksta Šengenas nolīgumu.

Maijs

1

Lihtenšteina pievienojas Eiropas Ekonomikas zonai.

3

Komisija apstiprina programmu “INFO 2000”, lai veicinātu Eiropas multivides satura nozares attīstību topošajā informācijas sabiedrībā.

3-10

Komisija pieņem Balto grāmatu par Centrāleiropas un Austrumeiropas asociēto valstu sagatavošanu integrācijai Eiropas Savienības iekšējā tirgū.

11

Kodolieroču neizplatīšanas līgums tiek pagarināts uz neierobežotu laiku (vienotā rīcība kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā).

31

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par praktiskiem pasākumiem vienotas valūtas ieviešanai.

Jūnijs

12

Tiek parakstīti asociācijas nolīgumi ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.

15

Halifaksā (Kanādā) jau 21. reizi notiek G-7 valstuaugstākā līmeņa sanāksme.

22

Rumānija iesniedz pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

27

Slovākija iesniedz pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

26-27

Kannās (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tiek panākta vispārēja vienošanās par ārējo finansējumu, tostarp finansēšanas kārtību no astotā Eiropas Attīstības fonda (EAF) Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm. Tiek apstiprināta pāreja uz vienotu valūtu līdz 1999. gada 1. janvārim.

Jūlijs

1

Spānija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru.

12

Par Eiropas Savienības ombudu Eiropas Parlaments ieceļ somu Jākobu Sēdermani.

17

Tiek parakstīts pagaidu nolīgums ar Krieviju, Eiropas un Vidusjūras reģiona nolīgums ar Tunisiju un sadarbības nolīgums ar Vjetnamu.

19

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par autortiesībām un blakustiesībām informācijas sabiedrībā un par lietderīgajiem modeļiem (intelektuālā īpašuma tiesisko aizsardzību).

26

Dalībvalstis paraksta Eiropola konvenciju par policijas sadarbību.

Septembris

13

Pekinā (Ķīnā) tiek atklāta Ceturtā pasaules konference par sievietēm.

25

Dalībvalstis pieņem to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem ir vajadzīga vīza iebraukšanai Eiropas Savienībā.

Oktobris

13

Latvija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

17

Spriedums lietā “Kalanke”. Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka automātiska priekšrokas došana sieviešu paaugstināšanai amatā ir pretrunā principam, ka pret abiem dzimumiem attieksmei jābūt vienādai, un līdz ar to rada diskrimināciju dzimuma dēļ.

Novembris

7

Tiek parakstīts jauns Euratom un ASV nolīgums par kodolenerģijas izmantošanu nemilitāros nolūkos.

20

Tiek parakstīts sadarbības nolīgums ar Nepālu. Tiek parakstīts Eiropas un Vidusjūras reģiona asociācijas nolīgums ar Izraēlu.

24

Igaunija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

27-28

Barselonā notiek Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu konference.

29

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par pilsonisko tīklu (pilsētas transportu) un Balto grāmatu par izglītību un apmācību.

Decembris

8

Lietuva iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

13

Komisija pieņem Balto grāmatu par Eiropas Savienības enerģētikas politiku.

14

Parīzē tiek parakstīts Deitonas miera līgums, kas attiecas uz bijušo Dienvidslāviju. Bulgārija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā.

15

Spriedums lietā “Bosman”. Eiropas Savienības Tiesa paziņo, ka futbola federāciju noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek ierobežots ārzemnieku skaits futbola komandās un kuri attiecas uz spēlētāju pārcelšanu, ir pretrunā Kopienas tiesībām.

15-16

Madridē (Spānijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj, ka starpvaldību konference sāksies 1996. gada 29. martā un apstiprina vienotās valūtas (“eiro”) ieviešanu no 1999. gada 1. janvāra.

20-21

Eiropas Komisija un Pasaules Banka Briselē organizē to valstu un organizāciju sanāksmi, kas piešķir līdzekļus Bosnijas un Hercegovinas atjaunošanai.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top