Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1995 m.

Europos Sąjungos istorija - 1995 m.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Sausis

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.
Austrija, Suomija ir Švedija tapo Europos Sąjungos narėmis.

23 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovai penkerių metų kadencijai paskyrė Europos Komisijos pirmininką ir narius. Parlamentas juos buvo patvirtinęs balsavimu sausio 18 d.

25 d.

Europos Komisija priėmė žaliosios knygos dėl telekomunikacijų infrastruktūros ir kabelinės televizijos tinklų liberalizavimo antrą dalį.

Vasaris

23 d.

Sprendimas byloje „Bordessa“. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad piliečiai gali išvežti banknotus, monetas ir čekius be išankstinio leidimo.

25–26 d.

Briuselyje surengta Didžiojo septyneto ministrų konferencija informacinės visuomenės klausimais. Šia proga pradėjo veikti Europos Sąjungos interneto svetainė „Europa“.

Kovas

8 d.

Audito Rūmai paskelbė specialų pranešimą apie sanglaudos finansinę priemonę.

14 d.

Taryba ir Parlamentas pasirašė švietimo srities programą „Socrates“.

20–21 d.

Paryžiuje pasirašytas ir priimtas Vidurio ir Rytų Europos stabilumo paktas.

26 d.

Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje įsigaliojo Šengeno susitarimas.

Balandis

4 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl Europos Sąjungos vaidmens turizmo srityje.

9 d.

Surengęs referendumą dėl prisijungimo prie Europos ekonominės erdvės, Lichtenšteinas ratifikavo EEE susitarimą.

10 d.

Taryba, rengdamasi 1996 m. tarpvyriausybinei konferencijai, priėmė Europos Sąjungos sutarties veikimo ataskaitą.

21 d.

Regionų komitetas savo iniciatyva priėmė nuomonę dėl pasirengimo 1996 m. tarpvyriausybinei konferencijai.

28 d.

Austrija pasirašė Šengeno susitarimą.

Gegužė

1 d.

Lichtenšteinas prisijungė prie Europos ekonominės erdvės.

3 d.

Siekdama skatinti su multimedija susijusios pramonės plėtrą ir multimedijos turinio naudojimą besiformuojančioje informacinėje visuomenėje, Komisija patvirtino programą „Info 2000“.

3–10 d.

Komisija priėmė baltąją knygą dėl asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos šalių parengimo integruotis į Europos Sąjungos vidaus rinką.

11 d.

Sutartis dėl branduolinių ginklų neplatinimo pratęsta neribotam laikui (bendra veikla pagal bendrąją užsienio ir saugumo poltiką).

31 d.

Komisija priėmė žaliąją knygą dėl bendros valiutos įvedimo konkrečios tvarkos.

Birželis

12 d.

Pasirašyti Europos asociacijos susitarimai su Estija, Latvija ir Lietuva.

15 d.

21-as Didžiojo septyneto aukščiausiojo lygio susitikimas Halifakse (Kanada).

22 d.

Rumunija pateikė paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

27 d.

Slovakija pateikė paraišką įstoti Europos Sąjungą.

26–27 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kanuose (Prancūzija). Pasiektas bendras susitarimas dėl išorės finansavimo, įskaitant Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms (AKR) skirto aštuntojo Europos plėtros fondo (EPF) finansavimo tvarką. Be to, patvirtinta, kad 1999 m. sausio 1 d. bus įvesta bendra valiuta.

Liepa

1 d.

Ispanija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

12 d.

Europos Parlamentas Europos Sąjungos ombudsmenu paskyrė suomį Jacobą Södermaną.

17 d.

Pasirašytas laikinasis susitarimas su Rusija, Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas su Tunisu ir bendradarbiavimo susitarimas su Vietnamu.

19 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje ir dėl vadinamųjų naudingųjų modelių (teisinė intelektinės nuosavybės apsauga).

26 d.

Valstybės narės pasirašė Europolo konvenciją dėl policijos bendradarbiavimo.

Rugsėjis

13 d.

Pekine (Kinija) prasidėjo ketvirtoji pasaulinė moterų konferencija.

25 d.

Valstybės narės patvirtino sąrašą Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, kurių piliečiams, norintiems atvykti į Europos Sąjungą, privalu turėti vizą.

Spalis

13 d.

Latvija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

17 d.

Sprendimas byloje „Kalanke“. Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad aukštinant pareigas automatiškai teikti pirmenybę moterims – tai pažeisti moterų ir vyrų lygybės principą, ir toks pirmenybės teikimas yra diskriminacija dėl lyties.

Lapkritis

7 d.

Pasirašytas naujas Europos atominės energijos bendrijos ir JAV susitarimas dėl branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams.

20 d.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Nepalu. Pasirašytas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimas su Izraeliu.

24 d.

Estija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

27–28 d.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konferencija Barselonoje.

29 d.

Europos Komisija priėmė žaliąją knygą dėl piliečių tinklo (miesto transporto) ir baltąją knygą dėl švietimo ir mokymo.

Gruodis

8 d.

Lietuva pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

13 d.

Europos Komisija priėmė baltąją knygą dėl Europos Sąjungos energetikos politikos.

14 d.

Paryžiuje pasirašytas Deitono taikos susitarimas (taikos buvusiojoje Jugoslavijoje susitarimas). Bulgarija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Sąjungą.

15 d.

Sprendimas byloje „Bosman“. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad futbolo federacijos taisyklės, pagal kurias ribojamas žaidėjų iš užsienio skaičius futbolo komandose, ir žaidėjų perėjimo į kitas komandas taisyklės prieštarauja Bendrijos teisei.

15–16 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Madride (Ispanija). Jame nustatyta tarpvyriausybinės konferencijos pradžios data – 1996 m. kovo 29 d., ir patvirtinta bendros valiutos euro įvedimo data – 1999 m. sausio 1 d.

20–21 d.

Europos Komisija ir Pasaulio bankas Briuselyje surengė šalių ir organizacijų donorių susitikimą Bosnijos ir Hercegovinos atstatymo tema.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Papildoma informacija: 
Back to top