Európai Unió

Az Európai Unió története - 1995

Az Európai Unió története - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Franciaország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.
Ausztria, Finnország és Svédország az Európai Unió tagjává válik.

23

Azt követően, hogy a Parlament január 18-án szavazással jóváhagyja a jelölteket, a tagállamok kormányainak képviselői ötéves időtartamra kinevezik az Európai Bizottság elnökét és tagjait.

25

A Bizottság elfogadja a távközlési infrastruktúra és a kábeltelevízió-hálózatok liberalizációjáról szóló zöld könyv második részét.

Február

23

Ítélet a Bordessa-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy a polgárok előzetes engedély nélkül vihetnek ki külföldre bankjegyeket, pénzérméket és csekkeket.

25–26

Brüsszelben a G7-ek miniszteri konferenciát tartanak az információs társadalomról. Ebből az alkalomból megkezdi működését az „Europa”, az Európai Unió honlapja.

Március

8

A Számvevőszék különjelentést tesz közzé a kohéziós pénzügyi eszközről.

14

A Tanács és a Parlament aláírja a Socrates oktatási programot.

20–21

Párizsban elfogadják és aláírják a közép- és kelet-európai országokra vonatkozó stabilitási paktumot.

26

Hatályba lép a Schengeni Megállapodás Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és Spanyolország között.

Április

4

A Bizottság zöld könyvet fogad el az Unió idegenforgalomban betöltött szerepéről.

9

Liechtenstein népszavazással ratifikálja az Európai Gazdasági Térséghez való csatlakozását.

10

A Tanács az 1996-os kormányközi konferencia előkészületeinek keretében elfogadja az Európai Unióról szóló szerződés működéséről szóló jelentést.

21

A Régiók Bizottsága saját kezdeményezésű véleményt fogad el az 1996-os kormányközi konferencia előkészületeiről.

28

Ausztria aláírja a Schengeni Megállapodást.

Május

1

Liechtenstein csatlakozik az Európai Gazdasági Térséghez.

3

A Bizottság elfogadja az Info 2000 programot, amely európai multimédiás tartalomszolgáltató ipar kifejlesztését hivatott ösztönözni a kialakuló információs társadalomban.

3–10

A Bizottság fehér könyvet fogad el, melynek témája a közép- és kelet-európai társult országok felkészítése az Európai Unió belső piacába történő integrációra.

11

Az atomsorompó-szerződés időbeli hatályát határozatlan időre meghosszabbítják (együttes fellépés a közös kül- és biztonságpolitika keretében).

31

A Bizottság zöld könyvet fogad el az egységes valuta bevezetését célzó gyakorlati intézkedésekről.

Június

12

Az Európai Unió társulási szerződést ír alá Észtországgal, Lettországgal és Litvániával.

15

A G7-országok 21. csúcstalálkozója a kanadai Halifaxben.

22

Románia felvételét kéri az Európai Unióba.

27

Szlovákia felvételét kéri az Európai Unióba.

26–27

Az Európai Tanács Cannes-ban (Franciaország) ülésezik. Általános megállapodás születik a külső finanszírozást illetően, beleértve az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) számára létrehozandó nyolcadik Európai Fejlesztési Alap (EDF) finanszírozási rendszerét is. A Tanács megerősíti továbbá az egységes valutára való átállás 1999. január 1-jei dátumát.

Július

1

Spanyolország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

12

Az Európai Parlament a finn Jacob Södermant nevezi ki az Európai Unió ombudsmanjának.

17

Az Európai Unió Oroszországgal ideiglenes megállapodást, Tunéziával pedig euromediterrán megállapodást köt, és együttműködési megállapodást ír alá Vietnammal.

19

A Bizottság zöld könyvet fogad el a „használati mintákról”, valamint a szerzői és a szomszédos jogokról az információs társadalom vonatkozásában (a szellemi tulajdon jogszabályi védelme).

26

A tagállamok aláírják a rendőrségi együttműködésről szóló Europol-egyezményt.

Szeptember

13

Pekingben (Kína) megtartják a Nők IV. Világkonferenciáját.

25

A tagállamok elfogadják azoknak a harmadik országoknak a listáját, amelyek állampolgárainak vízummal kell rendelkezniük az Európai Unió területére történő belépéshez.

Október

13

Lettország hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

17

Ítélet a Kalanke-ügyben. Az Európai Bíróság szerint bármely olyan intézkedés, amely automatikusan elsőbbséget biztosít a nők számára az előmenetelben, ellentétes a férfiakkal és a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvével, és nemi alapon történő megkülönböztetésnek minősül.

November

7

Az Euratom és az Egyesült Államok megállapodást köt az atomenergia békés célú hasznosításáról.

20

Az Európai Unió együttműködési megállapodást köt Nepállal, és euromediterrán társulási egyezményt ír alá Izraellel.

24

Észtország hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

27–28

Euromediterrán konferencia Barcelonában.

29

A Bizottság zöld könyvet fogad el a polgárok hálózatáról (városi közlekedés), illetve fehér könyvet az oktatásról és a képzésről.

December

8

Litvánia hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

13

A Bizottság fehér könyvet fogad el az uniós energiapolitikáról.

14

Párizsban aláírják a daytoni békemegállapodást a volt Jugoszlávia tekintetében. Bulgária hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

15

Ítélet a Bosman-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy azok a labdarúgó-szövetségi szabályok, amelyek korlátozzák a külföldi játékosok számát a labdarúgócsapatokban, illetve amelyek a játékosok átigazolására vonatkoznak, ellentmondanak a közösségi jognak.

15–16

Az Európai Tanács madridi (Spanyolország) ülése. Döntés születik a kormányközi konferencia megnyitásának időpontjáról (1996. március 29.), és a Tanács megerősíti az egységes valuta („euró”) bevezetésének dátumát (1999. január 1.).

20–21

Az Európai Bizottság és a Világbank Brüsszelben konferenciát rendez azon országok és szervezetek számára, amelyek adományozóként hozzá kívánnak járulni Bosznia-Hercegovina újjáépítéséhez.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top