Europska unija

Povijest Europske unije - 1995.

Povijest Europske unije - 1995.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Siječanj

1.

Francuska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije.
Austrija, Finska i Švedska postaju članice Europske unije.

23.

Nakon odobrenja Europskog parlamenta glasovanjem 18. siječnja, predstavnici vlada država članica imenuju predsjednika i članove Europske komisije na petogodišnji mandat.

25.

Komisija donosi drugi dio Zelene knjige o liberalizaciji telekomunikacijske infrastrukture i mreža kabelske televizije.

Veljača

23.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Bordessa. Sud odlučuje da građani ne trebaju prethodno odobrenje za izvoz novčanica, kovanica i čekova.

25. – 26.

U Bruxellesu održana ministarska konferencija zemalja G7 o informacijskom društvu tijekom koje je pokrenut internetski portal Europske unije – EUROPA.

Ožujak

8.

Revizorski sud objavljuje posebno izvješće o kohezijskom financijskom instrumentu.

14.

Vijeće i Parlament potpisuju program Socrates u području obrazovanja.

20. – 21.

U Parizu potpisan i donesen Pakt o stabilnosti za Srednju i Istočnu Europu.

26.

Schengenski sporazum između Belgije, Francuske, Njemačke, Luksemburga, Nizozemske, Portugala i Španjolske stupa na snagu.

Travanj

4.

Komisija donosi Zelenu knjigu o ulozi EU-a u području turizma.

9.

Lihtenštajn referendumom ratificira svoje pristupanje Europskom gospodarskom prostoru.

10.

Vijeće donosi izvješće o funkcioniranju Ugovora o Europskoj uniji u okviru priprema za međuvladinu konferenciju 1996.

21.

Odbor regija na vlastitu inicijativu donosi mišljenje o pripremama za međuvladinu konferenciju 1996.

28.

Austrija potpisuje Schengenski sporazum.

Svibanj

1.

Lihtenštajn pristupa Europskom gospodarskom prostoru.

3.

Komisija odobrava program Info 2000. kojim se nastoji poticati razvoj europske industrije multimedijalnih sadržaja u novom informacijskom društvu.

3. – 10.

Komisija donosi Bijelu knjigu o pripremi pridruženih zemalja srednje i istočne Europe za pristup unutarnjem tržištu Europske unije.

11.

Ugovor o neširenju nuklearnog oružja produžen je na neograničeno vrijeme (zajednička akcija u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike).

31.

Komisija donosi Zelenu knjigu o praktičnim mjerama za uvođenje jedinstvene valute.

Lipanj

12.

Potpisivanje europskih sporazuma o pridruživanju s Estonijom, Latvijom i Litvom.

15.

U Halifaxu (Kanada) održan dvadeset i prvi sastanak na vrhu zemalja G7.

22.

Rumunjska podnosi zahtjev za ulazak u Europsku uniju.

27.

Slovačka podnosi zahtjev za ulazak u Europsku uniju.

26. – 27.

U Cannesu (Francuska) održan sastanak Europskog vijeća. Postignut je sveobuhvatni sporazum o vanjskom financiranju, uključujući financiranje osmog Europskog razvojnog fonda (EDF) za afričke, karipske i pacifičke zemlje (AKP). Potvrđen prijelaz na jedinstvenu valutu za 1. siječanj 1999.

Srpanj

1.

Španjolska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije.

12.

Europski parlament imenuje Finca Jacoba Södermana za Europskog ombudsmana.

17.

Potpisan privremeni sporazum s Rusijom, euro-mediteranski sporazum s Tunisom i sporazum o suradnji s Vijetnamom.

19.

Komisija donosi Zelenu knjigu o autorskim i srodnim pravima u informacijskom društvu te o korisnim modelima (pravna zaštita intelektualnog vlasništva).

26.

Države članice potpisuju Konvenciju o Europolu za policijsku suradnju.

Rujan

13.

U Pekingu (Kina) otvorena četvrta svjetska konferencija o ženama.

25.

Države članice donose popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu da bi ušli u Europsku uniju.

Listopad

13.

Latvija službeno podnosi zahtjev za pristupanje Europskoj uniji.

17.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Kalanke. Sud smatra da je mjera kojom je automatski zajamčeno prvenstvo ženama pri promaknuću protivna načelu jednakog postupanja za žene i muškarce i stoga predstavlja diskriminaciju na temelju spola.

Studeni

7.

Potpisan novi sporazum između Euratoma i SAD-a o miroljubivoj uporabi nuklearne energije.

20.

Potpisan sporazum o suradnji s Nepalom. Potpisan euro-mediteranski sporazum o pridruživanju s Izraelom.

24.

Estonija službeno podnosi zahtjev za pristupanje Europskoj uniji.

27. – 28.

U Barceloni održana euro-mediteranska konferencija.

29.

Komisija donosi Zelenu knjigu o mreži građana (gradski prijevoz) i Bijelu knjigu o obrazovanju i osposobljavanju.

Prosinac

8.

Litva službeno podnosi zahtjev za pristupanje Europskoj uniji.

13.

Komisija donosi Bijelu knjigu o energetskoj politici za Europsku uniju.

14.

U Parizu potpisan Daytonski mirovni sporazum za bivšu Jugoslaviju. Bugarska službeno podnosi zahtjev za pristupanje Europskoj uniji.

15.

Presuda Suda Europske unije u predmetu Bosman. Sud odlučuje da pravila nogometnog saveza kojima se ograničava broj stranih igrača u nogometnim klubovima i pravila koja se odnose na transfer igrača nisu u skladu s pravom Zajednice.

15. – 16.

U Madridu (Španjolska) održan sastanak Europskog vijeća. Dogovoreno je da će 29. ožujak 1996. biti datum početka međuvladine konferencije i potvrđeno je uvođenje jedinstvene valute (eura) 1. siječnja 1999.

20. – 21.

Europska komisija i Svjetska banka u Bruxellesu organiziraju sastanak donatorskih zemalja i organizacija za obnovu Bosne i Hercegovine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vidi također: 
Back to top