an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1995

Stair an Aontais Eorpaigh - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Déantar baill den Aontas Eorpach den Ostair, den Fhionlainn agus den tSualainn.

23

I ndiaidh vóta formheasta ag an bParlaimint an 18 Eanáir, ceapann ionadaithe rialtais na mBallstát Uachtarán agus Comhaltaí an Choimisiúin Eorpaigh go ceann cúig bliana.

25

Glacann an Coimisiún an dara chuid den Pháipéar Uaine maidir le léirscaoileadh an bhonneagair theileachumarsáide agus na ngréasán teilifíse cábla.

Feabhra

1

Glacann an Coimisiún an dara cuid den Pháipéar Glas ar léirscaoileadh an bhonneagair theileachumarsáide agus na líonraí teilifíse cábla.

23

Rialú Bordessa. Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach gur féidir le saoránaigh nótaí bainc, boinn agus seiceanna a onnmhairiú gan údarú roimh ré.

25-26

Tionóltar sa Bhruiséil Comhdháil Aireachta an G7 maidir leis an tSochaí Faisnéise. Seoltar "Europa”, suíomh Gréasáin an Aontais Eorpaigh, ar an ócáid seo.

Márta

8

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil speisialta ar ionstraim airgeadais an chomhtháthaithe.

14

Síníonn an Chomhairle agus an Pharlaimint Clár Socrates i réimse an oideachais.

20-21

Sínítear agus glactar an Comhshocrú Cobhsaíochta le haghaidh Lár agus Oirthear na hEorpa i bPáras.

26

Tagann Comhaontú Schengen i bhfeidhm idir an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Phortaingéil agus an Spáinn.

Aibreán

4

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine maidir le ról an Aontais i réimse na turasóireachta.

9

Daingníonn Lichtinstéin an t-aontachas aici don Limistéar Eorpach Eacnamaíoch le reifreann.

10

Glacann an Chomhairle tuarascáil maidir le feidhmiú an Chonartha ar an Aontas Eorpach mar ullmhúchán do Chomhdháil Idir-rialtasach 1996.

21

Glacann Coiste na Réigiún tuairim féintionscnaimh maidir leis na hullmhúcháin do Chomhdháil Idir-rialtasach 1996.

28

Síníonn an Ostair comhaontú Schengen.

Bealtaine

1

Téann Lichtinstéin isteach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

3

Formheasann an Coimisiún clár Info 2000 chun forbairt thionscal Eorpach ilmheáin a spreagadh sa tsochaí faisnéise a bhí ag teacht chun cinn.

3-10

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán maidir le tíortha comhlachaithe Lár agus Oirthear na hEorpa a réiteach d’fhonn iad a lánpháirtiú i Margadh aonair an Aontais Eorpaigh.

11

Cuirtear síneadh neamhtheoranta leis an gConradh maidir le neamhleathadh arm núicléach (gníomhaíocht chomhpháirteach faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála).

31

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine maidir leis na socruithe praiticiúla do thabhairt isteach an airgeadra aonair.

Meitheamh

12

Sínítear Comhaontuithe Comhlachais Eorpacha leis an Eastóin, an Laitvia agus an Liotuáin.

15

Tionóltar an t-aonú cruinniú mullaigh is fiche den G7 in Halifax, Ceanada.

22

Déanann an Rómáin iarratas ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

27

Déanann an tSlóvaic iarratas ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

26-27

Tionóltar Comhairle Eorpach i gCannes na Fraince. Tagann sí ar chomhaontú foriomlán maidir le maoiniú seachtrach lena n-áirítear socruithe maoinithe don ocht Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC). Deimhnítear an t-aistriú go hairgeadra aonair faoin 1 Eanáir 1999.

Iúil

1

Téann an Spáinn i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

12

Ceapann Parlaimint na hEorpa Jacob Söderman, ar Fionlannach é, mar Ombudsman an Aontais Eorpaigh.

17

Sínítear comhaontú eatramhach leis an Rúis, comhaontú Eora-Mheánmhara leis an Túinis agus comhaontú um chomhar le Vítneam.

19

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar chóipcheart agus ar chearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise agus ar "samhlacha áisiúlachta" (cosaint dlí do mhaoin intleachtúil).

26

Síníonn na Ballstáit Coinbhinsiún Europol maidir le comhar póilíneachta.

Meán Fómhair

13

Osclaíonn an ceathrú comhdháil dhomhanda ar Mhná i mBéising na Síne.

25

Glacann na Ballstáit liosta de thíortha nach baill iad nár mhór dá náisiúnaigh víosa a bheith acu chun dul isteach san Aontas Eorpach.

Deireadh Fómhair

13

Déanann an Laitvia iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

17

Rialú Kalanke. Breithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go sáraíonn beart, a ráthódh tosaíocht uathoibríoch do mhná i dtionscnaimh, prionsabal an chaithimh chomhionann le mná agus le fir agus mar sin gur leithcheal bunaithe ar inscne a bheadh ann.

Samhain

7

Sínítear comhaontú nua Euratom-SA ar úsáid shíochánta an fhuinnimh núicléigh.

20

Sínítear Comhaontú um Chomhar le Neipeal. Sínítear an Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara le hIosrael.

24

Déanann an Eastóin iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

27-28

Tionóltar an Chomhdháil Eora-Mheánmhara i mBarcelona.

29

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar ghréasán saoránach (iompar uirbeach) agus Páipéar Bán ar oideachas agus oiliúint.

Nollaig

8

Déanann an Liotuáin iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

13

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán ar bheartas fuinnimh don Aontas Eorpach.

14

Sínítear comhaontú síochána Dayton i bPáras le haghaidh na hiar-Iúgslaive. Déanann an Bhulgáir iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

15

Rialú Bosman. Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil rialacha cónaidhme peile a chuireann srian le líon na bpeileadóirí eachtracha i bhfoirne peile agus rialacha a bhaineann le haistriú imreoirí contrártha do dhlí an Chomhphobail.

15-16

Tionóltar Comhairle Eorpach i Maidrid na Spáinne. Socraíonn sí an 29 Márta, 1996 mar an dáta tosaigh don Chomhdháil Idir-rialtasach agus deimhníonn sí tabhairt isteach an airgeadra aonair ("euro") don 1ú Eanáir, 1999.

20-21

Eagraíonn an Coimisiún Eorpach agus an Banc Domhanda cruinniú sa Bhruiséil de thíortha agus d’eagraíochtaí bronntacha maidir le hatógáil na Boisnia-Heirseagaivéine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: 
Back to top