Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1995

Euroopan unionin historia - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Itävallasta, Suomesta ja Ruotsista tulee Euroopan unionin jäsenvaltioita. 

23.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat nimittävät Euroopan komission puheenjohtajan ja jäsenet viiden vuoden toimikaudeksi parlamentin hyväksyttyä nimitykset 18. tammikuuta pidetyssä äänestyksessä.

25.

Euroopan komissio hyväksyy toisen osan televiestinnän perusrakenteiden ja kaapelitelevisioverkkojen vapauttamista koskevasta vihreästä kirjasta. 

Helmikuu

1.

EU:n ja Bulgarian, Romanian, Slovakian ja Tšekin välisestä assosiaatiosta tehdyt Eurooppa-sopimukset tulevat voimaan. 

23.

Bordessa-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan kansalaiset saavat viedä maasta seteleitä, kolikoita ja sekkejä ilman ennalta saatua lupaa. 

25.-26.

G7-maiden ministerikokous tietoyhteiskunnasta pidetään Brysselissä. Samassa yhteydessä Euroopan unionin Europa-palvelin julkistetaan. 

Maaliskuu

8.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen koheesion rahoitusvälineestä. 

14.

Neuvosto ja parlamentti hyväksyvät Sokrates-koulutusohjelman.

20.-21.

Keski- ja Itä-Eurooppaa koskeva vakaussopimus allekirjoitetaan ja hyväksytään Pariisissa.

26.

Schengenin sopimus tulee voimaan Belgian, Ranskan, Saksan, Luxemburgin, Alankomaiden, Portugalin ja Espanjan välillä. 

Huhtikuu

4.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan Euroopan unionin merkityksestä matkailussa. 

9.

Liechtenstein ratifioi kansanäänestyksellä liittymisensä Euroopan talousalueeseen. 

10.

Neuvosto hyväksyy vuoden 1996 hallitustenvälistä konferenssia varten kertomuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toiminnasta. 

21.

Alueiden komitea hyväksyy oma-aloitteisen lausunnon vuoden 1996 hallitustenvälisen konferenssin valmistelusta.

28.

Itävalta allekirjoittaa Schengenin sopimuksen.

Toukokuu

1.

Liechtenstein liittyy Euroopan talousalueeseen.

3.

Euroopan komissio hyväksyy Info 2000 -ohjelman, jolla edistetään eurooppalaisen multimediateollisuuden sisällöntuotantoa kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.

3.-10.

Euroopan komissio hyväksyy valkoisen kirjan "Unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelu - Keski- ja Itä-Euroopan assosioidut maat".

11.

Ydinsulkusopimusta jatketaan määräämättömäksi ajaksi (yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluva yhteinen toiminta). 

31.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan käytännön järjestelyistä yhtenäisvaluutan käyttöön ottamiseksi.

Kesäkuu

12.

Assosiaatiosta Viron, Latvian ja Liettuan kanssa tehdyt Eurooppa-sopimukset allekirjoitetaan. 

15.

G7-maiden 21. huippukokous pidetään Halifaxissa, Kanadassa.

22.

Romania hakee Euroopan unionin jäsenyyttä.

27.

Slovakia hakee Euroopan unionin jäsenyyttä.

26.-27.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Cannesissa, Ranskassa. Kokous tekee kokonaissopimuksen ulkoisesta rahoituksesta mukaan lukien AKT-maille myönnettävä kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston (EKR) rahoitus. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että yhtenäisvaluutta otetaan käyttöön 1. tammikuuta 1999 mennessä.

Heinäkuu

1.

Espanjasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

12.

Euroopan parlamentti nimittää suomalaisen Jacob Södermanin Euroopan unionin oikeusasiamieheksi. 

17.

Väliaikainen sopimus Venäjän kanssa, Euro-Välimeri-sopimus Tunisian kanssa ja yhteistyösopimus Vietnamin kanssa allekirjoitetaan.

19.

Euroopan komissio hyväksyy vihreät kirjat tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista tietoyhteiskunnassa ja hyödyllisyysmalleista (teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudellinen suoja).

26.

Jäsenvaltiot allekirjoittavat Europol-yleissopimuksen yhteistyöstä poliisiasioissa.

Syyskuu

13.

Neljäs naisten maailmankonferenssi avataan Beijingissä, Kiinassa. 

25.

Jäsenvaltiot hyväksyvät luettelon niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi heidän tullessaan Euroopan unioniin.

Lokakuu

13.

Latvia hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä.

17.

Kalanke-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että naiset ylennyksissä automaattisesti etusijalle asettava toimenpide ei ole naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen mukainen ja merkitsee näin ollen sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Marraskuu

7.

Uusi Euratomin ja Yhdysvaltain välinen sopimus ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä allekirjoitetaan.

20.

Yhteistyösopimus Nepalin kanssa allekirjoitetaan. Euro-Välimeri-sopimus assosiaatiosta Israelin kanssa allekirjoitetaan. 

24.

Viro hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä.

27.-28.

Euro-Välimeri-konferenssi pidetään Barcelonassa, Espanjassa.

29.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan kansalaisten verkosta (kaupunkiliikenne) ja valkoisen kirjan koulutuksesta. 

Joulukuu

8

Liettua hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä.

13

Komissio hyväksyy valkoisen kirjan Euroopan unionin energiapolitiikasta.

14

Daytonin rauhansopimus rauhasta entisessä Jugoslaviassa allekirjoitetaan Pariisissa Ranskassa.

Bulgaria hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä.

15

Bosman-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan jalkapallojoukkueisiin kuuluvien ulkomaalaisten pelaajien lukumäärää rajoittavat jalkapalloliittojen säännöt ja pelaajien siirtoja koskevat säännöt ovat yhteisön lainsäädännön vastaisia.

15-16

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Madridissa, Espanjassa. Se asettaa hallitustenvälisen konferenssin alkamispäiväksi. 29. maaliskuuta 1996 ja vahvistaa yhteisen valuutan, euron, käyttöönottopäiväksi 1. tammikuuta 1999.

20-21

Euroopan komissio ja Maailmanpankki järjestävät Brysselissä rahoittajamaiden ja -järjestöjen kokouksen Bosnian ja Hertsegovinan jälleenrakentamisesta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ks. myös: 
Back to top